Splyňujúci kotol
BLAZE COMFORT

na kusové drevo, brikety, štiepku a piliny

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 3 patenty
 • Výhodná cena
 • Certifikovaná regulovateľnosť výkonu 50–100 %
  umožňuje inštaláciu menšej akumulačnej nádrže
 • Kompaktné rozmery
 • Komfortná poloautomatická prevádzka a obsluha
 • Možnosť spaľovať brikety, štiepku, piliny, vlhké palivo
 • Nízká spotreba paliva
 • Možnosť samotiažného zapojenia
 • ECO DESIGN
 • Class 5
7 ROKOVZÁRUKA

Kotol na drevo BLAZE COMFORT

Výhody splyňovacieho kotla BLAZE COMFORT

 1. Mechanická detekcia zostatkového paliva

  PATENTOVANÉ

  Tento unikátny systém automatický udržiava žeravú pahrebu tak, že pri poklese objemu paliva v prikladacej komore dôjde k vypnutiu ventilátora a tým je zastavený proces horenia. Táto presná detekcia udrží žeravú vrstvu v spaľovacej komore niekoľko hodín a tým sa niekoľkonásobne zníži potreba nového rozkurovania v kotle za sezónu.

 2. Ochrana pred nízkoteplotnou koróziou

  PATENTOVANÉ

  Zabudovaný termostat s nastavenou teplotou 60°C a špeciálna konštrukcia zmiešavania vody v telese kotla, zaisťujú ochranu kotla. Možné je aj samotiažné zapojenie do akumulačnej nádrže bez nutnosti čerpadiel. Značná úspora pri inštalácii a bezpečná prevádzka. Záruka 7 rokov na teleso kotla, bez ďalších podmienok (voliteľné príslušenstvo).

 3. Trojpásmový prívod vzduchu

  PATENTOVANÉ

  Zaisťuje rovnomerné odháranie paliva a umožňuje kvalitné spaľovanie palív rôznych rozmerov (štiepku, piliny, brikety aj nižšej kvality). Predsúšací vzduch, ktorý je privádzaný (v prípade potreby) do hornej časti komory, vysuší prípadné vlhké palivo, aby bolo možné ho kvalitne spáliť a zároveň zachovať vysokú účinnosť kotla a nízke emisné hodnoty.

 4. Protikorózna ochrana systémom izolovanej kompaktnej teplej komory

  V izolovanej kompaktnej prikladacej komore steny nie sú priamo ochladzované vodou – majú vyššiu teplotu, čo zabraňuje kondenzácii. Životnosť kotlov tejto koncepcie je niekoľkonásobne vyššia oproti bežným splyňovacím kotlom. Umožňuje tiež spaľovanie vlhšieho paliva, bez výrazného zníženia životnosti kotla. Vďaka vyššej prevádzkovej teplote stien, nedochádza k nežiaducemu usadzovaniu dechtu v prikladacej komore. Komoru je možné vymeniť (je to samostatný diel).

 5. Spádované dno splyňovacej komory

  Zaisťuje samočinné odvádzanie popola zo spaľovacej komory v priebehu horenia a celkom odpadá nutnosť čistenia pred novým rozkurovaním.

 6. Špičková regulovateľnosť výkonu kotla

  Umožňuje priamo nastaviť požadovaný výkon kotla v percentách a regulovať kotol kontinuálnou prevádzkou. Nastavenie zníženého výkonu zaistí dlhú dobu horenia v kotle, pri zrovnateľnej kvalite spaľovania, ako keď je výkon nastavený na 100 %.

Trojpásmový prívod spaľovacieho vzduchu

Jednoduché riadenie rozloženia vzduchu vstupujúceho do ohniska (predsúšací vzduch privádzaný nad vrstvu paliva). Kotol je preto možné prispôsobiť rôznorodým palivám. Vďaka tomu efektívne spaľuje palivá, ktoré ľahko nahorievajú (odrezky, štiepka, drobné brikety), aj palivá ktoré nahorievajú ťažšie (veľké polená, vlhšie drevo).

 

Regulácia trojpásmového prívodu vzduchu

Predsúšací a primárny vzduch otvorený na 100 %, sekundárny vzduch celkom zatvorený. V tejto polohe sa nachádza clona prívodu vzduchu v prípade spaľovania vlhkého paliva, alebo veľkých kusov polien.

Sekundárny vzduch otvorený na 100 %, predsúšací a primárny vzduch celkom zatvorený. V tejto polohe sa nachádza clona prívodu vzduchu v prípade spaľovania suchého tvrdého dreva, alebo brikiet, kde je potreba vyššieho množstva sekundárneho vzduchu pre účinné spaľovanie.

Primárny a sekundárny vzduch otvorený na 50 %, predsúšací vzduch celkom zatvorený. V tejto polohe sa nachádza clona pri spaľovaní bežného paliva.

POLOAUTOMATICKÁ prevádzka pyrolytického kotla

Přiložení
Po 8 hodinách
Po 24 hodinách
Po 24 a více hodinách
Po krátké době

1

Priloženie - po priložení paliva v celom objeme prikladacej komory je doba horenia až 8 hodín v závislosti na type paliva a zvolenom výkone kotla

2

Po 8 hodinách - keď úroveň hladiny paliva poklesne pod prah detekcie, čidlo dá signál a regulátor vypína ventilátor. Tým zastavuje proces horenia (udržiava žeravú pahrebu).

3

Do 24 hodín od prvého priloženia je v kotle stále žeravá pahreba, takže stačí priložiť rovno väčšie kusy paliva, zapnúť ventilátor a kotol pokračuje v prevádzke

4

Po 24 a viac hodinách od prvého priloženia už v komore nebude žeravá pahreba, ak užívateľ nepriloží včas. Stále tu ale zostáva zostatok paliva v podobe dreveného uhlia. V takomto prípade postačuje zapnúť ventilátor a kúskom papiera zapáliť zostávajúcu vrstvu dreveného uhlia.

5

Po krátkej dobe dôjde k rozhoreniu drevného uhlia a následne je možné prikladať rovno väčšie kusy paliva. Pomocou mechanizmu detekcie zostatkového paliva je zaistený vysoký komfort obsluhy vzhľadom k absencií potreby nových rozkurovaní, kedy užívateľ musí kotol čistiť, štiepať triesky a čakať kým sa kotol rozhorí.

Porovnanie parametrov splyňovacích kotlov

  BLAZE COMFORT Běžný kotol
Regulovateľný výkon ÁNO NIE
Samotiažné zapojenie ÁNO NIE
Prevádzka pri výpadku el. energie ÁNO NIE
Možnosť spaľovať sypké palivo ÁNO NIE
Možnosť spaľovať vlhké palivo ÁNO NIE
Doba horenia na jedno priloženie (max. naplnená komora) 3–8 hod 2–5 hod
Využiteľný objem prikladacej komory cca 90 % cca 70 % (čelné prikladanie)
Spotreba paliva 0,25–0,35 kg/kWh 0,35–0,45 kg/kWh
Kotol na drevo BLAZE COMFORT

Rozmery

Rozmery splyňovacieho kotla BLAZE COMFORT
  BC15 BC20 BC25 BC30
  mm mm mm mm
A 1200 1200 1200 1200
B 530 530 714 714
C 402 402 586 586
D Ø147 Ø147 Ø147 Ø147
E 89 89 89 89
F 972 972 972 972
G 250 250 250 250
H 87 87 87 87
I 240 240 240 240
J 177 177 177 177
K 644 644 644 644
L 897 897 897 897
M 108 108 108 108
N G1/2" G1/2" G1/2" G1/2"
O G6/4" G6/4" G6/4" G6/4"
P G6/4" G6/4" G6/4" G6/4"

Technické parametre

  BC15 BC20 BC25 BC30
Regulovateľný výkon (kW) 7,5–15 10–20 12,5–25 15–30
Menovitý výkon (kW) 15 20 25 30
Účinnosť (%) 92 92 93 94
Emisná trieda 5.
Ecodesign ÁNO
Energetická trieda A+
Dĺžka polien (mm) 350 350 500 500
Objem prikladacej komory (dm³) 80 80 120 120
Hmotnosť kotla (kg) 330 330 440 440
Maximálny prevádzkový tlak (bar) 3 3 3 3
Objem vodného priestoru (l) 40 40 55 55

Automatická
riadiaca jednotka
ecoMAX

Automatická riadiaca jednotka ecoMAX 860

Sofistikovaný riadiaci program regulátora umožňuje priamo nastaviť požadovaný výkon kotla v percentách a regulovať kotol kontinuálnou prevádzkou od 50 do 100 % nominálneho výkonu pri spaľovaní dreva. Nastavene výkonu na 50 % zaistí dlhú dobu horenia v kotly, pri zrovnateľnej kvalite spaľovania, ako keď je výkon nastavený na 100 %.

Toto riešenie umožňuje prevádzkovať kotol na nižších výkonoch (dôležité najmä v prechodnom období) a tiež inštaláciu menšieho objemu akumulačnej nádrže, čo znamená finančnú úsporu a tiež úsporu priestoru.

Regulátor tiež vyhodnocuje hodnoty O2 namerané lambda sondou a na základe toho riadi servopohon clony primárneho, sekundárneho a predsúšacieho vzduchu, tak aby udržal nastavenú hodnotu zbytkoveho O2.

Funkcie regulátoru:

 • regulovanie výkonu kotla v rozsahu 50–130 %
 • riadenie odťahového ventilátoru
 • riadenie podávača peliet
 • modulácia výkonu peletového horáku
 • čerpadlo kotla
 • čerpadlo TUV
 • cirkulačné čerpadlo
 • čerpadlo zmiešavača
 • riadenie zmiešavača (servo)
 • podpora termostatu
 • riadenie ohrevu akumulačnej nádrže
 • letný/zimný režim
 • spalinové čidlo
 • ekvitermné riadenie
 • časové programy
 • havarijný termostat STB
 • spínanie ďalšieho zdroja tepla
 • inteligentný alarm
 

Internetový
systém
ecoNET

Internetový systém ecoNET
ecoNET

Internetový systém ecoNET, umožňuje užívateľovi vzdialenú správu a monitoring kotla a vykurovacieho systému. Vďaka tomuto systému má užívateľ možnosť meniť parametre kotla a vykurovacieho systému, ale aj nahliadať do histórie prevádzky kotla a vykurovacieho systému, ktorá je zobrazená na prehľadnom grafe.

Vzdialený prístup k regulátoru je možný zo všetkých zariadení, ktoré sú pripojene k internetu, či už sa jedná o tablet, počítač, alebo mobilný telefón. Nastavenie prebieha cez internetový prehliadač na stránke www.econet24.com alebo cez mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná pre Android a iOS.

Internetový systém

Online servis. Internetový systém slúži tak užívateľovi ako aj servisnej firme, ktorá môže mať zriadený prístup k vybraným dátam kotla a v prípade potreby zasiahnúť do nastavenia vykurovacieho systému, alebo kotla a tým výrazne znížiť náklady na servis. (O prístupe servisnej firmy rozhoduje užívateľ.)

Ďalšie príslušenstvo regulátora

ecoSTER TOUCH

ecoSTER TOUCH

Diaľkový ovládací panel s funkciou priestorového termostatu ecoSTER TOUCH umožňuje ovládať a meniť nastavenia kotla z miesta, kde je panel nainštalovaný, napríklad obývacia izba.

eSTER x40

eSTER x40

Bezdrôtový izbový termostat s možnosťou nastavenia základných parametrov kotla a vykurovacieho systému.

Internetový modul

Rozširujúci modul pre riadenie ďalších vykurovacích okruhov

Umožňuje ovládanie ďalších dvoch zmiešavacích ventilov a ich čerpadiel. Ďalej tiež sprístupní funkciu pre riadenie cirkulačného čerpadla TUV.

Na stiahnutie: