Projekt:

KOTLE BLAZE HARMONY

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je především vstup na nové trhy a zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků. Projekt představí nové řady kotlů BLAZE HARMONY, plně vyhovující i pro provoz, který odpovídá požadavkům podle posledních norem EU.

Projekt:

PROJEKT NA OCHRANU PRÁV PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ - BLAZE HARMONY S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

Ochrana nového technického řešení

Projekt:

VÝZKUM A INOVACE VE SPOLEČNOSTI BLAZE HARMONY S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

Založení vlastního vývojového centra, které bude pracovat na inovacích v oblasti energetického využívání biomasy při progresivním využití aktuálních a budoucí trendů oboru.

Projekt:

KOTEL BLAZE HARMONY 13 A 33 KW

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je provést měření v akreditované zkušební laboratoři, která prokáží, že konstrukční řešení plně vyhovuje požadavkům podle posledních norem EU i ČR. Výstupem tak budou protokoly z měření, osvědčení o provedených zkouškách a certifikáty.

Projekt:

HYBRIDNÍ KOTLE BLAZE HARMONY VE VÝKONOVÉ ŘADĚ 13 AŽ 33 KW

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu jsou měření řady hybridní kotlů BLAZE HARMONY, která prokáží, že konstrukční řešení plně vyhovuje požadavkům podle posledních norem EU i ČR. Výstupem tak budou protokoly z měření, osvědčení o provedených zkouškách a certifikáty.

EU

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

EU