Automatická řídící jednotka ecoMAX 850P TOUCH

pro hořák na pelety Blaze Harmony

ecoMAX 850P TOUCH

Moderní regulátor s dotykovým displejem. Využívá pokročilých technologií, které zajišťují automatický, spolehlivý a komfortní provoz hořáku.

Vyznačuje se jednoduchým a intuitivním ovládáním na dotykovém displeji s unikátním designem. Regulátor hořáku na pelety disponuje množstvím užitečných funkcí. Díky modulární struktuře řídící jednotky jsou po připojení přídavných modulů dostupné další funkce.


Automatická řídící jednotka ecoMAX 850P

pro hořák na pelety Blaze Harmony

Moderní regulátor s LED displejem a ovládáním TOUCH & PLAY. Využívá pokročilých technologií, které zajišťují automatický, spolehlivý a komfortní provoz hořáku.

Vyznačuje se jednoduchým a intuitivním ovládáním TOUCH & PLAY s moderním designem. Regulátor hořáku na pelety disponuje množstvím užitečných funkcí. Díky modulární struktuře řídící jednotky jsou po připojení přídavných modulů dostupné další funkce.

Automatická řídící jednotka ecoMAX 850P

Vlastnosti a funkce

Pro výrobce (nastavení chráněno heslem):

 • Ovládání podávání paliva (turbíny)
 • Výběr z různých výkonů hořáku – automatická konfigurace parametrů
 • Možnost připojení čidla spalin
 • Plynulá modulace výkonu
 • Možnost připojení sondy LAMBDA (zajišťuje co nejkvalitnější hoření na základě hodnot O2)
 • Ovládání pohonu výsuvného mechanismu čištění – pro odstranění již spálených nebo připečených pelet v hořáku
 • Optické čidlo – zajišťuje kontrolu plamene
 • Možnost připojení havarijního termostatu STB
 • Řízení zapalovací svíčky
 • Fuzzy Logic – zajišťuje vysokou účinnost
 • Možnost připojení odtahového ventilátoru

Pro uživatele:

 • Ekvitermní řízení – automatické nastavení teploty topné vody na základě venkovní teploty a nastavené teplotní křivky
 • Kompletní ovládání topného systému
 • Možnost spolupráce s dálkovým ovládáním/termostatem ecoSTER nebo ecoSTER-TOUCH
 • Řízení směšovače a jeho pohonu (pevná hodnota vody nebo ekvitermně)
 • Režimy LÉTO / ZIMA
 • Provozní režimy: zapálení, práce, dohled, vyhasnutí
 • Inteligentní alarm – upozorňuje na poruchové situace
 • Automatický start po výpadku energie (uložení parametrů do paměti regulátoru)
 • Ovládání pohonu přídavného podavače
 • Vypnutí jiného zdroje tepla
 • Ukazatel hladiny paliva - bez čidla (algoritmus)
 • Inteligentní menu ecoBRAIN – neaktivní prvky se nezobrazují
 • Možnost připojení dodatkového zásobníku (bunkru) pelet – doplňování řízeno regulátorem ecoMAX

Dálkový ovládací panel

ecoSTER TOUCH & ecoSTER 200

Dálkový ovládací panel s funkcí pokojového termostatu ecoSTER 200 nebo ecoSTER TOUCH umožňuje ovládat a měnit nastavení kotle z místa kde je panel instalován, například obývací pokoj.

ecoSTER TOUCH

Dálkový ovládací panel ecoSTER TOUCH

ecoSTER 200

Dálkový ovládací panel ecoSTER 200

Internetový modul

ecoNET300

Připojení rozšiřujícího modulu ecoNET300 umožňuje ovládání online, přes internet. To umožňuje uživateli vzdálenou obsluhu hořáku a topného systému. Vzdálený přístup pro výrobní a servisní firmy zjednoduší a zlevní případné servisní zásahy.

ecoNET 300

Internetový modul ecoNET300

Možnost přídavných modulů

Modulární struktura umožňuje zpřístupnění dalších funkcí po připojení přídavných modulů.


 

Modul ecoNET300
Zajišťuje přístup k informacím a nastavení regulátoru pomocí internetu. Umožňuje ovládat čerpadla, nastavovat teploty i měnit režimy regulátoru. Výhodou je také možnost zkontrolování správnosti nastavených parametrů výrobcem.

Více >


 

Modul B
Řídí přídavný podavač pro přesouvání pelet z bunkru do zásobníku kotle.. Umožňuje ovládání dalších dvou směšovacích ventilů a jejich čerpadel. Dále také zpřístupní funkci pro řízení nabíjení a vybíjení akumulační nádrže.

Více >


 

Modul C
Umožňuje ovládání dalších dvou směšovacích ventilů a jejich čerpadel. Dále také zpřístupní funkci pro řízení cirkulačního čerpadla TUV.

Více >


 

Modul LAMBDA
Moderní zařízení určené k měření hodnot kyslíku ve spalinách a k optimalizaci spalování . Snižuje hodnoty oxidu uhličitého a zajišťuje nižší spotřebu paliva a delší životnost pro všechny části kotle.

Více >