Zplyňovací kotel

na kusové dřevo, brikety, štěpku a piliny

 • Mechanická váha paliva zajišťuje stáložár 24 hodin. PATENTOVÁNO.
 • Komplexní protikorozní ochrana – 5 let záruka. PATENTOVÁNO.
 • Regulovatelný výkon 50–130 % pro dlouhodobé a kvalitní hoření.
 • Nízká spotřeba paliva, účinnost 92 % v celém rozsahu výkonu.
 • Speciální turbulátory – snadné a účinné čištění výměníku.
 • Spádované dno zplyňovací komory pro samočinný odvod popela.

Řez kotlem BLAZE HARMONY

Zplyňovací kotel Blaze Harmony

 •  Dřevo
 •  Brikety
 •  Štěpka
 •  Piliny

Přednosti kotle Blaze Harmony

 1. Mechanický systém detekce váhy zbytkového paliva

  První kotel na trhu s mechanickou detekcí váhy paliva. Tento unikátní systém zabezpečuje automatický stáložár tak, že při poklesu hmotnosti paliva dojde k vypnutí ventilátoru. Tato přesná detekce udrží stáložárnou vrstvu ve spalovací komoře několik hodin a tím se několikanásobně sníží počet roztápění v kotli za sezonu. V případě, že uživatel nepřiloží včas, zůstane v topeništi vrstva nespálených uhlíků (v podobě dřevěného uhlí), která je ideální pro další roztápění v kotli, bez nutnosti čištění topeniště. Stačí vrstvu zapálit kusem papíru a je možné přiložit další palivo. Originální řešení, které je patentově chráněno.

 2. Integrované samočinné směšování vody

  První kotel na trhu s ochranou před nízkoteplotní korozí, bez nutnosti instalace zabezpečovací sestavy. Zabudovaný termostat s nastavenou teplotou 60°C a speciální konstrukce směšování v tělese kotle, zajišťují ochranu kotle. Možné je samotížné zapojení do akumulační nádrže bez nutnosti čerpadel. Značná úspora při instalaci a bezpečný provoz. Záruka 5 let na těleso kotle, bez dalších podmínek. Originální řešení, které je patentově chráněno.

 3. Protikorozní ochrana systémem izolované kompaktní teplé komory

  V izolované kompaktní přikládací komoře nejsou stěny přímo ochlazovány vodou - mají vyšší teplotu, což zabraňuje kondenzaci. Životnost kotlů této koncepce je několikanásobná oproti běžným zplyňovacím kotlům. Umožňuje také spalování vlhčího paliva, bez výrazného snížení životnosti kotle. Díky vyšší teplotě stěn, nedochází k nepříjemnému usazování dehtu v přikládací komoře. Kompaktní zplyňovací komora je samostatným prvkem, který je izolován od stěn kotle s vodou. Komoru je možné vyměnit.

 4. Špičkový regulátor a sofistikovaný řídící program

  Umožňuje přímo nastavit požadovaný výkon kotle v procentech a regulovat kotel kontinuálním provozem od 50 do 130 % výkonu. Nastavení výkonu na 50 % zajistí dlouhou dobu hoření v kotli, při srovnatelné kvalitě spalování, jako když je výkon nastaven na 100 %. Toto řešení umožňuje provozovat kotel na nižších výkonech (důležité zejména v přechodném období) a také instalaci menšího objemu akumulační nádrže, což vede k finanční úspoře a také k úspoře prostoru.

 5. Spádované dno zplyňovací komory

  Zajišťuje samočinné odvádění popela ze spalovací komory v průběhu hoření a zcela odpadá nutnost čištění před novým roztápěním.

 6. Dvoupásmový spodní přívod primárního vzduchu

  do zplyňovací komory zajišťuje rovnoměrné odhořívání paliva a umožňuje kvalitní spalování paliv různých rozměrů (štěpku, piliny, brikety i nižší kvality). U kotlů s horním přívodem primárního vzduchu nahoří palivo v celém objemu přikládací komory.

 7. Speciální mechanické turbulátory

  Jsou ovládané vnější pákou mají originální a přesnou konstrukci. Zajišťují stálou čistotu výměníku a provoz kotle s maximální účinností po celou dobu provozu.

 8. Šikmá přikládací dvířka

  pro komfortní přikládání dřeva i sypkých paliv (štěpka, piliny apod.) v celém objemu spalovací komory.

 9. Objemná přikládací komora

  Díky velké přikládací komoře je doba hoření až 8 hodin. Spolu se stáložárem se navyšuje na 24 hodin do dalšího přiložení bez vyhasnutí.

 10. Variabilita pro umístění v kotelně

  Díky kompaktním rozměrům, pravo/levému provedení dvířek, pák turbulátorů a připojovacích nátrubků kotel snadno umístíte do velmi různorodých kotelen a technických místností. Kvalitní ventilátor je možné libovolně natočit na komínové připojení.

 11. Ekvitermní řízení vytápění

  Ekvitermní řízení vytápění a mnoho možností rozšíření o další směšovací okruhy, dotykové dálkové ovládání kotle z obývacího pokoje s funkcí pokojového termostatu, ovládání přes internet a mobilní aplikaci.


Průběh procesu hoření

Přiložení

Přiložení

Po 8 hodinách

Po 8 hodinách

Po 24 hodinách

Po 24 hodinách

Po 48 hodinách

Po 48 hodinách

Nové zapálení

Nové zapálení

Další přiložení

Další přiložení


Základní technické parametry

Typ Jednotka BH12 BH18 BH25 BH33
Regulovatelný výkon kW 7–18 10–23 15–32 16–35
Účinnost % 92 92 92 91
Třída kotle   5 / ekodesign 5 / ekodesign 5 / ekodesign 5 / ekodesign
Délka polen mm 350 350 500 500
Výška mm 1150 1350 1350 1350
Šířka mm 570 570 750 750
Hloubka mm 645 645 645 645
Hmotnost kotle kg 350 400 500 510
1