Splyňujúci kotol na drevo BLAZE PRAKTIK

Splyňujúci kotol
BLAZE PRAKTIK

na kusové drevo, brikety, štiepku a piliny

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Certifikovaná regulovateľnosť výkonu 30–100 % umožňuje inštaláciu
  BEZ akumulačnej nádrže
    (viac tu)
 • 3 patenty
 • Vysoká účinnosť, kompaktné rozmery
 • Výhodná cena, nízka spotreba paliva
 • Komfortná poloautomatická prevádzka a obsluha
 • Možnosť spaľovania brikiet, drevnej štiepky, pilín, vlhkého paliva
 • Možnosť samotiažneho zapojenia
 • Spĺňa ECODESIGN, energetická trieda kotla A+
 • Certifikovaný kotol podľa EN 303-5, emisná trieda 5
 • ECODESIGN
 • Class 5

Inštalácia kotla bez akumulačnej nádrže nie je vhodná pre každý objekt. Závisí od tepelných strát vykurovaného domu a ďalších charakteristík konkrétneho vykurovacieho okruhu. Viac informácií o možnej inštalácii kotla bez zásobníka nájdete v návode na obsluhu a inštaláciu kotla alebo u svojho inštalatéra. Inštalácia kotla bez akumulačnej nádrže nie je vhodná pre každý objekt. Závisí od tepelných strát vykurovaného domu a ďalších charakteristík konkrétneho vykurovacieho okruhu. Viac informácií o možnej inštalácii kotla bez zásobníka nájdete v návode na obsluhu a inštaláciu kotla alebo u vašej montážnej firmy.

Výhody splyňovacieho kotla na drevo
BLAZE PRAKTIK

 1. PATENTOVANÉ

  Mechanická detekcia zvyškového paliva

  Tento unikátny systém automaticky zabezpečuje zostatkovú pahrebu tak, že pri poklese objemu paliva v prikladacej komore dôjde k vypnutiu ventilátora a tým odstaví proces horenia. Táto presná detekcia udrží pahrebu v spaľovacej komore niekoľko hodín a tým sa niekoľkonásobne zníži počet rozkurovaní v kotly za sezónu. V prípade, že užívateľ nepriloží včas, zostane v spaľovacej komore vrstva nespálených uhlíkov (v podobe drevného uhlia), ktorá je ideálna pre ďalšie rozkurovanie v kotly, bez potreby čistenia ohniska. Stačí vrstvu zapáliť kusom papiera a následne prikladať ďalšie palivo. Originálne riešenie, ktoré je patentovo chránené.

 2. PATENTOVANÉ

  Ochrana pred nízkoteplotnou koróziou

  Zabudovaný termostat s nastavenou teplotou 60°C a špeciálna konštrukcia zmiešavania v telese kotla zaisťujú ochranu kotla. Možné je samotiažné zapojenie do akumulačnej nádrže, bez nutnosti čerpadiel. Značná úspora pri inštalácii a bezpečná prevádzka. Záruka 7 rokov na teleso kotla, bez ďalších podmienok. Originálne riešenie, ktoré je patentovo chránené.

 3. PATENTOVANÉ

  Trojpásmový prívod vzduchu

  Zaisťuje rovnomerné odháranie paliva a umožňuje kvalitné spaľovanie palív rôzných rozmerov (štiepku, piliny, brikety aj nižšej kvality). Predsúšaci vzduch, ktorý je privádzaný (v prípade potreby) do hornej časti komory, vysúša prípadné vlhké palivo, aby bolo možné ho kvalitne spáliť a pritom zachovať vysokú účinnosť kotla a nízke emisné hodnoty.

 4. Protikorózna ochrana systémom izolovanej kompaktnej teplej komory

  V izolovanej kompaktnej prikladacej komore nie su steny priamo ochladzované vodou - majú vyššiu teplotu, čo zabraňuje kondenzácii. Životnosť kotlov tejto koncepcie je niekoľkonásobná oproti bežným splyňovacím kotlom. Umožňuje tiež spaľovanie vlhšieho paliva, bez výrazného zníženia životnosti kotla. Vďaka vyššej teplote stien, nedochádza k nepríjemnému usadzovaniu dechtu v prikladacej komore. Kompaktná splyňovacia komora je samostatným prvkom, ktorý je izolovaný od stien kotla s vodou. Celú komoru je možné v prípade potreby jednoducho vymeniť.

 5. Spádované dno splyňovacej komory

  Zaisťuje samočinné odvádzanie popola zo spaľovacej komory v priebehu horenia čím celkom odpadá nutnosť čistenia pred novým rozkurovaním.

 6. Špičková regulovateľnosť výkonu kotla

  Umožňuje priamo nastaviť požadovaný výkon kotla v percentách a regulovať kotol kontinuálnou prevádzkou. Nastavenie zníženého výkonu zaistí dlhú dobu horenia v kotle, pri porovnateľnej kvalite spaľovaní, ako keď je výkon nastavený na 100 %. Umožňuje inštaláciu akumulačné nádrže až o polovičnom objeme, oproti bežným kotlom.

 7. Možnosť inštalácie kotla bez akumulačnej nádrže

  Vďaka výnimočnej regulovateľnosti 30–100 % spĺňa kotol BLAZE PRAKTIK zákonné požiadavky na inštaláciu bez zásobníka. Pripojenie bez akumulačnej nádrže však odporúčame len v zariadeniach a budovách, kde sú na to vhodné podmienky.

 

Trojpásmový prívod spaľovacieho vzduchu

Možno ľahko riadiť rozloženie vzduchu vstupujúceho do paliva (predsúšacieho vzduchu privádzaného nad vrstvu paliva). Kotol je preto možné prispôsobiť aj rôznorodým palivám. Vďaka tomu efektívne spaľuje palivá, ktoré ľahko nahorievajú (odrezky, štiepka, drobné brikety), aj palivá, ktoré nahorievajú ťažko (veľké polená, vlhšie drevo).

Kotol na drevo Blaze / Rez

Regulácia trojpásmového prívodu vzduchu

Predsušovací a primárny vzduch otvorený na 100 %, sekundárny vzduch úplne uzavretý. V tejto pozícii sa nachádza clona prívodu vzduchu v prípade spaľovania vlhkého paliva alebo veľkých kusov polien.

Sekundárny vzduch otvorený na 100 %, predsušovací a primárny vzduch úplne uzavretý. V tejto pozícii sa nachádza clona prívodu vzduchu v prípade spaľovania suchého tvrdého dreva alebo brikiet, kde je potrebné vyššie množstvo sekundárneho vzduchu na účinné spaľovanie.

Primárny a sekundárny vzduch otvorený na 50 %, predsušovací vzduch úplne uzavretý. V tejto polohe sa nachádza clona pri spaľovaní bežného paliva.

Poloautomatická prevádzka pyrolytického kotla

Priloženie
Po 8 hodinách
Po 24 hodinách
Po 24 a viac hodinách
Po krátkej dobe

1

Priloženie - po priložení paliva v celom objeme prikladacej komory je doba horenia až 8 hodín v závislosti od typu paliva a zvoleného výkonu kotla.

2

Po 8 hodinách - akonáhle poklesne úroveň hladiny paliva pod prah detekcie, čidlo dá signál a regulátor vypína ventilátor. Tým zastavuje proces horenia.

3

Do 24 hodin od prvého priloženia sú v kotli stále horúce uhlíky, takže stačí priložiť rovno väčšie kusy paliva, zapnúť ventilátor a kotol pokračuje v prevádzke

4

Po 24 a viac hodinách od prvého priloženia už v komore nebudú horúce uhlíky, pokiaľ používateľ nepriloží včas. Zostanú tu ale zvyšky paliva v podobe dreveného uhlia. V tomto prípade je ale dostačujúce zapnúť ventilátor, kúskom papiera zapáliť vrstvu dreveného uhlia, ktorá v komore zostala.

5

Po krátkom čase dôjde k rozhoreniu dreveného uhlia a následne je možné priložiť rovno väčšie kusy paliva. Pomocou mechanizmu detekcie zvyškového paliva je zaistený vysoký komfort obsluhy vzhľadom na absenciu nových kúrení, kedy užívateľ musí kotol čistiť, štiepať malé triesky a čakať, kým sa kotol rozhorí.

Porovnanie parametrov splyňovacích kotlov

  BLAZE PRAKTIK Bežný kotol
Možnosť inštalácie bez akumulačnej nádrže ÁNO NIE
Regulovateľný výkon ÁNO NIE
Samoťažné zapojenie ÁNO NIE
Prevádzka pri výpadku el. energie ÁNO NIE
Možnosť spaľovať sypké palivo ÁNO NIE
Možnosť spaľovať vlhké palivo ÁNO NIE
Doba horenia na jedno priloženie (max. naplnená komora) 3–8 hod 2–5 hod
Využiteľný objem prikladacej komory cca 90 % cca 70 % (čelné prikladanie)
Spotreba paliva 0,25–0,35 kg/kWh 0,35–0,45 kg/kWh
Kotol na drevo BLAZE PRAKTIK

Rozmery kotla

Rozmery splyňovacieho kotla na drevo BLAZE PRAKTIK
  BP25 BP40
  mm mm
A 1200 1200
B 530 714
C 402 586
D Ø147 Ø147
E 89 89
F 972 972
G 250 250
H 87 87
I 240 240
J 177 177
K 644 644
L 897 897
M 108 108
N G1/2" G1/2"
O G2 1/2" G2 1/2"
P G6/4" G6/4"

Technické parametre

  BP25 BP40
Menovitý výkon (kW) 25 40
Regulovateľný výkon (kW) 7,5–25 12–40
Účinnosť (%) 93 94
Emisná trieda 5
Ecodesign áno
Energetická trieda A+
Dĺžka polien (mm) 330 500
Objem prikladacej komory (l) 80 120
Hmotnosť kotla (kg) 340 440
Maximálny prevádzkový tlak (bar) 3 3
Objem vodného priestoru (l) 40 55

Automatické
riadiace jednotky
ecoMAX

Sofistikovaný riadiaci program regulátora umožňuje priamo nastaviť požadovaný výkon kotla v percentách a regulovať kotol kontinuálnou prevádzkou. Rozsah možného nastavenia výkonu závisí od typu inštalovaného kotla. Nastavenie nižšieho výkonu ako 100 %, zaistí dlhú dobu horenia v kotle, pri zrovnateľnej kvalite spaľovania, ako keď je výkon nastavený na 100 %.

Toto riešenie umožňuje prevádzkovať kotol na nižších výkonoch (dôležité najmä v prechodnom období) a tiež inštaláciu menšieho objemu akumulačnej nádrže, čo znamená finančnú úsporu a tiež úsporu priestoru.

Regulátor tiež vyhodnocuje hodnoty O2 namerané lambda sondou a na základe toho riadi servopohon clony primárneho, sekundárneho a predsúšacieho vzduchu, tak aby udržal nastavenú hodnotu zbytkoveho O2.

Po pripojení rozširujúceho modulu pre obsluhu horáka na pelety riadi tento regulátor tiež prevádzku horáka a proces spaľovania peliet, kedy plynule moduluje výkon horáka v celom jeho rozsahu a tým udržuje požadovanú teplotu kotla.

Automatická riadiaca jednotka ecoMAX 800D
Automatická riadiaca jednotka ecoMAX 860

ecoMAX 800D3

základná riadiaca jednotka

 • Regulovateľný výkon 50–100 %
 • Riadenie odťahového ventilátora
 • Spalinový snímač
 • Čerpadlo kotla
 • Riadenie ohrevu akumulačnej nádoby: horný snímač - info o teplote
 • Čerpadlo zmiešavača: 1
 • Riadenie zmiešavača: 1
 • Čerpadlo TÚV
 • Cirkulačné čerpadlo TÚV
 • Podpora termostatu
 • Ekvitermické riadenie
 • Letný/zimný režim
 • Časové programy
 • Havarijný termostat STB
 • Spínanie ďalšieho zdroja
   
 • ecoSTER 200

ecoMAX 860D3 TOUCH

príplatková riadiaca jednotka

 • Regulovateľný výkon 50–100 %
 • Riadenie odťahového ventilátora
 • Spalinový snímač
 • Čerpadlo kotla
 • Riadenie ohrevu akumulačnej nádoby: horný aj spodný snímač pre riadenie aku
 • Čerpadlo zmiešavača: 2
 • Riadenie zmiešavača: 2
 • Čerpadlo TÚV
 • Cirkulačné čerpadlo TÚV
 • Podpora termostatu
 • Ekvitermické riadenie
 • Letný/zimný režim
 • Časové programy
 • Havarijný termostat STB
 • Spínanie ďalšieho zdroja
   
 • Riadenie podávača peliet
 • Modulácia výkonu peletového horáka
 • Senzor horných dvierok
 • ecoSTER TOUCH
 • ecoSTER X80
 • ecoSTER X40
 

Internetový
systém
ecoNET

Internetový systém ecoNET
ecoNET

Internetový systém ecoNET, umožňuje užívateľovi vzdialenú správu a monitoring kotla a vykurovacieho systému. Vďaka tomuto systému má užívateľ možnosť meniť parametre kotla a vykurovacieho systému, ale aj nahliadať do histórie prevádzky kotla a vykurovacieho systému, ktorá je zobrazená na prehľadnom grafe.

Vzdialený prístup k regulátoru je možný zo všetkých zariadení, ktoré sú pripojene k internetu, či už sa jedná o tablet, počítač, alebo mobilný telefón. Nastavenie prebieha cez internetový prehliadač na stránke www.econet24.com alebo cez mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná pre Android a iOS.

Internetový systém

Online servis. Internetový systém slúži tak užívateľovi ako aj servisnej firme, ktorá môže mať zriadený prístup k vybraným dátam kotla a v prípade potreby zasiahnúť do nastavenia vykurovacieho systému, alebo kotla a tým výrazne znížiť náklady na servis. (O prístupe servisnej firmy rozhoduje užívateľ.)

Ďalšie príslušenstvo regulátora

ecoSTER TOUCH

ecoSTER TOUCH

Diaľkový ovládací panel s funkciou priestorového termostatu ecoSTER TOUCH umožňuje ovládať a meniť nastavenia kotla z miesta, kde je panel nainštalovaný, napríklad obývacia izba.

eSTER x40

eSTER x40

Bezdrôtový izbový termostat s možnosťou nastavenia základných parametrov kotla a vykurovacieho systému.

Internetový modul

Rozširujúci modul pre riadenie ďalších vykurovacích okruhov

Umožňuje ovládanie ďalších dvoch zmiešavacích ventilov a ich čerpadiel. Ďalej tiež sprístupní funkciu pre riadenie cirkulačného čerpadla TUV.

Dokumenty na stiahnutie

PDF Katalog BLAZE HARMONY - Drevosplyňujúce, kombinované a automatické kotly na drevo a pelety (CZ)
PDF Príručka na inštaláciu, zapojenie a spustenie kotla BLAZE PRAKTIK (CZ)
PDF Návod na obsluhu a inštaláciu kotla BLAZE PRAKTIK (CZ)
PDF Technický list kotla BLAZE PRAKTIK (CZ)