Splyňujúci kotol na drevo BLAZE COMFORT

Splyňujúci kotol
BLAZE COMFORT

na kusové drevo, brikety, štiepku a piliny

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 3 patenty
 • Výhodná cena, nízka spotreba paliva, kompaktné rozmery
 • Certifikovaná regulovateľnosť výkonu 50–100 %
  umožňuje inštaláciu menšej akumulačnej nádrže
 • Komfortná poloautomatická prevádzka a obsluha
 • Možnosť spaľovať brikety, štiepku, piliny, vlhké palivo
 • Možnosť samotiažneho zapojenia
 • Spĺňa ECODESIGN, energetická trieda kotla A+
 • Certifikovaný kotol podľa EN 303-5, emisná trieda 5
 • ECODESIGN
 • Class 5

Výhody splyňovacích kotlov
na drevo BLAZE

 1. PATENTOVANÉ

  Mechanická detekcia zvyškového paliva

  Tento unikátny systém zabezpečuje automatický stáložiar tak, že pri poklese objemu paliva v prikladacej komore dôjde k vypnutiu ventilátora a tým je zastavený proces horenia. Táto presná detekcia udrží stáložiarnu vrstvu v spaľovacej komore niekoľko hodín a tým sa niekoľkonásobne zníži počet kúrení v kotli za sezónu. V prípade, že užívateľ nepriloží včas, zostane v ohnisku vrstva nespálených uhlíkov (v podobe dreveného uhlia), ktorá je ideálna pre ďalšie kúrenie v kotli, bez nutnosti čistenia ohniska. Stačí vrstvu zapáliť kusom papiera a je možné priložiť ďalšie palivo. Originálne riešenie, ktoré je patentovo chránené.

 2. PATENTOVANÉ

  Ochrana pred nízkoteplotnou koróziou

  Zabudovaný termostat s nastavenou teplotou 60°C a špeciálna konštrukcia zmiešavania v telese kotla zaisťujú ochranu kotla. Možné je samotiažne zapojenie do akumulačnej nádrže bez nutnosti čerpadiel. Značná úspora pri inštalácii a bezpečná prevádzka. Záruka 7 rokov na teleso kotla, bez ďalších podmienok (voliteľné príslušenstvo).

 3. PATENTOVANÉ

  Trojpásmový prívod vzduchu

  Zaisťuje rovnomerné odhorievanie paliva a umožňuje kvalitné spaľovanie palív rôznych rozmerov (štiepku, piliny, brikety aj nižšej kvality). Predsušovací vzduch, ktorý je privádzaný (v prípade potreby) do hornej časti komory vysúša prípadné vlhké palivo, aby bolo možné ho kvalitne spáliť a zachovať vysokú účinnosť kotla a nízke emisné hodnoty.

 4. Protikorózna ochrana systémom izolovanej kompaktnej teplej komory

  V izolovanej kompaktnej prikladacej komore nie sú steny priamo ochladzované vodou – majú vyššiu teplotu, čo zabraňuje kondenzácii. Životnosť kotlov tejto koncepcie je niekoľkonásobná oproti bežným splyňovacím kotlom. Umožňuje tiež spaľovanie vlhšieho paliva, bez výrazného zníženia životnosti kotla. Vďaka vyššej teplote stien, nedochádza k nepríjemnému usadzovaniu dechtu v prikladacej komore. Kompaktná splyňovacia komora je samostatným prvkom, ktorý je izolovaný od stien kotla s vodou pre ešte dlhšiu životnosť. Komoru je možné vymeniť.

 5. Spádované dno splyňovacej komory

  Zaisťuje samočinné odvádzanie popola zo spaľovacej komory v priebehu horenia a úplne odpadá nutnosť čistenia pred novým rozkurovaním.

 6. Špičková regulovateľnosť výkonu kotla

  Umožňuje priamo nastaviť požadovaný výkon kotla v percentách a regulovať kotol kontinuálnou prevádzkou. Nastavenie zníženého výkonu zaistí dlhú dobu horenia v kotli, pri porovnateľnej kvalite spaľovania, ako keď je výkon nastavený na 100%. Umožňuje inštaláciu akumulačnej nádrže až s polovičným objemom, oproti bežným kotlom.

 

Trojpásmový prívod spaľovacieho vzduchu

Možno ľahko riadiť rozloženie vzduchu vstupujúceho do paliva (predsúšacieho vzduchu privádzaného nad vrstvu paliva). Kotol je preto možné prispôsobiť aj rôznorodým palivám. Vďaka tomu efektívne spaľuje palivá, ktoré ľahko nahorievajú (odrezky, štiepka, drobné brikety), aj palivá, ktoré nahorievajú ťažko (veľké polená, vlhšie drevo).

Kotol na drevo Blaze / Rez

Regulácia trojpásmového prívodu vzduchu

Predsušovací a primárny vzduch otvorený na 100 %, sekundárny vzduch úplne uzavretý. V tejto pozícii sa nachádza clona prívodu vzduchu v prípade spaľovania vlhkého paliva alebo veľkých kusov polien.

Sekundárny vzduch otvorený na 100 %, predsušovací a primárny vzduch úplne uzavretý. V tejto pozícii sa nachádza clona prívodu vzduchu v prípade spaľovania suchého tvrdého dreva alebo brikiet, kde je potrebné vyššie množstvo sekundárneho vzduchu na účinné spaľovanie.

Primárny a sekundárny vzduch otvorený na 50 %, predsušovací vzduch úplne uzavretý. V tejto polohe sa nachádza clona pri spaľovaní bežného paliva.

Poloautomatická prevádzka pyrolytického kotla

Priloženie
Po 8 hodinách
Po 24 hodinách
Po 24 a viac hodinách
Po krátkej dobe

1

Priloženie - po priložení paliva v celom objeme prikladacej komory je doba horenia až 8 hodín v závislosti od typu paliva a zvoleného výkonu kotla.

2

Po 8 hodinách - akonáhle poklesne úroveň hladiny paliva pod prah detekcie, čidlo dá signál a regulátor vypína ventilátor. Tým zastavuje proces horenia.

3

Do 24 hodin od prvého priloženia sú v kotli stále horúce uhlíky, takže stačí priložiť rovno väčšie kusy paliva, zapnúť ventilátor a kotol pokračuje v prevádzke

4

Po 24 a viac hodinách od prvého priloženia už v komore nebudú horúce uhlíky, pokiaľ používateľ nepriloží včas. Zostanú tu ale zvyšky paliva v podobe dreveného uhlia. V tomto prípade je ale dostačujúce zapnúť ventilátor, kúskom papiera zapáliť vrstvu dreveného uhlia, ktorá v komore zostala.

5

Po krátkom čase dôjde k rozhoreniu dreveného uhlia a následne je možné priložiť rovno väčšie kusy paliva. Pomocou mechanizmu detekcie zvyškového paliva je zaistený vysoký komfort obsluhy vzhľadom na absenciu nových kúrení, kedy užívateľ musí kotol čistiť, štiepať malé triesky a čakať, kým sa kotol rozhorí.

Porovnanie parametrov splyňovacích kotlov

  Kotle BLAZE Běžný kotel
Regulovateľný výkon ÁNO NIE
Samoťažné zapojenie ÁNO NIE
Prevádzka pri výpadku el. energie ÁNO NIE
Možnosť spaľovať sypké palivo ÁNO NIE
Možnosť spaľovať vlhké palivo ÁNO NIE
Doba horenia na jedno priloženie (max. naplnená komora) 3–8 hod 2–5 hod
Využiteľný objem prikladacej komory cca 90 % cca 70 % (čelné prikladanie)
Spotreba paliva 0,25–0,35 kg/kWh 0,35–0,45 kg/kWh
Kotol na drevo BLAZE COMFORT

Rozmery kotla

Rozmery splyňovacieho kotla na drevo BLAZE COMFORT
  BC 15 BC 20 BC 25 BC 30
  mm mm mm mm
A 1200 1200 1200 1200
B 530 530 714 714
C 402 402 586 586
D Ø147 Ø147 Ø147 Ø147
E 89 89 89 89
F 972 972 972 972
G 250 250 250 250
H 87 87 87 87
I 240 240 240 240
J 177 177 177 177
K 644 644 644 644
L 897 897 897 897
M 108 108 108 108
N G1/2" G1/2" G1/2" G1/2"
O G6/4" G6/4" G6/4" G6/4"
P G6/4" G6/4" G6/4" G6/4"

Technické parametre

  BC 15 BC 20 BC 25 BC 30
Regulovateľný výkon (kW) 7,5–15 10–20 12,5–25 15–30
Menovitý výkon (kW) 15 20 25 30
Účinnosť (%) 92 92 93 94
Emisná trieda 5.
Ecodesign ÁNO
Energetická trieda A+
Dĺžka polien (mm) 330 330 500 500
Objem prikladacej komory (l) 80 80 120 120
Hmotnosť kotla (kg) 330 330 440 440
Maximálny prevádzkový tlak (bar) 3 3 3 3
Objem vodného priestoru (l) 40 40 55 55

Automatické
riadiace jednotky
ecoMAX

Sofistikovaný riadiaci program regulátora umožňuje priamo nastaviť požadovaný výkon kotla v percentách a regulovať kotol kontinuálnou prevádzkou. Rozsah možného nastavenia výkonu závisí od typu inštalovaného kotla. Nastavenie nižšieho výkonu ako 100 %, zaistí dlhú dobu horenia v kotle, pri zrovnateľnej kvalite spaľovania, ako keď je výkon nastavený na 100 %.

Toto riešenie umožňuje prevádzkovať kotol na nižších výkonoch (dôležité najmä v prechodnom období) a tiež inštaláciu menšieho objemu akumulačnej nádrže, čo znamená finančnú úsporu a tiež úsporu priestoru.

Regulátor tiež vyhodnocuje hodnoty O2 namerané lambda sondou a na základe toho riadi servopohon clony primárneho, sekundárneho a predsúšacieho vzduchu, tak aby udržal nastavenú hodnotu zbytkoveho O2.

Po pripojení rozširujúceho modulu pre obsluhu horáka na pelety riadi tento regulátor tiež prevádzku horáka a proces spaľovania peliet, kedy plynule moduluje výkon horáka v celom jeho rozsahu a tým udržuje požadovanú teplotu kotla.

Automatická riadiaca jednotka ecoMAX 800D
Automatická riadiaca jednotka ecoMAX 860

ecoMAX 800D3

základná riadiaca jednotka

 • Regulovateľný výkon 50–100 %
 • Riadenie odťahového ventilátora
 • Spalinový snímač
 • Čerpadlo kotla
 • Riadenie ohrevu akumulačnej nádoby: horný snímač - info o teplote
 • Čerpadlo zmiešavača: 1
 • Riadenie zmiešavača: 1
 • Čerpadlo TÚV
 • Cirkulačné čerpadlo TÚV
 • Podpora termostatu
 • Ekvitermické riadenie
 • Letný/zimný režim
 • Časové programy
 • Havarijný termostat STB
 • Spínanie ďalšieho zdroja
   
 • ecoSTER 200

ecoMAX 860D3 TOUCH

príplatková riadiaca jednotka

 • Regulovateľný výkon 50–100 %
 • Riadenie odťahového ventilátora
 • Spalinový snímač
 • Čerpadlo kotla
 • Riadenie ohrevu akumulačnej nádoby: horný aj spodný snímač pre riadenie aku
 • Čerpadlo zmiešavača: 2
 • Riadenie zmiešavača: 2
 • Čerpadlo TÚV
 • Cirkulačné čerpadlo TÚV
 • Podpora termostatu
 • Ekvitermické riadenie
 • Letný/zimný režim
 • Časové programy
 • Havarijný termostat STB
 • Spínanie ďalšieho zdroja
   
 • Riadenie podávača peliet
 • Modulácia výkonu peletového horáka
 • Senzor horných dvierok
 • ecoSTER TOUCH
 • ecoSTER X80
 • ecoSTER X40
 

Internetový
systém
ecoNET

Internetový systém ecoNET
ecoNET

Internetový systém ecoNET, umožňuje užívateľovi vzdialenú správu a monitoring kotla a vykurovacieho systému. Vďaka tomuto systému má užívateľ možnosť meniť parametre kotla a vykurovacieho systému, ale aj nahliadať do histórie prevádzky kotla a vykurovacieho systému, ktorá je zobrazená na prehľadnom grafe.

Vzdialený prístup k regulátoru je možný zo všetkých zariadení, ktoré sú pripojene k internetu, či už sa jedná o tablet, počítač, alebo mobilný telefón. Nastavenie prebieha cez internetový prehliadač na stránke www.econet24.com alebo cez mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná pre Android a iOS.

Internetový systém

Online servis. Internetový systém slúži tak užívateľovi ako aj servisnej firme, ktorá môže mať zriadený prístup k vybraným dátam kotla a v prípade potreby zasiahnúť do nastavenia vykurovacieho systému, alebo kotla a tým výrazne znížiť náklady na servis. (O prístupe servisnej firmy rozhoduje užívateľ.)

Ďalšie príslušenstvo regulátora

ecoSTER TOUCH

ecoSTER TOUCH

Diaľkový ovládací panel s funkciou priestorového termostatu ecoSTER TOUCH umožňuje ovládať a meniť nastavenia kotla z miesta, kde je panel nainštalovaný, napríklad obývacia izba.

eSTER x40

eSTER x40

Bezdrôtový izbový termostat s možnosťou nastavenia základných parametrov kotla a vykurovacieho systému.

Internetový modul

Rozširujúci modul pre riadenie ďalších vykurovacích okruhov

Umožňuje ovládanie ďalších dvoch zmiešavacích ventilov a ich čerpadiel. Ďalej tiež sprístupní funkciu pre riadenie cirkulačného čerpadla TUV.

Dokumenty na stiahnutie

PDF Katalog BLAZE HARMONY - Drevosplyňujúce, kombinované a automatické kotly na drevo a pelety (CZ)
PDF Príručka k inštalácii, zapojeniu a spusteniu kotla BLAZE COMFORT (CZ)
PDF Návod na obsluhu a inštaláciu kotla BLAZE COMFORT (CZ)
PDF Technický list kotla BLAZE COMFORT (CZ)