Quemador 5 - 20 kW

Quemador de pellets rotatorio

Quemador Blaze Harmony
5 - 20 kW
⌀ 93.6 mm
⌀ 122 mm
183 mm
230 VAC, 50 Hz (6 A)
20 W
150 W
Pellets ⌀ 6-8 mm, 3.15-40 mm largo, granulado*
NO (establecido en quemar pellets de madera)
SÍ (⌀ 60 x 1850 mm)
SÍ (⌀ 60 x 750 mm)
SÍ (EM 850 P)

PART_MENU