Výskum a vývoj

Spoločnosť BLAZE HARMONY sa dlhodobo zameriava na výskum a vývoj v oblasti spaľovania biomasy. Hlavne v oblasti pyrolytických kotlov sa výsledné produkty výrazne odlišujú od bežných riešení a poskytujú užívateľom úsporu a komfort.

Inovatívne riešenie rotačního horáku na spaľovanie peliet rôznej kvality a agropeliet, v spojení s pyrolityckým kotlom ponúka najuniverzálnejšie riešenie pre spaľovanie biomasy v kotly Hybrid BIOMASS.

Tím skúsených konštruktérov vo všetkých oblastech a spolupráca s akreditovanými skúšobňami a univerzitami sú zárukou širokého spektra relevantných informácií z odboru. Najmodernejšie skúšobne a laboratoria umožňujú realizovať dôkladné testy a rozbory rôzných palív a využitím týchto informácii navrhovať optimálne technické riešenia.

Výsledkom sú inovatívne technické riešenia v oblasti spaľovania biomasy, ktoré sú patentované.

Už teraz pracujeme na ďalších zaujímavých projektoch, ktoré prinesú dalšie rozšírenie možností spaľovania biomasy.