Splyňujúci kotol
BLAZE GREEN

na kusové drevo, brikety, štiepku a piliny

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Mimoriadne ekologický kotol na drevo
 • 4 patenty a lambda sonda pre dokonalé spalovanie
 • Vysoká účinnosť v celom výkonovom rozsahu
 • Nízka spotreba paliva, dlhá životnosť kotla
 • Certifikovaný kotol podľa ČSN EN 303-5, emisná trieda 5, spĺňa Ecodesign

Všetky kotly BLAZE HARMONY sa vyznačujú podstatne nižšími hodnotami emisií, ako vyžaduje norma 303-5 a Ecodesign.

Kotol BLAZE GREEN však posúva hranicu emisných hodnôt pri spaľovaní kusového dreva ešte ďalej. Nová patentovaná lúčovitá tryska, spoločne s automatickým riadením spaľovania pomocou lambda sondy, zaisťuje veľmi nízke emisné hodnoty.

Tieto emisie sú už na samej hranici merateľnosti a sú napríklad porovnateľné s kondenzačnými plynovými kotlami. A stále spaľujeme biomasu – obnoviteľné a dostupné palivo.

 • ECODESIGN
 • Class 5
 • 5 stelle
Kotol na drevo BLAZE GREEN
A+
Záruka 7 rokov na kotlové teleso
Účinnosť 91 %

Výhody splyňovacieho kotla na drevo
BLAZE GREEN

 1. PATENTOVANÉ

  Mechanická detekcia zvyškového paliva

  Tento unikátny systém zabezpečuje automatický stáložiar tak, že pri poklese objemu paliva v prikladacej komore dôjde k vypnutiu ventilátora a tým je zastavený proces horenia. Táto presná detekcia udrží stáložiarnu vrstvu v spaľovacej komore niekoľko hodín a tým sa niekoľkonásobne zníži počet kúrení v kotli za sezónu. V prípade, že užívateľ nepriloží včas, zostane v ohnisku vrstva nespálených uhlíkov (v podobe dreveného uhlia), ktorá je ideálna pre ďalšie kúrenie v kotli, bez nutnosti čistenia ohniska. Stačí vrstvu zapáliť kusom papiera a je možné priložiť ďalšie palivo. Originálne riešenie, ktoré je patentovo chránené.

 2. PATENTOVANÉ

  Lúčovitá tryska

  Patentovaná lúčovitá tryska sa vyznačuje výborným horením, veľkou regulovateľnosťou, skvelým odvodom popola. Kotol pracuje s bezprecedentne nízkou spotrebou elektrickej energie a vďaka patentovanej lúčovitej tryske je schopný dokonca pracovať iba na komínový ťah (pričom prevádzková bezpečnosť i funkcie stáložiaru sú plnohodnotne zachované aj pri prevádzke bez elektriny).

 3. PATENTOVANÉ

  Ochrana pred nízkoteplotnou koróziou

  Zabudovaný termostat s nastavenou teplotou 60°C a špeciálna konštrukcia zmiešavania v telese kotla zaisťujú ochranu kotla. Možné je samotiažne zapojenie do akumulačnej nádrže bez nutnosti čerpadiel. Značná úspora pri inštalácii a bezpečná prevádzka. Záruka 7 rokov na teleso kotla, bez ďalších podmienok (voliteľné príslušenstvo).

 4. PATENTOVANÉ

  Trojpásmový prívod vzduchu

  Zaisťuje rovnomerné odhorievanie paliva a umožňuje kvalitné spaľovanie palív rôznych rozmerov (štiepku, piliny, brikety aj nižšej kvality). Predsušovací vzduch, ktorý je privádzaný (v prípade potreby) do hornej časti komory vysúša prípadné vlhké palivo, aby bolo možné ho kvalitne spáliť a zachovať vysokú účinnosť kotla a nízke emisné hodnoty.

 5. Protikorózna ochrana systémom izolovanej kompaktnej teplej komory

  V izolovanej kompaktnej prikladacej komore nie sú steny priamo ochladzované vodou – majú vyššiu teplotu, čo zabraňuje kondenzácii. Životnosť kotlov tejto koncepcie je niekoľkonásobná oproti bežným splyňovacím kotlom. Umožňuje tiež spaľovanie vlhšieho paliva, bez výrazného zníženia životnosti kotla. Vďaka vyššej teplote stien, nedochádza k nepríjemnému usadzovaniu dechtu v prikladacej komore. Kompaktná splyňovacia komora je samostatným prvkom, ktorý je izolovaný od stien kotla s vodou pre ešte dlhšiu životnosť. Komoru je možné vymeniť.

 6. Lambda sonda

  Lambda sondaZaisťuje kvalitné spaľovanie a nízke emisné hodnoty, či už spaľujete tvrdé alebo mäkké drevo. Lambda sonda je dôležitým prvkom, ktorý sníma hodnotu zvyškového kyslíka a následne pomocou servopohonu reguluje množstvo a druh privádzaného vzduchu na horenie.

 

Trojpásmový prívod spaľovacieho vzduchu

Možno ľahko riadiť rozloženie vzduchu vstupujúceho do paliva (predsúšacieho vzduchu privádzaného nad vrstvu paliva). Kotol je preto možné prispôsobiť aj rôznorodým palivám. Vďaka tomu efektívne spaľuje palivá, ktoré ľahko nahorievajú (odrezky, štiepka, drobné brikety), aj palivá, ktoré nahorievajú ťažko (veľké polená, vlhšie drevo).

Rez kotlom Blaze

Regulácia trojpásmového prívodu vzduchu

Predsušovací a primárny vzduch otvorený na 100 %, sekundárny vzduch úplne uzavretý. V tejto pozícii sa nachádza clona prívodu vzduchu v prípade spaľovania vlhkého paliva alebo veľkých kusov polien.

Sekundárny vzduch otvorený na 100 %, predsušovací a primárny vzduch úplne uzavretý. V tejto pozícii sa nachádza clona prívodu vzduchu v prípade spaľovania suchého tvrdého dreva alebo brikiet, kde je potrebné vyššie množstvo sekundárneho vzduchu na účinné spaľovanie.

Primárny a sekundárny vzduch otvorený na 50 %, predsušovací vzduch úplne uzavretý. V tejto polohe sa nachádza clona pri spaľovaní bežného paliva.

Poloautomatická prevádzka pyrolytického kotla

Priloženie
Po 8 hodinách
Po 24 hodinách
Po 24 a viac hodinách
Po krátkej dobe

1

Priloženie - po priložení paliva v celom objeme prikladacej komory je doba horenia až 8 hodín v závislosti od typu paliva a zvoleného výkonu kotla.

2

Po 8 hodinách - akonáhle poklesne úroveň hladiny paliva pod prah detekcie, čidlo dá signál a regulátor vypína ventilátor. Tým zastavuje proces horenia.

3

Do 24 hodin od prvého priloženia sú v kotli stále horúce uhlíky, takže stačí priložiť rovno väčšie kusy paliva, zapnúť ventilátor a kotol pokračuje v prevádzke

4

Po 24 a viac hodinách od prvého priloženia už v komore nebudú horúce uhlíky, pokiaľ používateľ nepriloží včas. Zostanú tu ale zvyšky paliva v podobe dreveného uhlia. V tomto prípade je ale dostačujúce zapnúť ventilátor, kúskom papiera zapáliť vrstvu dreveného uhlia, ktorá v komore zostala.

5

Po krátkom čase dôjde k rozhoreniu dreveného uhlia a následne je možné priložiť rovno väčšie kusy paliva. Pomocou mechanizmu detekcie zvyškového paliva je zaistený vysoký komfort obsluhy vzhľadom na absenciu nových kúrení, kedy užívateľ musí kotol čistiť, štiepať malé triesky a čakať, kým sa kotol rozhorí.

Rozmery kotla

Rozmery kotla na drevo BLAZE GREEN
  BG 17 BG 24
  mm mm
A 1200 1200
B 530 714
C 400 585
D Ø 149 Ø 149
E 104 104
F 940 940
G 719 719
H 469 469
I 368 368
J 128 128
K 634 634
L 955 955
M 176 176
N G1/2" G1/2"
O G2 1/2" * G2 1/2" *
P G6/4" G6/4"
Q 818 818
R 1317 1317
S 576 760
T 684 868
U 1202 1202
V 850 ** 850 **
W 1038 1038

* vstup studenej vody do kotla redukovaný redukciou na 6/4"
** maximálny prepravný rozmer po odobratí ventilátora

Technické parametre

  BG 17 BG 24
Menovitý výkon (kW) 18 26
Regulovateľný výkon (kW) 8,9–18 12,7–26
Účinnosť (%) 91 91
Emisní trieda 5.
Ecodesign áno
Energetická trieda A+
Dĺžka polien (mm) 330 500
Objem prikladacej komory (l) 80 120
Hmotnosť kotla (kg) 340 440
Maximálny prevádzkový tlak (bar) 3 3
Objem vodného priestoru (l) 40 55