Quemador 4 - 16 kW

Quemador de pellets rotatorio

Quemador Blaze Harmony
4 - 16 kW
⌀ 80.9 mm
⌀ 108 mm
183 mm
230 VAC, 50 Hz (6 A)
20 W
150 W
Pellets ⌀ 6-8 mm, length 3.15-40 mm, granules*
NO (establecido en quemar pellets de madera)
SÍ (opcionalr)
SÍ (⌀ 60 x 1850 mm)
SÍ (⌀ 60 x 750 mm)
SÍ (EM 850 P)

Burner 4-16 kW scheme

PART_MENU