Kotły na drewno

Nowa generacja oszczędnych kotłów na drewno

Kotły zgazowujące drewno firmy BLAZE HARMONY stanowią unikalne rozwiązanie do ogrzewania domu. Opatentowane technologie i wyrafinowana konstrukcja kotłów zgazowujących umożliwiają niemal bezobsługową pracę przy niskim zużyciu paliwa. Doskonałe rozwiązanie techniczne.

WYBIERZ NAJLEPSZY KOCIOŁ

Innowacyjna metoda ogrzewania

Cięcie za pomocą kotła zgazowującego drewno BLAZE HARMONY

Zalety kotłów zgazowujących drewno BLAZE

 1. Mechaniczne wykrywanie pozostałości paliwa

  OPATENTOWANO

  Ten unikalny system zapewnia automatyczną pracę palacza, dzięki czemu w momencie spadku ilości paliwa w komorze podawania następuje wyłączenie wentylatora i zatrzymanie procesu spalania. Ta precyzyjna detekcja utrzymuje warstwę palacza w komorze spalania przez kilka godzin, co kilkakrotnie zmniejsza liczbę roztopów w kotle w sezonie.

 2. Ochrona przed korozją w niskich temperaturach

  OPATENTOWANO

  Wbudowany termostat i specjalna konstrukcja mieszacza w korpusie kotła zapewniają ochronę kotła. Możliwe jest pojedyncze podłączenie bez konieczności stosowania pomp. Znaczne oszczędności przy instalacji i bezpiecznej eksploatacji. (Wyposażenie opcjonalne w wybranych kotłach).

 3. Trójstronny nawiew powietrza

  OPATENTOWANO

  Zapewnia on równomierne spalanie paliwa i umożliwia wysokiej jakości spalanie paliw o różnej wielkości. Powietrze wstępnie osuszające, które jest doprowadzane (w razie potrzeby) do górnej części komory, osusza mokre paliwo, dzięki czemu można je dobrze spalić i utrzymać wysoką sprawność kotła oraz niskie wartości emisji.

 4. Dysza odrzutowa

  OPATENTOWANO

  W modelach BLAZE NATURAL PLUS i BLAZE GREEN zastosowano specjalną konstrukcję dna w kształcie promienia, która zapewnia wysoką jakość zgazowania paliwa przy bardzo niskiej emisji. Jednocześnie umożliwia on pracę wyłącznie na ciągu kominowym.

 5. Ochrona przed korozją za pomocą izolowanego systemu kompaktowej komory ciepłej

  W izolowanej kompaktowej komorze załadowczej ściany nie są bezpośrednio chłodzone wodą. Dzięki temu mają one wyższą temperaturę, co zapobiega kondensacji i osadzaniu się smoły. Okres eksploatacji tej koncepcji kotła jest kilkakrotnie dłuższy niż w przypadku konwencjonalnych kotłów zgazowujących. Komorę można wymienić.

 6. Stopniowane dno komory zgazowania

  Zapewnia on automatyczne usuwanie popiołu z komory spalania podczas spalania i eliminuje konieczność czyszczenia przed ponownym przetopem.

 7. Możliwość sterowania mocą kotła na najwyższym poziomie

  Umożliwia on bezpośrednie ustawienie żądanej mocy kotła w procentach i sterowanie kotłem podczas pracy. Zmniejszenie mocy zapewnia długi czas palenia w kotle przy porównywalnej jakości spalania jak przy ustawieniu mocy na 100 %.

 8. Sonda lambda

  Sonda lambdaZgazowywacz i kotły kombinowane są wyposażone w trójdrożny wlot powietrza do spalania. W odróżnieniu od innych kotłów, w kotłach BLAZE można łatwo sterować rozprowadzeniem powietrza wchodzą- cego do komory spalania. Dzięki temu kocioł może być dostosowany do różnych paliw. Względny stosunek powietrza jest określany przez wielofunkcyjną przepustnicę ślizgową sterowaną sondą lambda za pomocą serwonapędu.

  Dzięki temu efektywnie spala paliwa, które łatwo się spalają (mniejsze kawałki miękkiego drewna) oraz paliwa trudne do spalenia (duże kłody, bardziej wilgotne drewno). Zapewnia on wysoką jakość spalania i niskie wartości emisji, niezależnie od tego, czy spalane jest drewno twarde czy miękkie. Sonda Lambda jest ważnym elementem, który mierzy wartość tlenu resztkowego. Ta metoda automatycznej kon- troli spalania oznacza dalsze oszczędności w zużyciu paliwa. Dostępne jako opcja dla wszystkich kotłów (z wyjątkiem modelu BN+).

 

Jedyny kocioł na rynku z trójstronnym doprowadzeniem powietrza do spalania

Względny stosunek powietrza określa się za pomocą wielofunkcyjnej zasuwy przesuwnej, sterowanej ręcznie lub za pomocą sondy lambda z serwonapędem.

W przeciwieństwie do innych kotłów na drewno, w kotłach BLAZE można łatwo sterować rozkładem powietrza doprowadzanego do paliwa (powietrze wstępnie osuszające nad złożem paliwa). Dzięki temu kocioł może być dostosowany do różnych paliw. Dzięki temu skutecznie spala paliwa, które łatwo się palą (mniejsze kawałki miękkiego drewna), jak również paliwa trudne do spalenia (duże kłody, bardziej wilgotne drewno).

 

Trójstronna regulacja nawiewu powietrza

Powietrze podsuszające i pierwotne otwarte w 100 %, powietrze wtórne całkowicie zamknięte. W tym położeniu znajduje się przesłona dopływu powietrza w przypadku spalania wilgotnego paliwa lub dużych polan.

Powietrze wtórne otwarte w 100 %, powietrze podsuszające i pierwotne całkowicie zamknięte. W tym położeniu znajduje się przesłona dopływu powietrza w przypadku spalania suchego twardego drewna, kiedy potrzebna jest większa ilość powietrza wtórnego do skutecznego spalania.

Powietrze pierwotne i wtórne otwarte w 50 %, powietrze podsuszające całkowicie zamknięte. W tym położeniu znajduje się przesłona przy spalaniu zwykłego paliwa.

Półautomatyczna obsługa kotła pirolitycznego

Załadunek
Po maksymalnie 8 godzinach
Do 24 godzin
Po 24 godzinach lub więcej
Po krótkim czasie

1

Załadunek - po wsypaniu paliwa do całej objętości komory załadowczej czas palenia wynosi do 8 godzin w zależności od rodzaju paliwa i wybranej mocy kotła.

2

Po maksymalnie 8 godzinach - gdy poziom paliwa spadnie poniżej progu detekcji, czujnik wysyła sygnał, a sterownik wyłącza wentylator. Powoduje to zatrzymanie procesu spalania.

3

Do 24 godzin po pierwszym rozpaleniu węgle w kotle (tzw. palenisku) są jeszcze gorące, wystarczy więc dołożyć kolejne paliwo, włączyć wentylator i kocioł pracuje dalej bez ponownego rozpalania.

4

Po upływie 24 godzin lub więcej od pierwszego zastosowania w komorze nie będzie już żarzących się węgli, jeśli użytkownik nie zastosuje preparatu na czas. Pozostanie jednak paliwo resztkowe w postaci węgla drzewnego. W takim przypadku wystarczy włączyć wentylator i za pomocą kawałka papieru zapalić warstwę węgla drzewnego pozostawionego w komorze.

5

Po krótkim czasie węgiel drzewny rozpala się i można wtedy dodać większe kawałki paliwa. Dzięki mechanizmowi wykrywania resztek paliwa zapewniony jest wysoki komfort pracy operatora ze względu na brak nowych wytopów, podczas których użytkownik musi czyścić kocioł, rozdrabniać drobne wióry i czekać, aż kocioł się rozpali.

System
internetowy
ecoNET

System internetowy ecoNET
ecoNET

System internetowy ecoNET, umożliwia użytkownikowi zarządzanie zdalne oraz monitoring kotła i systemu grzewczego. Dzięki temu użytkownik ma możliwość zmiany parametrów kotła i systemu grzewczego, a także sprawdzenia historii eksploatacji kotła i systemu grzewczego, która jest wyświetlona na przejrzystym wykresie.

Dostęp zdalny do regulatora jest możliwy ze wszystkich urządzeń podłączonych do internetu, czyli tabletu, komputera lub telefonu komórkowego. Ustawienia przeprowadza się za pośrednictwem przeglądarki internetowej na stronie www.econet24.com lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej, która jest dostępna dla Android i iOS.

Serwis online

Serwis online. System internetowy nie jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników. Może być wykorzystywany również przez firmę serwisową, która dzięki temu będzie mieć dostęp do danych kotła, a w razie potrzeby wprowadzi zmiany w ustawieniach systemu grzewczego lub sterowania kotła, co zmniejszy znacząco nakłady na serwis.

Pozostałe wyposażenie regulatora

ecoSTER TOUCH

ecoSTER TOUCH / eSTER X80

Zdalny panel sterowania z funkcją termostatu pokojowego ecoSTER TOUCH umożliwia sterowanie i zmianę ustawień kotła z miejsc, w których jest zamontowany panel, na przykład salon.

Internet module

Moduł rozszerzający do sterowania pozostałych obiegów grzewczych

Umożliwia sterowanie pozostałych dwóch zaworów mieszających i ich pomp. Udostępnia również funkcję sterowania pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

Dokumenty do pobrania