Kotol na drevo BLAZE NATURAL PLUS

Splyňujúci
kotol na drevo
BLAZE NATURAL PLUS

na kusové drevo, brikety, štiepku a piliny

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Unikátny kotol na drevo s odťahovým ventilátorom a riadiacou jednotkou pre reguláciu výkonu
 • Certifikovaná regulovateľnosť výkonu 30–100 % umožňuje inštaláciu
  BEZ akumulačnej nádrže
    (viac tu)
 • 4 patenty v jedinom kotli
 • Výborný pomer cena/výkon
 • Jednoduchá výmena existujúcich nevyhovujúcich kotlov
 • Nízka spotreba paliva, dlhá životnosť kotla
 • Účinnosť 90 % v celom rozsahu výkonu
 • Spĺňa ECODESIGN, energetická trieda kotla A+
 • Certifikovaný kotol podľa EN 303-5, emisná trieda 5
 • Požadovaný komínový ťah 10 Pa
 • Veľmi nízka spotreba el. energie. Pri dostatočnom komínovom ťahu je možná prevádzka úplne bez ventilátora

Regulátor umožňuje jednoduché nastavenie požadovaného výkonu kotla pomocou otočného ovládača. Regulátor riadi výkon v závislosti od teploty spalín. Samostatné tlačidlo prepína odťahový ventilátor na maximálny výkon pre bezproblémové prikladanie paliva bez zadymenia miestnosti.

 • ECODESIGN
 • Class 5

Inštalácia kotla bez akumulačnej nádrže nie je vhodná do každého objektu. Závisí na tepelných stratách vykurovaného domu a ďalších vlastnostiach konkrétneho vykurovacieho okruhu. Viac informácií ohľadom možnej inštalácie kotla bez akumulačnej nádrže nájdete v Návodu na obsluhu a inštaláciu kotla alebo vo vašej montážnej firme.

Výhody splyňovacieho kotla na drevo
BLAZE NATURAL PLUS

 1. PATENTOVANÉ

  Mechanická detekcia zvyškového paliva

  Tento unikátny systém zabezpečuje automatický stáložiar tak, že pri poklese objemu paliva v prikladacej komore dôjde k vypnutiu ventilátora a tým je zastavený proces horenia. Táto presná detekcia udrží stáložiarnu vrstvu v spaľovacej komore niekoľko hodín a tým sa niekoľkonásobne zníži počet kúrení v kotli za sezónu. V prípade, že užívateľ nepriloží včas, zostane v ohnisku vrstva nespálených uhlíkov (v podobe dreveného uhlia), ktorá je ideálna pre ďalšie kúrenie v kotli, bez nutnosti čistenia ohniska. Stačí vrstvu zapáliť kusom papiera a je možné priložiť ďalšie palivo. Originálne riešenie, ktoré je patentovo chránené.

 2. PATENTOVANÉ

  Lúčovitá tryska

  Patentovaná lúčovitá tryska sa vyznačuje výborným horením, veľkou regulovateľnosťou, skvelým odvodom popola. Kotol pracuje s bezprecedentne nízkou spotrebou elektrickej energie a vďaka patentovanej lúčovitej tryske je schopný dokonca pracovať iba na komínový ťah (pričom prevádzková bezpečnosť i funkcie stáložiaru sú plnohodnotne zachované aj pri prevádzke bez elektriny).

 3. PATENTOVANÉ

  Ochrana pred nízkoteplotnou koróziou

  Zabudovaný termostat s nastavenou teplotou 60°C a špeciálna konštrukcia zmiešavania v telese kotla zaisťujú ochranu kotla. Možné je samotiažne zapojenie do akumulačnej nádrže bez nutnosti čerpadiel. Značná úspora pri inštalácii a bezpečná prevádzka. Záruka 7 rokov na teleso kotla, bez ďalších podmienok (voliteľné príslušenstvo).

 4. PATENTOVANÉ

  Trojpásmový prívod vzduchu

  Zaisťuje rovnomerné odhorievanie paliva a umožňuje kvalitné spaľovanie palív rôznych rozmerov (štiepku, piliny, brikety aj nižšej kvality). Predsušovací vzduch, ktorý je privádzaný (v prípade potreby) do hornej časti komory vysúša prípadné vlhké palivo, aby bolo možné ho kvalitne spáliť a zachovať vysokú účinnosť kotla a nízke emisné hodnoty.

 5. Protikorózna ochrana systémom izolovanej kompaktnej teplej komory

  V izolovanej kompaktnej prikladacej komore nie sú steny priamo ochladzované vodou – majú vyššiu teplotu, čo zabraňuje kondenzácii. Životnosť kotlov tejto koncepcie je niekoľkonásobná oproti bežným splyňovacím kotlom. Umožňuje tiež spaľovanie vlhšieho paliva, bez výrazného zníženia životnosti kotla. Vďaka vyššej teplote stien, nedochádza k nepríjemnému usadzovaniu dechtu v prikladacej komore. Kompaktná splyňovacia komora je samostatným prvkom, ktorý je izolovaný od stien kotla s vodou pre ešte dlhšiu životnosť. Komoru je možné vymeniť.

 6. Spádované dno splyňovacej komory

  Zaisťuje samočinné odvádzanie popola zo spaľovacej komory v priebehu horenia a úplne odpadá nutnosť čistenia pred novým rozkurovaním.

 7. Špičková regulovateľnosť výkonu kotla

  Umožňuje priamo nastaviť požadovaný výkon kotla v percentách a regulovať kotol kontinuálnou prevádzkou. Nastavenie zníženého výkonu zaistí dlhú dobu horenia v kotli, pri porovnateľnej kvalite spaľovania, ako keď je výkon nastavený na 100%. Umožňuje inštaláciu akumulačnej nádrže až s polovičným objemom, oproti bežným kotlom.

Poloautomatická prevádzka pyrolytického kotla

Priloženie
Po 8 hodinách od priloženia
Do 12 hodín od priloženia
Po 12 a viac hodinách od priloženia
Po krátkej dobe

1

Priloženie - po priložení paliva v celom objeme prikladacej komory je doba horenia až 8 hodín v závislosti od typu paliva a zvoleného výkonu kotla.

2

Po 8 hodinách - akonáhle poklesne úroveň hladiny paliva pod prah detekcie, čidlo dá signál a regulátor vypína ventilátor. Tým zastavuje proces horenia.

3

Do 12 hodín od prvého priloženia sú v kotli stále horúce uhlíky, takže stačí priložiť rovno väčšie kusy paliva, zapnúť ventilátor a kotol pokračuje v prevádzke

4

Po 12 a viac hodinách od prvého priloženia už v komore nebudú horúce uhlíky, pokiaľ používateľ nepriloží včas. Zostanú tu ale zvyšky paliva v podobe dreveného uhlia. V tomto prípade je ale dostačujúce zapnúť ventilátor, kúskom papiera zapáliť vrstvu dreveného uhlia, ktorá v komore zostala.

5

Po krátkom čase dôjde k rozhoreniu dreveného uhlia a následne je možné priložiť rovno väčšie kusy paliva. Pomocou mechanizmu detekcie zvyškového paliva je zaistený vysoký komfort obsluhy vzhľadom na absenciu nových kúrení, kedy užívateľ musí kotol čistiť, štiepať malé triesky a čakať, kým sa kotol rozhorí.

 

Kotol s trojpásmovým prívodom spaľovacieho vzduchu

Možno ľahko riadiť rozloženie vzduchu vstupujúceho do paliva (predsúšacieho vzduchu privádzaného nad vrstvu paliva). Kotol je preto možné prispôsobiť aj rôznorodým palivám. Vďaka tomu efektívne spaľuje palivá, ktoré ľahko nahorievajú (odrezky, štiepka, drobné brikety), aj palivá, ktoré nahorievajú ťažko (veľké polená, vlhšie drevo).

Rez kotlom na drevo BLAZE NATURAL PLUS s trojcestným prívodom vzduchu

Rozmery kotla

Rozmery kotla na drevo BLAZE NATURAL PLUS
  BNP 17 BNP 25 BNP 40
  mm mm mm
A 1200 1200 1200
B 450 530 714
C 584 664 664
D Ø149 Ø149 Ø149
E G6/4" G6/4" G6/4"
F 104 104 104
G 939 939 939
H G1/2" G1/2" G1/2"
I 721 721 721
J 471 471 471
K G2 1/2" * G2 1/2" * G2 1/2" *
L 280 370 370
M 100 130 130
N 113 113 113
O 995 995 995
P 200 200 200
Q 120 120 120
R Ø141 Ø141 Ø141
S 18 18 18
U 960 1040 1040
V 1176 1176 1176
W 680 680 870
X 850** 850** 850**
Y 225 265 324
Z 627 707 707

* vstup studenej vody do kotla redukovaný redukciou na G6/4"
** maximálny prepravný rozmer po odobratí ventilátora

Technické parametre

  BNP 17 BNP 25 BNP 40
Menovitý výkon (kW) 17 26 40
Regulovateľný výkon (kW) 4,9–17 7,6–26 12–40
Účinnosť (%) 90,1 90 90
Emisní trieda 5
Ecodesign ÁNO
Energetická trieda A+
Dĺžka polien (mm) 250 330 500
Objem přikládacej komory (l) 40 80 120
Hmotnosť kotla (kg) 245 340 440
Maximálny prevádzkový tlak (bar) 3 3 3
Objem vodného priestoru (l) 32 40 55
Požadovaný komínový ťah (Pa) 10 10 10

Dokumenty na stiahnutie

PDF Katalog BLAZE HARMONY - Drevosplyňujúce, kombinované a automatické kotly na drevo a pelety (CZ)