Výzkum a vývoj

Společnost BLAZE HARMONY se dlouhodobě zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti spalování biomasy. Zejména v oblasti pyrolytických kotlů se výsledné produkty výrazně odlišují od běžných řešení a poskytují uživatelům úsporu a komfort.

Inovativní řešení rotačního hořáku na spalování pelet různé kvality a agropelet ve spojení s pyrolytickým kotlem nabízí nejuniverzálnější řešení pro spalování biomasy v kotli Hybrid BIOMASS.

Tým zkušených konstruktérů ve všech oblastech a také spolupráce s akreditovanými zkušebnami a univerzitami jsou zárukou širokého spektra informací z oboru. Nejmodernější zkušebny a laboratoře umožňují realizovat důkladné testy, rozbory různých paliv a s využitím těchto informací navrhnout optimální technická řešení.

Výsledkem jsou inovativní řešení v oblasti spalování biomasy, která jsou patentována.

Již nyní pracujeme na dalších zajímavých projektech, které přinesou další rozšíření možností spalování biomasy.