Splyňujúci kotol na drevo BLAZE HARMONY

Splyňujúci kotol
BLAZE HARMONY

na kusové drevo, brikety, štiepku a piliny

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Mechanická detekcia paliva udržuje žeravú pahrebu niekoľko hodín. PATENTOVANÉ
 • Komplexná ochrana proti korózii – 7 rokov záruka. PATENTOVANÉ
 • Trojpásmový prívod vzduchu. PATENTOVANÉ
 • Izolovaná nerezová prikladacia komora
 • Integrované zmiešavanie vratnej vody
 • Komfortná poloautomatická prevádzka
 • Nízka spotreba paliva, účinnosť 92 % v celom rozsahu výkonu
 • Špeciálne turbulátory - jednoduché a účinné čistenie výmenníka
 • Spádované dno splyňovacej komory pre samočinný odvod popola
 • Možnosť samotiažného zapojenia
 • Spĺňa ECODESIGN, energetická trieda kotla A+
 • Certifikovaný kotol podľa EN 303-5, 5. emisná trieda
 • ECODESIGN
 • Class 5
 • BAFA BimSchV 2.
 • CONTO TERMICO 2.0
 • 4 stelle

Inovatívny spôsob vykurovania

Rez kotlom BLAZE HARMONY

Výhody splyňovacieho kotla
BLAZE HARMONY

 1. Prvý kotol na trhu s mechanickou detekciou zostatku paliva

  PATENTOVANÉ

  Tento unikátny systém automaticky zabezpečuje zostatkovú pahrebu tak, že pri poklese objemu paliva v prikladacej komore dôjde k vypnutiu ventilátora a tým odstaví proces horenia. Táto presná detekcia udrží pahrebu v spaľovacej komore niekoľko hodín a tým sa niekoľkonásobne zníži počet rozkurovaní v kotly za sezónu. V prípade, že užívateľ nepriloží včas, zostane v spaľovacej komore vrstva nespálených uhlíkov (v podobe drevného uhlia), ktorá je ideálna pre ďalšie rozkurovanie v kotly, bez potreby čistenia ohniska. Stačí vrstvu zapáliť kusom papiera a následne prikladať ďalšie palivo. Originálne riešenie, ktoré je patentovo chránené.

 2. Prvý kotol na trhu s ochranou pred nízkoteplotnou koróziou, bez nutnosti inštalácie zabezpečovacej zostavy

  PATENTOVANÉ

  Zabudovaný termostat s nastavenou teplotou 60°C a špeciálna konštrukcia zmiešavania v telese kotla zaisťujú ochranu kotla. Možné je samotiažné zapojenie do akumulačnej nádrže, bez nutnosti čerpadiel. Značná úspora pri inštalácii a bezpečná prevádzka. Záruka 7 rokov na teleso kotla, bez ďalších podmienok. Originálne riešenie, ktoré je patentovo chránené.

 3. Prvý kotol na trhu s trojpásmovým prívodom vzduchu do splyňovacej komory

  PATENTOVANÉ

  Trojpásmový prívod vzduchu zaisťuje rovnomerné odháranie paliva a umožňuje kvalitné spaľovanie palív rôzných rozmerov (štiepku, piliny, brikety aj nižšej kvality). Predsúšaci vzduch, ktorý je privádzaný (v prípade potreby) do hornej časti komory, vysúša prípadné vlhké palivo, aby bolo možné ho kvalitne spáliť a pritom zachovať vysokú účinnosť kotla a nízke emisné hodnoty.

 4. Protikorózna ochrana systémom izolovanej kompaktnej teplej komory

  V izolovanej nerezovej kompaktnej prikladacej komore nie su steny priamo ochladzované vodou - majú vyššiu teplotu, čo zabraňuje kondenzácii. Životnosť kotlov tejto koncepcie je niekoľkonásobná oproti bežným splyňovacím kotlom. Umožňuje tiež spaľovanie vlhšieho paliva, bez výrazného zníženia životnosti kotla. Vďaka vyššej teplote stien, nedochádza k nepríjemnému usadzovaniu dechtu v prikladacej komore. Kompaktná splyňovacia komora je samostatným prvkom, ktorý je izolovaný od stien kotla s vodou a navyše je vyrobená z nerezového materiálu pre ešte dlhšiu životnosť. Celú komoru je možné v prípade potreby jednoducho vymeniť.

 5. Objemná prikladacia komora

  Zabezpečuje dobu horenia až 8 hodín. Spolu so stáložiarom je čas až 24 hodín do ďalšieho priloženia, bez vyhasnutia.

 6. Špeciálne mechanické turbolátory

  Ovládané vonkajšou pákou majú originálnu a presnú konštrukciu. Zaisťujú stálu čistotu výmenníka a prevádzku kotla s maximálnou účinnosťou po celú dobu prevádzky.

 7. Spádované dno splyňovacej komory

  Zaisťuje samočinné odvádzanie popola zo spaľovacej komory v priebehu horenia, čím celkom odpadá nutnosť čistenia pred novým rozkurovaním.

 8. Šikmé prikladacie dvierka

  Pre komfortné prikladanie dreva a sypkých palív (štiepka, piliny apod.) v celom objeme spaľovacej komory.

 9. Špičkový regulátor a sofistikovaný riadiaci program

  Umožňuje priamo nastaviť požadovaný výkon kotla v percentách a regulovať kotol kontinuálnou prevádzkou. Nastavenie nižšieho výkonu než 100 % zaistí dlhú dobu horenia v kotly s rovnakou kvalitou spaľovania, ako keď je výkon nastavený na 100 %. Toto riešenie umožňuje bezproblémovo prevádzkovať kotol na nižších výkonoch (dôležité najmä v prechodnom období) a tiež inštalácii menšieho objemu akumulačnej nádrže, čo vedie k finančnej úspore a tiež k úspore priestoru.

 10. Lambda sonda

  Lambda sondaZaisťuje kvalitné spaľovanie a nízke emisné hodnoty, či už spaľujete tvrdé alebo mäkké drevo. Lambda sonda je dôležitým prvkom, ktorý sníma hodnotu zvyškového kyslíka a následne pomocou servopohonu reguluje množstvo a druh privádzaného vzduchu na horenie.

Regulácia trojpásmového prívodu vzduchu

Predsúšaci a primárny vzduch otvorený na 100 %, sekundárny vzduch celkom uzavretý. V tejto pozícii sa nachádza clona prívodu vzduchu v prípade spaľovania vlhkého paliva, alebo veľkých kusov polien.

Sekundárny vzduch otvorený na 100 %, predsúšaci a primárny vzduch úplne uzavretý. V tejto pozícii sa nachádza clona prívodu vzduchu v prípade spaľovania suchého tvrdého dreva alebo brikiet, kde je potreba väčšieho množstva sekundárneho vzduchu pre účinné spaľovanie

Primárny a sekundárny vzduch otevorený na 50 %, predsúšaci vzduch celkom uzavretý. V tejto polohe sa môže nachádzať clona počas situácie, keď servo pohon pohybuje clonou, aby udržal požadovanú hodnotu O2.

Jediný kotol na trhu s trojpásmovým prívodom spaľovacieho vzduchu

Vzájomný pomer vzduchov zabezpečuje multifunkčná presuvná clona ovládaná manuálne, alebo lambda sondou prostredníctvom servopohonu.

Na rozdiel od iných kotlov sa u kotlov BLAZE HARMONY dá jednoducho riadiť rozloženie vzduchu vstupujúceho do paliva (predsúšacieho vzduchu privádzaného nad vrstvu paliva). Kotol je preto možné prispôsobiť rôznorodým palivám. Vďaka tomu efektívne spaľuje palivá, ktoré nahorievajú ľahko (odrezky, štiepka, drobné brikety) a aj palivá, ktoré nahorievajú obtiažne (veľké polená, vlhšie drevo).

Prvá POLOAUTOMATICKÁ prevádzka pyrolytického kotla

Priloženie

Priloženie - po priložení paliva v celom objeme priladacej komory je doba horenia až 8 hodín v závislosti na type paliva a zvolenom výkone kotla.

Po 8 hodinách

Po 8 hodinách - ako náhle poklesne úroveň hladiny paliva pod prah detekcie, čidlo dá signál a regulátor vypína ventilátor. Tým sa zastavuje proces horenia.

Po 24 hodinách

Po 24 hodinách od prvého priloženia sú v kotly stále žeravé uhlíky, takže stačí priložiť rovno väčšie kusy paliva, zapnúť ventilátor a kotol pokračuje v prevádzke.

Po 24 a viac hodinách od priloženia

Po 24 a viac hodinách od priloženia už v komore nebudú žeravé uhlíky (pokiaľ užívateľ nepriloží včas). Stále tu však zostávajú zbytky paliva v podobe dreveného uhlia a v takom prípade postačuje zapnúť ventilátor a kúskom papiera zapáliť jestvujúcu vrstvu dreveného uhlia.

Po krátkej dobe

Po krátkej dobe dôjde k rozhoreniu dreveného uhlia a je možné prikladať rovno väčšie kusy paliva.

Dalšie priloženie

Následne je možné priložiť rovno väčšie kusy paliva. Pomocou detekcie zbytkoveho paliva je zaistený vysoký komfort obsluhy a absencia potreby nových rozkúrení, kedy by užívateľ musel kotol čistiť, štiepať triesky a čakať kým sa kotol rozhorí.

Prestavba splyňovacieho kotla BLAZE HARMONY ...

... na kombinovaný kotol na drevo a pelety Hybrid BIOMASS

Splyňovacie kotly BLAZE HARMONY sú pripravené na dodatočnú prestavbu na automatický kombinovaný kotol, ktorý umožňuje aj spaľovanie peliet. Toto riešenie znamená pre užívateľa ďalšie zvýšenie komfortu po inštalácii peletového horáku, kedy po dohorení dreva pokračuje automatická prevádzka kotla spaľovaním peliet.

Pre prestavbu kotla na drevo na automatický kombinovaný kotol na drevo a pelety stačí dokúpiť prestavbovú sadu ktorá obsahuje:

 1. horák s podávačom peliet
 2. spodné dvierka kotla s otvorom pre horák
 3. rozširujúci modul pre riadenie prevádzky horáku

Kotly BLAZE HARMONY
sú vybavené riadiacou jednotkou, ktorá je po pridaní modulu pre riadenie horáku schopná riadiť aj spaľovanie peliet a ovládať prvky horáku vrátane podávača paliva. Nie je teda potrebné meniť celú riadiacu jednotku kvôli takejto prestavbe.

Kotol Hybrid BIOMASS

Rozmery kotla

Rozmery splyňovacieho kotla na drevo BLAZE HARMONY
  BH 18 BH 25 BH 33
  mm mm mm
A 568 752 752
B Ø147 Ø147 Ø147
C 1365 1365 1365
D 1404 1404 1404
E 424 608 608
F 138 138 138
G 295 295 295
H 670 670 670
I 880 880 880
J 640 640 640
K 526 526 526
L 50 50 50
X,Y G6/4" G6/4" G6/4"
Z G1/2" G1/2" G1/2"

Technické parametre

  BH 18 BH 25 BH 33
Menovitý výkon (kW) 18 25 33
Účinnosť (%) 92 92 91
Emisná trieda 5
Ecodesign ÁNO
Energetická trieda A+
Dĺžka polien (mm) 330 500 500
Objem prikladacej komory (l) 100 150 150
Hmotnosť kotla (kg) 400 550 560
Maximálny prevádzkový tlak (bar) 3
Objem vodného priestoru (l) 50 60 60

Automatická
riadiaca jednotka
ecoMAX

Automatická riadiaca jednotka ecoMAX 860

Sofistikovaný riadiaci program regulátora umožňuje priamo nastaviť požadovaný výkon kotla v percentách a regulovať kotol kontinuálnou prevádzkou. Rozsah možného nastavenia výkonu závisí od typu inštalovaného kotla. Nastavenie nižšieho výkonu ako 100 %, zaistí dlhú dobu horenia v kotle, pri zrovnateľnej kvalite spaľovania, ako keď je výkon nastavený na 100 %.

Toto riešenie umožňuje prevádzkovať kotol na nižších výkonoch (dôležité najmä v prechodnom období) a tiež inštaláciu menšieho objemu akumulačnej nádrže, čo znamená finančnú úsporu a tiež úsporu priestoru.

Regulátor tiež vyhodnocuje hodnoty O2 namerané lambda sondou a na základe toho riadi servopohon clony primárneho, sekundárneho a predsúšacieho vzduchu, tak aby udržal nastavenú hodnotu zbytkoveho O2.

Funkcie regulátoru:

 • Regulovanie výkonu kotla
 • Riadenie odťahového ventilátoru
 • Riadenie podávača peliet
 • Modulácia výkonu peletového horáku
 • Čerpadlo kotla
 • Čerpadlo TUV
 • Cirkulačné čerpadlo
 • Čerpadlo zmiešavača
 • Riadenie zmiešavača (servo)
 • Podpora termostatu
 • Riadenie ohrevu akumulačnej nádrže
 • Letný/zimný režim
 • Spalinové čidlo
 • Ekvitermné riadenie
 • Časové programy
 • Havarijný termostat STB
 • Spínanie ďalšieho zdroja tepla
 • Inteligentný alarm
 

Internetový
systém
ecoNET

Internetový systém ecoNET
ecoNET

Internetový systém ecoNET, umožňuje užívateľovi vzdialenú správu a monitoring kotla a vykurovacieho systému. Vďaka tomuto systému má užívateľ možnosť meniť parametre kotla a vykurovacieho systému, ale aj nahliadať do histórie prevádzky kotla a vykurovacieho systému, ktorá je zobrazená na prehľadnom grafe.

Vzdialený prístup k regulátoru je možný zo všetkých zariadení, ktoré sú pripojene k internetu, či už sa jedná o tablet, počítač, alebo mobilný telefón. Nastavenie prebieha cez internetový prehliadač na stránke www.econet24.com alebo cez mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná pre Android a iOS.

Internetový systém

Online servis. Internetový systém slúži tak užívateľovi ako aj servisnej firme, ktorá môže mať zriadený prístup k vybraným dátam kotla a v prípade potreby zasiahnúť do nastavenia vykurovacieho systému, alebo kotla a tým výrazne znížiť náklady na servis. (O prístupe servisnej firmy rozhoduje užívateľ.)

Ďalšie príslušenstvo regulátora

ecoSTER TOUCH

ecoSTER TOUCH

Diaľkový ovládací panel s funkciou priestorového termostatu ecoSTER TOUCH umožňuje ovládať a meniť nastavenia kotla z miesta, kde je panel nainštalovaný, napríklad obývacia izba.

eSTER x40

eSTER x40

Bezdrôtový izbový termostat s možnosťou nastavenia základných parametrov kotla a vykurovacieho systému.

Internetový modul

Rozširujúci modul pre riadenie ďalších vykurovacích okruhov

Umožňuje ovládanie ďalších dvoch zmiešavacích ventilov a ich čerpadiel. Ďalej tiež sprístupní funkciu pre riadenie cirkulačného čerpadla TUV.

Dokumenty na stiahnutie

PDF Katalog BLAZE HARMONY - Drevosplyňujúce, kombinované a automatické kotly na drevo a pelety (CZ)