Splyňujúci kotol na drevo BLAZE GREEN

Splyňujúci kotol
BLAZE GREEN

na kusové drevo, brikety, štiepku a piliny

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Mimoriadne ekologický kotol na drevo
 • 4 patenty a lambda sonda pre dokonalé spalovanie
 • Vysoká účinnosť v celom výkonovom rozsahu
 • Nízka spotreba paliva, dlhá životnosť kotla
 • Spĺňa ECODESIGN, energetická trieda kotla A+
 • Certifikovaný kotol podľa EN 303-5, emisná trieda 5

Všetky kotly BLAZE HARMONY sa vyznačujú podstatne nižšími hodnotami emisií, ako vyžaduje norma EN 303-5 a ECODESIGN.

Kotol BLAZE GREEN však posúva hranicu emisných hodnôt pri spaľovaní kusového dreva ešte ďalej. Nová patentovaná lúčovitá tryska, spoločne s automatickým riadením spaľovania pomocou lambda sondy, zaisťuje veľmi nízke emisné hodnoty.

Tieto emisie sú už na samej hranici merateľnosti a sú napríklad porovnateľné s kondenzačnými plynovými kotlami. A stále spaľujeme biomasu – obnoviteľné a dostupné palivo.

 • ECODESIGN
 • Class 5
 • 5 stelle

Inovatívny a mimoriadne ekologický spôsob vykurovania

Ekologický kotol na drevo BLAZE GREEN

Výhody splyňovacieho kotla na drevo
BLAZE GREEN

 1. PATENTOVANÉ

  Mechanická detekcia zvyškového paliva

  Tento unikátny systém zabezpečuje automatický stáložiar tak, že pri poklese objemu paliva v prikladacej komore dôjde k vypnutiu ventilátora a tým je zastavený proces horenia. Táto presná detekcia udrží stáložiarnu vrstvu v spaľovacej komore niekoľko hodín a tým sa niekoľkonásobne zníži počet kúrení v kotli za sezónu. V prípade, že užívateľ nepriloží včas, zostane v ohnisku vrstva nespálených uhlíkov (v podobe dreveného uhlia), ktorá je ideálna pre ďalšie kúrenie v kotli, bez nutnosti čistenia ohniska. Stačí vrstvu zapáliť kusom papiera a je možné priložiť ďalšie palivo. Originálne riešenie, ktoré je patentovo chránené.

 2. PATENTOVANÉ

  Lúčovitá tryska

  Patentovaná lúčovitá tryska sa vyznačuje výborným horením, veľkou regulovateľnosťou, skvelým odvodom popola. Kotol pracuje s bezprecedentne nízkou spotrebou elektrickej energie a vďaka patentovanej lúčovitej tryske je schopný dokonca pracovať iba na komínový ťah (pričom prevádzková bezpečnosť i funkcie stáložiaru sú plnohodnotne zachované aj pri prevádzke bez elektriny).

 3. PATENTOVANÉ

  Ochrana pred nízkoteplotnou koróziou

  Zabudovaný termostat s nastavenou teplotou 60°C a špeciálna konštrukcia zmiešavania v telese kotla zaisťujú ochranu kotla. Možné je samotiažne zapojenie do akumulačnej nádrže bez nutnosti čerpadiel. Značná úspora pri inštalácii a bezpečná prevádzka. Záruka 7 rokov na teleso kotla, bez ďalších podmienok (voliteľné príslušenstvo).

 4. PATENTOVANÉ

  Trojpásmový prívod vzduchu

  Zaisťuje rovnomerné odhorievanie paliva a umožňuje kvalitné spaľovanie palív rôznych rozmerov (štiepku, piliny, brikety aj nižšej kvality). Predsušovací vzduch, ktorý je privádzaný (v prípade potreby) do hornej časti komory vysúša prípadné vlhké palivo, aby bolo možné ho kvalitne spáliť a zachovať vysokú účinnosť kotla a nízke emisné hodnoty.

 5. Protikorózna ochrana systémom izolovanej kompaktnej teplej komory

  V izolovanej kompaktnej prikladacej komore nie sú steny priamo ochladzované vodou – majú vyššiu teplotu, čo zabraňuje kondenzácii. Životnosť kotlov tejto koncepcie je niekoľkonásobná oproti bežným splyňovacím kotlom. Umožňuje tiež spaľovanie vlhšieho paliva, bez výrazného zníženia životnosti kotla. Vďaka vyššej teplote stien, nedochádza k nepríjemnému usadzovaniu dechtu v prikladacej komore. Kompaktná splyňovacia komora je samostatným prvkom, ktorý je izolovaný od stien kotla s vodou pre ešte dlhšiu životnosť. Komoru je možné vymeniť.

 6. Lambda sonda

  Lambda sondaZaisťuje kvalitné spaľovanie a nízke emisné hodnoty, či už spaľujete tvrdé alebo mäkké drevo. Lambda sonda je dôležitým prvkom, ktorý sníma hodnotu zvyškového kyslíka a následne pomocou servopohonu reguluje množstvo a druh privádzaného vzduchu na horenie.

 

Trojpásmový prívod spaľovacieho vzduchu

Možno ľahko riadiť rozloženie vzduchu vstupujúceho do paliva (predsúšacieho vzduchu privádzaného nad vrstvu paliva). Kotol je preto možné prispôsobiť aj rôznorodým palivám. Vďaka tomu efektívne spaľuje palivá, ktoré ľahko nahorievajú (odrezky, štiepka, drobné brikety), aj palivá, ktoré nahorievajú ťažko (veľké polená, vlhšie drevo).

Kotol na drevo Blaze / Rez

Regulácia trojpásmového prívodu vzduchu

Predsušovací a primárny vzduch otvorený na 100 %, sekundárny vzduch úplne uzavretý. V tejto pozícii sa nachádza clona prívodu vzduchu v prípade spaľovania vlhkého paliva alebo veľkých kusov polien.

Sekundárny vzduch otvorený na 100 %, predsušovací a primárny vzduch úplne uzavretý. V tejto pozícii sa nachádza clona prívodu vzduchu v prípade spaľovania suchého tvrdého dreva alebo brikiet, kde je potrebné vyššie množstvo sekundárneho vzduchu na účinné spaľovanie.

Primárny a sekundárny vzduch otvorený na 50 %, predsušovací vzduch úplne uzavretý. V tejto polohe sa nachádza clona pri spaľovaní bežného paliva.

Poloautomatická prevádzka pyrolytického kotla

Priloženie
Po 8 hodinách
Po 24 hodinách
Po 24 a viac hodinách
Po krátkej dobe

1

Priloženie - po priložení paliva v celom objeme prikladacej komory je doba horenia až 8 hodín v závislosti od typu paliva a zvoleného výkonu kotla.

2

Po 8 hodinách - akonáhle poklesne úroveň hladiny paliva pod prah detekcie, čidlo dá signál a regulátor vypína ventilátor. Tým zastavuje proces horenia.

3

Do 24 hodin od prvého priloženia sú v kotli stále horúce uhlíky, takže stačí priložiť rovno väčšie kusy paliva, zapnúť ventilátor a kotol pokračuje v prevádzke

4

Po 24 a viac hodinách od prvého priloženia už v komore nebudú horúce uhlíky, pokiaľ používateľ nepriloží včas. Zostanú tu ale zvyšky paliva v podobe dreveného uhlia. V tomto prípade je ale dostačujúce zapnúť ventilátor, kúskom papiera zapáliť vrstvu dreveného uhlia, ktorá v komore zostala.

5

Po krátkom čase dôjde k rozhoreniu dreveného uhlia a následne je možné priložiť rovno väčšie kusy paliva. Pomocou mechanizmu detekcie zvyškového paliva je zaistený vysoký komfort obsluhy vzhľadom na absenciu nových kúrení, kedy užívateľ musí kotol čistiť, štiepať malé triesky a čakať, kým sa kotol rozhorí.

Rozmery kotla

Rozmery kotla na drevo BLAZE GREEN
  BG 10 BG 18 BG 26 BG 33
  mm mm mm mm
A 1200 1200 1200 1200
B 450 530 714 714
C 320 402 586 586
D Ø149 Ø149 Ø149 Ø149
E 105 105 105 105
F 945 945 945 945
G 750 750 750 750
H 475 475 475 475
I 280 375 375 375
J 100 135 135 135
K 565 635 635 635
L 955 1035 1035 1035
M 180 180 180 180
N G1/2" G1/2" G1/2" G1/2"
O G6/4" G6/4" G6/4" G6/4"
P G6/4" G6/4" G6/4" G6/4"

Technické parametre

  BG 10 BG 18 BG 26 BG 33
Menovitý výkon (kW) 10 18 26 33
Regulovateľný výkon (kW) 5–10 9–18 13–26 16–33
Účinnosť (%) 93 91,5 92,2 93,3
Emisná trieda 5
Ecodesign ÁNO
Energetická trieda A+
Dĺžka polien (mm) 250 330 500 500
Objem prikladacej komory (l) 40 80 120 120
Hmotnosť kotla (kg) 245 340 440 440
Maximálny prevádzkový tlak (bar) 3 3 3 3
Objem vodného priestoru (l) 32 40 55 55
 

Automatická
riadiaca jednotka
ecoMAX 860D3 TOUCH

Automatická riadiaca jednotka ecoMAX 860D3 TOUCH

Sofistikovaný riadiaci program regulátora umožňuje priamo nastaviť požadovaný výkon kotla v percentách a regulovať kotol kontinuálnou prevádzkou. Rozsah možného nastavenia výkonu závisí od typu inštalovaného kotla. Nastavenie nižšieho výkonu ako 100 %, zaistí dlhú dobu horenia v kotle, pri zrovnateľnej kvalite spaľovania, ako keď je výkon nastavený na 100 %.

Toto riešenie umožňuje prevádzkovať kotol na nižších výkonoch (dôležité najmä v prechodnom období) a tiež inštaláciu menšieho objemu akumulačnej nádrže, čo znamená finančnú úsporu a tiež úsporu priestoru.

Regulátor tiež vyhodnocuje hodnoty O2 namerané lambda sondou a na základe toho riadi servopohon clony primárneho, sekundárneho a predsúšacieho vzduchu, tak aby udržal nastavenú hodnotu zbytkoveho O2.

Po pripojení rozširujúceho modulu pre obsluhu horáka na pelety riadi tento regulátor tiež prevádzku horáka a proces spaľovania peliet, kedy plynule moduluje výkon horáka v celom jeho rozsahu a tým udržuje požadovanú teplotu kotla.

Funkcie riadiacej jednotky

 • Regulácia výkonu kotla
 • Riadenie odťahového ventilátora
 • Spalinový snímač
 • Čerpadlo kotla
 • Riadenie ohrevu akumulačnej nádoby: horný aj spodný snímač pre riadenie aku
 • Čerpadlo zmiešavača: 2
 • Riadenie zmiešavača: 2
 • Čerpadlo TÚV
 • Cirkulačné čerpadlo TÚV
 • Podpora termostatu
 • Ekvitermické riadenie
 • Letný/zimný režim
 • Časové programy
 • Havarijný termostat STB
 • Spínanie ďalšieho zdroja
 • Riadenie podávača peliet
 • Modulácia výkonu peletového horáka
 • Senzor horných dvierok
 • ecoSTER TOUCH
 • ecoSTER X80
 • ecoSTER X40
 

Internetový
systém
ecoNET

Internetový systém ecoNET
ecoNET

Internetový systém ecoNET, umožňuje užívateľovi vzdialenú správu a monitoring kotla a vykurovacieho systému. Vďaka tomuto systému má užívateľ možnosť meniť parametre kotla a vykurovacieho systému, ale aj nahliadať do histórie prevádzky kotla a vykurovacieho systému, ktorá je zobrazená na prehľadnom grafe.

Vzdialený prístup k regulátoru je možný zo všetkých zariadení, ktoré sú pripojene k internetu, či už sa jedná o tablet, počítač, alebo mobilný telefón. Nastavenie prebieha cez internetový prehliadač na stránke www.econet24.com alebo cez mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná pre Android a iOS.

Internetový systém

Online servis. Internetový systém slúži tak užívateľovi ako aj servisnej firme, ktorá môže mať zriadený prístup k vybraným dátam kotla a v prípade potreby zasiahnúť do nastavenia vykurovacieho systému, alebo kotla a tým výrazne znížiť náklady na servis. (O prístupe servisnej firmy rozhoduje užívateľ.)

Ďalšie príslušenstvo regulátora

ecoSTER TOUCH

ecoSTER TOUCH

Diaľkový ovládací panel s funkciou priestorového termostatu ecoSTER TOUCH umožňuje ovládať a meniť nastavenia kotla z miesta, kde je panel nainštalovaný, napríklad obývacia izba.

eSTER x40

eSTER x40

Bezdrôtový izbový termostat s možnosťou nastavenia základných parametrov kotla a vykurovacieho systému.

Internetový modul

Rozširujúci modul pre riadenie ďalších vykurovacích okruhov

Umožňuje ovládanie ďalších dvoch zmiešavacích ventilov a ich čerpadiel. Ďalej tiež sprístupní funkciu pre riadenie cirkulačného čerpadla TUV.

Dokumenty na stiahnutie

PDF Katalog BLAZE HARMONY - Drevosplyňujúce, kombinované a automatické kotly na drevo a pelety (CZ)
PDF Návod k obsluze a instalaci kotle BLAZE GREEN (CZ)
PDF Technický list kotle BLAZE GREEN (CZ)