Automatické kotle na pelety
ROTARY PELL

s rotačním hořákem


ROTARY PELL

Řada automatických kotlů ROTARY PELL používá technologii hořáků s rotační spalovací komorou

Hořák BLAZE HARMONY

Přednosti hořáku s rotační spalovací komorou:

 • Důmyslně navržená konstrukce hořáku

  Umožňuje spalování pelet i nižší kvality a agropelet.

 • Rotační spalovací komora

  Bezúdržbové řešení spalování pelet. Dostačující je kontrola před topnou sezónou.

 • Bezešvá spalovací komora

  V nejtenčím místě 4 mm. Pouze žáruvzdorná trubka, bez svařovaných částí.

 • Modulová konstrukce

  Velmi jednoduchá a rychlá montáž hořáku a servis. Rychlý přístup ke všem komponentům.

 • Uložení ložisek

  Patentovaný systém. Podélná kuličková ložiska s přenosem radiálního zatížení, která zajišťují plynulý chod otáček hořáku, bez jakéhokoliv otěru kov/kov - přenos zatížení na minimálně 50 kuliček (dle velikosti hořáku). To znamená pro uživatele a servis vysokou životnost (nižší zatížení ložisek) a žádný otěr kovových částí hořáku.

 • Rozdělení vzduchu na primární a sekundární spalování

  Patentovaný systém, který zajišťuje vyšší účinnost hoření a možnost nastavení optimálního spalování pro různé druhy pelet. Od výkonu 27 kW.

 • Provzdušňovací komora

  Automatické čištění provzdušňovací komory probíhá společným otáčením spalovací a provzdušňo¬vací komory. Tento způsob automatického čištění zcela vylučuje nutnost ručního čištění. To odbourává pravidelné rozebírání hořáku a servis. Zajištuje čistou komoru a přetlak v hořáku.

 • Spalování různých pelet/agro pelet,

  kdy nevznikají problémy a optimalizuje se proces spalování pomocí rozdělení vzduchu na primární a sekundární spalování.

 • Dělící clona ve spalovací komoře

  Použitá vzduchová clona ve spalovací komoře. To má za následek snížení přenosu tepla na vlastní hořák a zachování tohoto tepla ve spalovací komoře.

 • Žebra v provzdušňovací komoře,

  o které se opírá trubka ohniště - její menší zatížení.

 • Bezpečnostní čidlo podavače

  Umístěno přímo v podávací komoře, garantuje vysokou bezpečnost v případě zanesení hořáku.

 • Plná automatika

  Bezobslužný a bezúdržbový provoz.

ROTARY PELL PREMIUM Logo

VÝHODY NOVÉHO KOTLE
ROTARY PELL PREMIUM:

Vysoká účinnost a komfort

 • Až 94 %
 • Zajišťuje velmi nízkou spotřebu paliva

Nízké emise a ekologický provoz

 • 5. emisní třída a ecodesign
 • Splňuje požadavky všech evropských dotačních programů (BAFA (DE), Flame Verte 7* (FRA), 4 Stelle (IT), atd.)

Možnost automatického čištění výměníku a odpopelnění.
Bezúdržbový hořák s rotační spalovací komorou.
Spalování řízené kvalitním odtahovým ventilátorem kotle a měřidlem průtoku vzduchu.
Bezpečný provoz díky podtlaku ve spalovací komoře.

Více >

Automatický kotel na pelety ROTARY PELL PREMIUM

Automatický kotel na pelety ROTARY PELL INDUSTRIAL

ROTARY PELL INDUSTRIAL Logo

ECODESIGN CLASS 5

Technické parametry

  70 KW 100 KW 150 KW 200 KW 250 KW
Jmenovitý výkon (kW) 70 100 150 200 250
Regulovaný výkon (kW) 21-70 30-100 30-150 35-200 50-250
Spotřeba paliva (kg/h) 4,2-14 6-20 6-30 7-40 10-50
Palivo pelety 6–8 mm, granulát 5–10 mm
Max. teplota vody (°C) 90
Objem vody v kotli (l) 240 445 560 730 820
Max. pracovní tlak (bar) 3
Třída kotle 5
Ekodesign Ano
Teplota spalin - při jmen. výkonu (°C) 157 140 152 163 170
Účinnost (%) 95,5 90,9 91,3 90,2 90,5
El. příkon (W) 234 278 286 297 305
El. příkon STAND BY (W) 3
Připojovací napětí (V/Hz) 230/50

Internetový
systém

ecoNET

Internetový systém ecoNET
 ecoNET


Internetový systém ecoNET, umožňuje uživateli vzdálenou správu a monitoring kotle a topného systému. Díky tomuto systému má uživatel možnost měnit parametry kotle a topného systému, ale také nahlédnout do historie provozu kotle a topného systému, která je zobrazena na přehledném grafu.

Vzdálený přístup k regulátoru je možný ze všech zařízení, které jsou připojeny k internetu, ať už se jedná o tablet, počítač, nebo mobilní telefon. Nastavení probíhá přes internetový prohlížeč na stránce www.econet24.com nebo přes mobilní aplikaci, která je dostupná pro Android a iOS.

Internet system schema

Online servis. Internetový systém neslouží pouze uživateli. Využije jej také servisní firma, která může mít přístup k datům kotle a v případě potřeby zasáhnout do nastavení topného systému nebo řízení kotle a tím výrazně snížit náklady na servis.

Další příslušenství regulátoru:

ecoSTER TOUCH

ecoSTER TOUCH

Dálkový ovládací panel s funkcí pokojového termostatu ecoSTER TOUCH umožňuje ovládat a měnit nastavení kotle z míst, kde je panel instalován, například obývací pokoj.

Internet module

Rozšiřující modul pro řízení dalších topných okruhů

Umožňuje ovládání dalších dvou směšovacích ventilů a jejich čerpadel. Dále také zpřístupní funkci pro řízení cirkulačního čerpadla TUV.