Splyňujúci kotol
BLAZE NATURAL PLUS

na kusové drevo, brikety, štiepku a piliny

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Unikátny kotol na drevo s odťahovým ventilátorom a riadiacou jednotkou pre reguláciu výkonu
 • Certifikovaná regulovateľnosť výkonu 30–100 % umožňuje inštaláciu
  BEZ akumulačnej nádrže
    (viac tu)
 • 4 patenty v jedinom kotli
 • Výborný pomer cena/výkon
 • Jednoduchá výmena existujúcich nevyhovujúcich kotlov
 • Nízka spotreba paliva, dlhá životnosť kotla
 • Účinnosť 90 % v celom rozsahu výkonu
 • Certifikovaný kotol podľa ČSN EN 303-5, emisná trieda 5, spĺňa Ecodesign
 • Požadovaný komínový ťah 10 Pa
 • Veľmi nízka spotreba el. energie. Pri dostatočnom komínovom ťahu je možná prevádzka úplne bez ventilátora

Regulátor umožňuje jednoduché nastavenie požadovaného výkonu kotla pomocou otočného ovládača. Regulátor riadi výkon v závislosti od teploty spalín. Samostatné tlačidlo prepína odťahový ventilátor na maximálny výkon pre bezproblémové prikladanie paliva bez zadymenia miestnosti.

 • ECODESIGN
 • Class 5

Inštalácia kotla bez akumulačnej nádrže nie je vhodná do každého objektu. Závisí na tepelných stratách vykurovaného domu a ďalších vlastnostiach konkrétneho vykurovacieho okruhu. Viac informácií ohľadom možnej inštalácie kotla bez akumulačnej nádrže nájdete v Návodu na obsluhu a inštaláciu kotla alebo vo vašej montážnej firme.

Kotol na drevo BLAZE NATURAL PLUS
A+
Záruka 7 rokov na kotlové teleso
Účinnosť 90 %

Výhody splyňovacieho kotla na drevo
BLAZE NATURAL PLUS

 1. PATENTOVANÉ

  Mechanická detekcia zvyškového paliva

  Tento unikátny systém zabezpečuje automatický stáložiar tak, že pri poklese objemu paliva v prikladacej komore dôjde k vypnutiu ventilátora a tým je zastavený proces horenia. Táto presná detekcia udrží stáložiarnu vrstvu v spaľovacej komore niekoľko hodín a tým sa niekoľkonásobne zníži počet kúrení v kotli za sezónu. V prípade, že užívateľ nepriloží včas, zostane v ohnisku vrstva nespálených uhlíkov (v podobe dreveného uhlia), ktorá je ideálna pre ďalšie kúrenie v kotli, bez nutnosti čistenia ohniska. Stačí vrstvu zapáliť kusom papiera a je možné priložiť ďalšie palivo. Originálne riešenie, ktoré je patentovo chránené.

 2. PATENTOVANÉ

  Lúčovitá tryska

  Patentovaná lúčovitá tryska sa vyznačuje výborným horením, veľkou regulovateľnosťou, skvelým odvodom popola. Kotol pracuje s bezprecedentne nízkou spotrebou elektrickej energie a vďaka patentovanej lúčovitej tryske je schopný dokonca pracovať iba na komínový ťah (pričom prevádzková bezpečnosť i funkcie stáložiaru sú plnohodnotne zachované aj pri prevádzke bez elektriny).

 3. PATENTOVANÉ

  Ochrana pred nízkoteplotnou koróziou

  Zabudovaný termostat s nastavenou teplotou 60°C a špeciálna konštrukcia zmiešavania v telese kotla zaisťujú ochranu kotla. Možné je samotiažne zapojenie do akumulačnej nádrže bez nutnosti čerpadiel. Značná úspora pri inštalácii a bezpečná prevádzka. Záruka 7 rokov na teleso kotla, bez ďalších podmienok (voliteľné príslušenstvo).

 4. PATENTOVANÉ

  Trojpásmový prívod vzduchu

  Zaisťuje rovnomerné odhorievanie paliva a umožňuje kvalitné spaľovanie palív rôznych rozmerov (štiepku, piliny, brikety aj nižšej kvality). Predsušovací vzduch, ktorý je privádzaný (v prípade potreby) do hornej časti komory vysúša prípadné vlhké palivo, aby bolo možné ho kvalitne spáliť a zachovať vysokú účinnosť kotla a nízke emisné hodnoty.

 5. Protikorózna ochrana systémom izolovanej kompaktnej teplej komory

  V izolovanej kompaktnej prikladacej komore nie sú steny priamo ochladzované vodou – majú vyššiu teplotu, čo zabraňuje kondenzácii. Životnosť kotlov tejto koncepcie je niekoľkonásobná oproti bežným splyňovacím kotlom. Umožňuje tiež spaľovanie vlhšieho paliva, bez výrazného zníženia životnosti kotla. Vďaka vyššej teplote stien, nedochádza k nepríjemnému usadzovaniu dechtu v prikladacej komore. Kompaktná splyňovacia komora je samostatným prvkom, ktorý je izolovaný od stien kotla s vodou pre ešte dlhšiu životnosť. Komoru je možné vymeniť.

 6. Spádované dno splyňovacej komory

  Zaisťuje samočinné odvádzanie popola zo spaľovacej komory v priebehu horenia a úplne odpadá nutnosť čistenia pred novým rozkurovaním.

 7. Špičková regulovateľnosť výkonu kotla

  Umožňuje priamo nastaviť požadovaný výkon kotla v percentách a regulovať kotol kontinuálnou prevádzkou. Nastavenie zníženého výkonu zaistí dlhú dobu horenia v kotli, pri porovnateľnej kvalite spaľovania, ako keď je výkon nastavený na 100%. Umožňuje inštaláciu akumulačnej nádrže až s polovičným objemom, oproti bežným kotlom.

 

Trojpásmový prívod spaľovacieho vzduchu

Možno ľahko riadiť rozloženie vzduchu vstupujúceho do paliva (predsúšacieho vzduchu privádzaného nad vrstvu paliva). Kotol je preto možné prispôsobiť aj rôznorodým palivám. Vďaka tomu efektívne spaľuje palivá, ktoré ľahko nahorievajú (odrezky, štiepka, drobné brikety), aj palivá, ktoré nahorievajú ťažko (veľké polená, vlhšie drevo).

Rez kotlom Blaze

Regulácia trojpásmového prívodu vzduchu

Predsušovací a primárny vzduch otvorený na 100 %, sekundárny vzduch úplne uzavretý. V tejto pozícii sa nachádza clona prívodu vzduchu v prípade spaľovania vlhkého paliva alebo veľkých kusov polien.

Sekundárny vzduch otvorený na 100 %, predsušovací a primárny vzduch úplne uzavretý. V tejto pozícii sa nachádza clona prívodu vzduchu v prípade spaľovania suchého tvrdého dreva alebo brikiet, kde je potrebné vyššie množstvo sekundárneho vzduchu na účinné spaľovanie.

Primárny a sekundárny vzduch otvorený na 50 %, predsušovací vzduch úplne uzavretý. V tejto polohe sa nachádza clona pri spaľovaní bežného paliva.

Poloautomatická prevádzka pyrolytického kotla

Priloženie
Po 8 hodinách
Po 24 hodinách
Po 24 a viac hodinách
Po krátkej dobe

1

Priloženie - po priložení paliva v celom objeme prikladacej komory je doba horenia až 8 hodín v závislosti od typu paliva a zvoleného výkonu kotla.

2

Po 8 hodinách - akonáhle poklesne úroveň hladiny paliva pod prah detekcie, čidlo dá signál a regulátor vypína ventilátor. Tým zastavuje proces horenia.

3

Do 24 hodin od prvého priloženia sú v kotli stále horúce uhlíky, takže stačí priložiť rovno väčšie kusy paliva, zapnúť ventilátor a kotol pokračuje v prevádzke

4

Po 24 a viac hodinách od prvého priloženia už v komore nebudú horúce uhlíky, pokiaľ používateľ nepriloží včas. Zostanú tu ale zvyšky paliva v podobe dreveného uhlia. V tomto prípade je ale dostačujúce zapnúť ventilátor, kúskom papiera zapáliť vrstvu dreveného uhlia, ktorá v komore zostala.

5

Po krátkom čase dôjde k rozhoreniu dreveného uhlia a následne je možné priložiť rovno väčšie kusy paliva. Pomocou mechanizmu detekcie zvyškového paliva je zaistený vysoký komfort obsluhy vzhľadom na absenciu nových kúrení, kedy užívateľ musí kotol čistiť, štiepať malé triesky a čakať, kým sa kotol rozhorí.

Rozmery kotla

Rozmery kotla na drevo BLAZE NATURAL
  BN 25 PLUS BN 35 PLUS
  mm mm
A 1200 1200
B 530 714
C 664 664
D Ø 149 Ø 149
E G6/4" G6/4"
F 104 104
G 939 939
H G1/2" G1/2"
I 721 721
J 471 471
K G2 1/2" * G2 1/2" *
L 370 370
M 130 130
N 113 113
O 995 995
P 200 200
Q 120 120
R Ø 141 Ø 141
S 18 18
U 1040 1040
V 1176 1176
W 680 870
X 850** 850**
Y 265 324
Z 707 707

* vstup studenej vody do kotla redukovaný redukciou na G6/4"
** maximálny prepravný rozmer po odobratí ventilátora

Technické parametre

  BN 25 PLUS BN 35 PLUS
Menovitý výkon (kW) 26 40
Regulovateľný výkon (kW) 7,6–26 12–40
Účinnosť (%) 90 90
Emisní trieda 5.
Ecodesign ÁNO
Energetická trieda A+
Dĺžka polien (mm) 330 500
Objem přikládacej komory (l) 80 120
Hmotnosť kotla (kg) 340 440
Maximálny prevádzkový tlak (bar) 3 3
Objem vodného priestoru (l) 40 55
Požadovaný komínový ťah (Pa) 10 10

Automatické
riadiace jednotky
ecoMAX

Sofistikovaný riadiaci program regulátora umožňuje priamo nastaviť požadovaný výkon kotla v percentách a regulovať kotol kontinuálnou prevádzkou. Rozsah možného nastavenia výkonu závisí od typu inštalovaného kotla. Nastavenie nižšieho výkonu ako 100 %, zaistí dlhú dobu horenia v kotle, pri zrovnateľnej kvalite spaľovania, ako keď je výkon nastavený na 100 %.

Toto riešenie umožňuje prevádzkovať kotol na nižších výkonoch (dôležité najmä v prechodnom období) a tiež inštaláciu menšieho objemu akumulačnej nádrže, čo znamená finančnú úsporu a tiež úsporu priestoru.

Regulátor tiež vyhodnocuje hodnoty O2 namerané lambda sondou a na základe toho riadi servopohon clony primárneho, sekundárneho a predsúšacieho vzduchu, tak aby udržal nastavenú hodnotu zbytkoveho O2.

Po pripojení rozširujúceho modulu pre obsluhu horáka na pelety riadi tento regulátor tiež prevádzku horáka a proces spaľovania peliet, kedy plynule moduluje výkon horáka v celom jeho rozsahu a tým udržuje požadovanú teplotu kotla.

Automatická riadiaca jednotka ecoMAX 800D
Automatická riadiaca jednotka ecoMAX 860

ecoMAX 800D3

základná riadiaca jednotka

 • Regulovateľný výkon 50–100 %
 • Riadenie odťahového ventilátora
 • Spalinový snímač
 • Čerpadlo kotla
 • Riadenie ohrevu akumulačnej nádoby: horný snímač - info o teplote
 • Čerpadlo zmiešavača: 1
 • Riadenie zmiešavača: 1
 • Čerpadlo TÚV
 • Cirkulačné čerpadlo TÚV
 • Podpora termostatu
 • Ekvitermické riadenie
 • Letný/zimný režim
 • Časové programy
 • Havarijný termostat STB
 • Spínanie ďalšieho zdroja
   
 • ecoSTER 200

ecoMAX 860D3 TOUCH

príplatková riadiaca jednotka

 • Regulovateľný výkon 50–100 %
 • Riadenie odťahového ventilátora
 • Spalinový snímač
 • Čerpadlo kotla
 • Riadenie ohrevu akumulačnej nádoby: horný aj spodný snímač pre riadenie aku
 • Čerpadlo zmiešavača: 2
 • Riadenie zmiešavača: 2
 • Čerpadlo TÚV
 • Cirkulačné čerpadlo TÚV
 • Podpora termostatu
 • Ekvitermické riadenie
 • Letný/zimný režim
 • Časové programy
 • Havarijný termostat STB
 • Spínanie ďalšieho zdroja
   
 • Riadenie podávača peliet
 • Modulácia výkonu peletového horáka
 • Senzor horných dvierok
 • ecoSTER TOUCH
 • ecoSTER X80
 • ecoSTER X40
 

Internetový
systém
ecoNET

Internetový systém ecoNET
ecoNET

Internetový systém ecoNET, umožňuje užívateľovi vzdialenú správu a monitoring kotla a vykurovacieho systému. Vďaka tomuto systému má užívateľ možnosť meniť parametre kotla a vykurovacieho systému, ale aj nahliadať do histórie prevádzky kotla a vykurovacieho systému, ktorá je zobrazená na prehľadnom grafe.

Vzdialený prístup k regulátoru je možný zo všetkých zariadení, ktoré sú pripojene k internetu, či už sa jedná o tablet, počítač, alebo mobilný telefón. Nastavenie prebieha cez internetový prehliadač na stránke www.econet24.com alebo cez mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná pre Android a iOS.

Internetový systém

Online servis. Internetový systém slúži tak užívateľovi ako aj servisnej firme, ktorá môže mať zriadený prístup k vybraným dátam kotla a v prípade potreby zasiahnúť do nastavenia vykurovacieho systému, alebo kotla a tým výrazne znížiť náklady na servis. (O prístupe servisnej firmy rozhoduje užívateľ.)

Ďalšie príslušenstvo regulátora

ecoSTER TOUCH

ecoSTER TOUCH

Diaľkový ovládací panel s funkciou priestorového termostatu ecoSTER TOUCH umožňuje ovládať a meniť nastavenia kotla z miesta, kde je panel nainštalovaný, napríklad obývacia izba.

eSTER x40

eSTER x40

Bezdrôtový izbový termostat s možnosťou nastavenia základných parametrov kotla a vykurovacieho systému.

Internetový modul

Rozširujúci modul pre riadenie ďalších vykurovacích okruhov

Umožňuje ovládanie ďalších dvoch zmiešavacích ventilov a ich čerpadiel. Ďalej tiež sprístupní funkciu pre riadenie cirkulačného čerpadla TUV.