Splyňovací kotol
BLAZE HARMONY

na kusové drevo, brikety, štiepku a piliny

 • Mechanická detekcia paliva udržuje žeravú pahrebu niekoľko hodín. PATENTOVANÉ.
 • Komplexná protikorózna ochrana – 5 rokov záruka. PATENTOVANÉ.
 • Regulovateľný výkon 50–130 % pre dlhodobé a kvalitné horenie.
 • Nízka spotreba paliva, účinnosť 92 % v celom rozsahu výkonu.
 • Špeciálne turbolátory – ľahké a účinné čistenie výmenníku.
 • Spádované dno splyňovacej komory pre samočinný odvod popola.

Viac >

Zelená domácnostiamSplyňovací kotol BLAZE HARMONY
Kombinovaný kotol BLAZE HARMONY

Kombinovaný kotol
Hybrid BIOMASS

s rotačným horákom pre spaľovanie peliet a agropeliet

 • Rotačná spaľovacia komora, bezúdržbové riešenie spaľovania peliet.
 • Rozdelenie vzduchu na primárne a sekundárne spaľovanie s možnosťou regulácie. PATENTOVANÉ.
 • Špeciálne uloženie ložísk pre plynulý chod otáčok horáku. PATENTOVANÉ.
 • Možnosť bezproblémového spaľovania peliet a agropeliet aj horšej kvality.
 • Ekvitermná riadiaca jednotka s modulom ecoNET pre vzdálený prístup, obsluhu a servis.

Viac >

Automatické
kotly na pelety
ROTARY PELL

s rotačným horákom

 • Rotačná spaľovacia komora, riešenie spaľovania peliet s nulovou údržbou.
 • Nastavitelné rozdelenie vzduchu na primárne a sekundárne spaľovanie. PATENTOVANÉ.
 • Špeciálne uloženie ložísk pre plynulý chod otáčok. PATENTOVANÉ.
 • Možnosť spalovanie peliet a agropeliet nižšej kvality.
 • Ekvitermická riadiaca jednotka ecoNET s prístupom pre vzdialený servis.

Viac >

Automatické kotly na pelety ROTARY PELL

Automatická riadiaca jednotka ecoMAX

 • Zaisťuje komforný, automatická prevádzka peletového horáku.
 • Ekvitermné riadenie.
 • Plynulá regulácia výkonu.
 • Zobrazovanie hladiny paliva v zásobníku – bez čidla
 • Dotykový displej.
 • Možnosť obsluhy a servisu ONLINE.

Viac >

Automatická řídící jednotka exoMAX 850P

Obsluha a servis ONLINE

 • Vzdálený prístup k činnosti kotla a vykurovacieho systému.
 • Možnosť servisných zásahov ONLINE.
 • Oznámenie alarmu uživatelovi (servisnému technikovi).
 • Intuitívne ovládanie.

Viac >

25 rokov skúseností vo vývoji a výrobe kotlov