Automatické kotly na pelety
ROTARY PELL

s rotačným horákom


ROTARY PELL

Rad automatických kotlov ROTARY PELL používa technológiu horákov s rotačnou spaľovacou komorou

Hořák BLAZE HARMONY

Prednosti horáka s rotačnou spaľovacou komorou

 • Dômyselne navrhnutá konštrukcia horáku umožňuje spaľovanie peliet aj nižšej kvality a agropeliet.
 • Rotačná spaľovacia komora, bezúdržbové riešenie spaľovania peliet. Postačujúca je kontrola pred vykurovacou sezónou.
 • Bezšvová spaľovacia komora, v najtenšom mieste 4 mm. Iba žiaruvzdorná trubka, bez zváraných častí.
 • Modulová konštrukcia, veľmi jednoduchá a rýchla montáž horáka a servis. Rýchly prístup ku všetkým komponentom.
 • Uloženie ložísk, patentovaný systém. Pozdĺžne guličkové ložiská s prenosom radiálneho zaťaženia, ktoré zabezpečujú plynulý chod otáčok horáka, bez akéhokoľvek oteru kov / kov - prenos zaťaženia na minimálne 50 guličiek (podľa veľkosti horáka). To znamená pre užívateľov a servis vysokú životnosť (nižšie zaťaženie ložísk) a žiadny oter kovových častí horáka.
 • Rozdelenie vzduchu na primárne a sekundárne spaľovanie, patentovaný systém, ktorý zaisťuje vyššiu účinnosť horenia a možnosť nastavenia optimálneho spaľovania pre rôzne druhy peliet. Od výkonu 27 kW.
 • Prevzdušňovacie komora, automatické čistenie prevzdušňovacie komory prebieha spoločným otáčaním spaľovacej a prevzdušňovacej komory. Tento spôsob automatického čistenia úplne vylučuje nutnosť ručného čistenia. To odbúrava pravidelné rozoberanie horáka a servis. Zaisťuje čistú komoru a pretlak v horáku.
 • Spaľovanie rôznych peliet / agro peliet, kedy nevznikajú problémy a optimalizuje sa proces spaľovania pomocou rozdelenie vzduchu na primárne a sekundárne spaľovanie.
 • Deliaca clona v spaľovacej komore, použitá vzduchová clona v spaľovacej komore. To má za následok zníženie prenosu tepla na vlastný horák a zachovanie tohto tepla v spaľovacej komore.
 • Rebrá v prevzdušňovacej komore, o ktoré sa opiera rúrka ohniska - jej menšie zaťaženie.
 • Bezpečnostné čidlo podávača, umiestnené priamo v podávacej komore, garantuje vysokú bezpečnosť v prípade zanesenia horáku.
 • Plná automatika, bezobslužná a bezúdržbová prevádzka.

ROTARY PELL PREMIUM Logo

ECODESIGN CLASS 5

Automatický kotol na pelety ROTARY PELL PREMIUM

Rozmery ROTARY PELL PREMIUM

Technické parametre

  14 KW 18 KW 25 KW 34 KW 50 KW
Menovitý výkon (kW) 14 18 25 34 50
Regulovaný výkon (kW) 4,2–14 5,4–18 7,5–25 11,1–34 14,9–49,9
Spotreba paliva (kg/h) 3,2 4,1 5,5 7,9 10,7
Hmotnosť (kg) 280 280 310 340 400
Kapacita zásobníka (l) 370
Palivo pelety 6–8 mm, granulát 5–10 mm
Rozsah regulácie teploty (°C) 55–75
Objem vody v kotli (l) 57 57 75 99 147
Max. pracovný tlak (bar) 2
Trieda kotla 5
Ekodesign Áno
Teplota spalín - pri men. výkone (°C) 128 129 130 130 131
Účinnosť (%) 92,8 92,8 90,8 90,8 92,3
El. príkon - pri men. výkone (W) 23 28 33 50 55
El. príkon - pri min. výkone (W) 10 12 14 18 20
El. príkon - pri zapaľovaní (W) 188
Pripojovacie napätie (V/Hz) 230/50

Rozmery

  14 KW 18 KW 25 KW 34 KW 50 KW
  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
A 1052 1052 1052 1052 1152
B 1376 1376 1376 1376 1376
C 1031 1031 1091 1291 1471
D 834 834 894 1094 1274
E 730 730 790 990 1170
F 113 113 113 113 113
G 59 59 59 59 59
H 780 780 780 780 919
I 1008 1008 1008 1008 1008
J Ø160 Ø160 Ø160 Ø160 Ø160
f1 G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2"
f2 G5/4" G5/4" G5/4" G5/4" G5/4"

Automatický kotol na pelety ROTARY PELL UNIVERSAL

ROTARY PELL UNIVERSAL Logo

ECODESIGN CLASS 5
Rozmery ROTARY PELL UNIVERSAL

Technické parametre

  15 KW 20 KW 25 KW 30 KW 45 KW
Menovitý výkon (kW) 15 20 25 30 45
Regulovaný výkon (kW) 4,5–15 6–20 7,5–25 9–30 13,5–45
Spotreba paliva (kg/h) 0,9–3 1,2–4 1,5–5 1,8–6 2,6–9
Hmotnosť (kg) 280 290 305 425 480
Kapacita zásobníka (l) 188 214 246 415 526
Palivo pelety 6–8 mm, granulát 5–10 mm
Maximální teplota vody (°C) 90
Objem vody v kotli (l) 78 88 98 143 185
Max. pracovný tlak (bar) 3
Trieda kotla 5
Ekodesign Áno
Teplota spalín - pri men. výkone (°C) 125 118 117 120 115
Účinnosť (%) 92,2 92,3 92,5 92,6 92,5
El. príkon (W) 77 81 85 92 116
El. príkon STAND BY (W) 3
Pripojovacie napätie (V/Hz) 230/50

Rozmery

  15 KW 20 KW 25 KW 30 KW 45 KW
  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
A 990 1050 1120 1170 1330
B 575 575 575 730 730
C 1140 1140 1140 1460 1460
D 1350 1350 1350 1580 1580
E 880 880 880 1050 1050
F 380 380 380 440 440
G 270 270 270 300 300
H 290 290 290 315 315
I 620 680 750 790 830
J 725 785 855 935 1095
K 785 845 915 990 1150
L 280 280 280 315 315
M 280 280 280 315 315
N 430 430 430 565 565
O 130 130 130 130 130
F1 Ø27,75 Ø27,75 Ø27,75 Ø27,75 Ø27,75
F2 Ø25,4 Ø25,4 Ø25,4 Ø25,4 Ø25,4

ROTARY PELL COMPACT Logo

ECODESIGN CLASS 5

Automatický kotol na pelety ROTARY PELL COMPACT

oRozmery ROTARY PELL COMPACT

Technické parametre

  14 KW 16 KW 20 KW 30 KW
Maximálný výkon (kW) 14 16 20 30
Regulovaný výkon (kW) 5–12 6–16 7–20 6–30
Spotreba paliva (kg/h) 1,0–3,2 1,3–4,5 1,7–5,8 1,2–6
Objem zásobníku (l) 200
Palivo pelety 6–8 mm, granulát 5–10 mm
Min. teplota vody (°C) 50/60 50/60 50/60 90
El. príkon (W) 50 50 50 60

Rozmery

  14 KW 16 KW 20 KW 30 KW
  (mm) (mm) (mm) (mm)
A 1305 1305 1410 1410
B 560 560 685 685
C 1035 1085 1085 1085
D 230 230 230 230
E 250 255 255 255
F 203 203 203 203
G 440 440 508 508
H 433 433 538 538
I 496 496 496 496
J Ø160 Ø160 Ø160 Ø160
f1 1" 1" 1" 1"

Automatický kotol na pelety ROTARY PELL ECONOMIC

ROTARY PELL ECONOMIC Logo

ECODESIGN CLASS 5
Rozmery ROTARY PELL ECONOMIC

Technické parametre

  14 KW 20 KW 25 KW
Menovitý výkon (kW) 14 20 25
Regulovaný výkon (kW) 4,5–15 6–20 7,5–25
Spotreba paliva (kg/h) 1,0-3,2 1,3-4,5 1,7-5,8
Hmotnosť (kg) 215 310 310
Kapacita zásobníka (l) 200 370 370
Palivo pelety 6–8 mm, granulát 5–10 mm
Max. teplota vody (°C) 90
Objem vody v kotli (l) 45 70 70
Max. pracovný tlak (bar) 3
Trieda kotla 5
Ekodesign Áno
Teplota spalín - pri men. výkone (°C) 115 135 150
Účinnosť (%) 91,3 90,4 89,5
El. príkon (W) 45 55 64
El. príkon STAND BY (W) 3
Pripojovacie napätie (V/Hz) 230/50

Rozmery

  14 KW 20 KW 25 KW
  (mm) (mm) (mm)
A 1453 1453 1453
B 889 1256 1256
C 1074 1137 1137
D 221 202 202
E 628 779 779
F 1035 1186 1186
G 964 1027 1027
H 880 943 943
I 1" 1" 1"
J Ø115 Ø145 Ø145
K 1/2" 1/2" 1/2"
L 1" 1" 1"
M 113 113 113
N 104 104 104
O 428 548 548

Automatický kotol na pelety ROTARY PELL INDUSTRIAL

ROTARY PELL INDUSTRIAL Logo

ECODESIGN CLASS 5

Technické parametre

  70 KW 100 KW 150 KW 200 KW 250 KW
Menovitý výkon (kW) 70 100 150 200 250
Regulovaný výkon (kW) 21-70 30-100 30-150 35-200 50-250
Spotreba paliva (kg/h) 4,2-14 6-20 6-30 7-40 10-50
Palivo pelety 6–8 mm, granulát 5–10 mm
Max. teplota vody (°C) 90
Objem vody v kotli (l) 240 445 560 730 820
Max. pracovný tlak (bar) 3
Trieda kotla 5
Ekodesign Áno
Teplota spalín - pri men. výkone (°C) 157 140 152 163 170
Účinnosť (%) 95,5 90,9 91,3 90,2 90,5
El. príkon (W) 234 278 286 297 305
El. príkon STAND BY (W) 3
Pripojovacie napätie (V/Hz) 230/50

Internetový
systém

ecoNET

Internetový systém ecoNET
 ecoNET


Internetový systém ecoNET, umožňuje užívateľovi vzdialenú správu a monitoring kotla a vykurovacieho systému. Vďaka tomuto systému má užívateľ možnosť meniť parametre kotla a vykurovacieho systému, ale aj nahliadnuť do histórie prevádzky kotla a vykurovacieho systému, ktorá je zobrazená na prehľadnom grafe.

Vzdialený prístup k regulátoru je možný zo všetkých zariadení, ktoré sú pripojené k internetu, či už sa jedná o tablet, počítač, alebo mobilný telefón. Nastavenie prebieha cez internetový prehliadač na stránke www.econet24.com alebo cez mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná pre Android a iOS.

Internet system schema

Online servis. Internetový systém neslúži len užívateľovi. Využije ho tiež servisná firma, ktorá môže mať prístup k dátam kotla a v prípade potreby zasiahnuť do nastavení vykurovacieho systému alebo riadenie kotla a tým výrazne znížiť náklady na servis.

Ďalšie príslušenstvo regulátora:

ecoSTER TOUCH

ecoSTER TOUCH

Diaľkový ovládací panel s funkciou izbového termostatu ecoSTER TOUCH umožňuje ovládať a meniť nastavenie kotla z miest, kde je panel inštalovaný, napríklad obývacia izba.

Internet module

Rozširujúci modul pre riadenie ďalších vykurovacích okruhov

Umožňuje ovládanie ďalších dvoch zmiešavacích ventilov a ich čerpadiel. Ďalej tiež sprístupní funkciu pre riadenie cirkulačného čerpadla TUV.