Kocioł zgazowujący na drewno BLAZE HARMONY

Kocioł zgazowujący
BLAZE HARMONY

Innowacyjny kocioł na drewno kawałkowe

 • Mechaniczne wykrywanie paliwa zapewnia stabilne ciepło przez kilka godzin. OPATENTOWANO
 • Kompleksowa ochrona przed korozją, 7-letnia gwarancja na korpus kotła. OPATENTOWANO
 • Trójstrefowy dopływ powietrza. OPATENTOWANO
 • Izolowana nierdzewna komora załadunkowa
 • Zintegrowane mieszanie wody zwrotnej
 • Komfortowa eksploatacja półautomatyczna
 • Niskie zużycie paliwa, sprawność 92 % w całym zakresie mocy wyjściowej
 • Specjalne turbulatory - łatwe i wydajne czyszczenie wymiennika ciepła
 • Nachylenie gazu na dnie komory w celu automatycznego usuwania popiołu
 • Spełnia ECODESIGN, klasa energetyczna kotła A+
 • 5 klasa emisji, kocioł certyfikowany zgodnie z EN 303-5
 • ECODESIGN
 • Class 5
 • BAFA BimSchV 2.
 • CONTO TERMICO 2.0
 • 4 stelle

Innowacyjny sposób ogrzewania

Przekrój kotła na drewno BLAZE HARMONY

Zalety kotła zgazowującego
BLAZE HARMONY

 1. Pierwszy kocioł na rynku z detekcją mechaniczną paliwa resztkowego

  OPATENTOWANO

  Urządzenie wyposażone jest w unikalny system, który zabezpiecza automatycznie stałą warstwę żaru. Dzięki temu po obniżeniu się ilości paliwa w komorze załadunkowej, następuje wyłączenie wentylatora i zatrzymanie procesu spalania. Detekcja jest niezwykle precyzyjna i utrzymuje stałą warstwą żaru w komorze spalania przez kilka godzin, co zmniejsza wielokrotnie liczbę rozpaleń w kotle w trakcie sezonu. Jeśli użytkownik nie dołoży odpowiednio wcześniej paliwa, w palenisku pozostanie warstwa niespalonych węgielków (w postaci węgla drzewnego), która będzie niezwykle pomocna przy kolejnym rozpalaniu kotła bez konieczności czyszczenia paleniska. Wystarczy rozpalić tę warstwę przy użyciu kawałka papieru i dołożyć paliwo. Oryginalne i patentowane rozwiązanie.

 2. Pierwszy kocioł na rynku wyposażony w ochronę przed korozją niskotemperaturową,

  OPATENTOWANO

  bez konieczności montażu układu zabezpieczającego. Wbudowany termostat z temperaturą ustawioną na 60°C oraz specjalna konstrukcja mieszania w korpusie kotła zapewniają odpowiednią ochronę urządzenia. Istnieje możliwość samoczynnego podłączenia do zbiornika akumulacyjnego bez konieczności użycia pomp. Duża oszczędność podczas montażu i bezpieczna eksploatacja. 7 lat gwarancji na korpus kotła, bez żadnych innych warunków. Oryginalne i opatentowane rozwiązanie.

 3. Pierwszy kocioł na rynku z trójstrefowym dopływem powietrza do komory zgazowania,

  OPATENTOWANO

  który zapewnia równomierne i jakościowe spalanie różnej wielkości paliw. Powietrze podsuszające, które jest doprowadzane (w razie potrzeby) do górnej części komory, podsusza wilgotne paliwo, aby zapewnić jego skuteczne spalenie i zachować równocześnie wysoką sprawność kotła oraz niską wartość emisji.

 4. Ochrona antykorozyjna za pomocą systemu izolowanej komory kompaktowej ciepła

  Ściany w izolowanej, nierdzewnej, kompaktowej komorze załadunkowej nie są chłodzone bezpośrednio za pomocą wody - mają wyższą temperaturę, co chroni przed skraplaniem. Żywotność tego typu kotłów jest kilkukrotnie wyższa w porównaniu ze zwykłymi kotłami zgazowującymi. System ten umożliwia także spalanie wilgotniejszego paliwa bez znaczącego zmniejszenia żywotności urządzenia. Dzięki wyższej temperaturze ścian nie dochodzi do nieprzyjemnego osadzania się smoły w komorze załadunkowej. Kompaktowa komora zgazowująca to samodzielny element, który jest odizolowany od ścian kotła z wodą i dodatkowo także wyprodukowany z nierdzewnego materiału zapewniającego jeszcze dłuższą żywotność. Komorę można wymienić.

 5. Pojemna komora załadunkowa

  która zapewnia 8 godzin spalania. Razem ze stałą warstwą żaru okres spalania wynosi 24 godz. bez wygaśnięcia do momentu kolejnego dołożenia.

 6. Specjalne turbulatory mechaniczne sterowane

  za pomocą dźwigni zewnętrznej, posiadające oryginalną i precyzyjną konstrukcję. Turbulatory zapewniają ciągłą czystość wymiennika oraz eksploatację kotła z maksymalną sprawnością przez cały okres eksploatacji.

 7. Dno spadowe komory zgazowania

  zapewnia samoczynne odprowadzanie popiołu z komory spalania w trakcie palenia, co eliminuje całkowicie konieczność czyszczenia przed nowym rozpaleniem.

 8. Uchylne drzwiczki załadunkowe

  służą do komfortowego dokładania drewna i paliw sypkich (szczapy, trociny itd.) w zależności od objętości komory spalania.

 9. Wysokiej klasy regulator i doskonale opracowany program sterujący

  umożliwiają bezpośrednie ustawienie wymaganej mocy kotła w procentach oraz regulację eksploatacji ciągłej kotła od 50 do 130 % mocy. Ustawienie mocy na 50 % zapewnia długi okres ogrzewania z porównywalną jakością spalania, jak w przypadku mocy ustawionej na 100 %. Takie rozwiązanie umożliwia eksploatację kotła przy niższej mocy (znaczące przede wszystkim w okresie przejściowym), a także montaż zbiornika akumulacyjnego o mniejszej objętości, co pozwala nie tylko na oszczędność finansową, ale i przestrzenną. Regulator jest przygotowany do podłączenia modułu umożliwiającego rozszerzenie kotła o palnik na pellet.

 10. Sonda Lambda

  Sonda LambdaZapewnia wysokiej jakości spalanie oraz niskie wartości emisji, zarówno w przypadku spalania drewna twardego, jak i miękkiego. Sonda Lambda jest ważnym elementem, który odczytuje wartość tlenu resztkowego i następnie reguluje za pomocą serwonapędu ilość i rodzaj doprowadzanego powietrza do spalania.

Regulacja trójstrefowego dopływu powietrza

Powietrze podsuszające i pierwotne otwarte w 100 %, powietrze wtórne całkowicie zamknięte. W tym położeniu znajduje się przesłona dopływu powietrza w przypadku spalania wilgotnego paliwa lub dużych polan.

Powietrze wtórne otwarte w 100 %, powietrze podsuszające i pierwotne całkowicie zamknięte. W tym położeniu znajduje się przesłona dopływu powietrza w przypadku spalania suchego twardego drewna, kiedy potrzebna jest większa ilość powietrza wtórnego do skutecznego spalania.

Powietrze pierwotne i wtórne otwarte w 50 %, powietrze podsuszające całkowicie zamknięte. W tym położeniu może się znajdować przesłona, gdy serwonapęd porusza nią, aby utrzymać wymaganą wartość O2.

Jedyny kocioł na rynku z trójstrefowym dopływem powietrza do spalania

Ilość doprowadzanego typu powietrza określana jest przez wielofunkcyjną przesłonę przesuwną, sterowaną ręcznie lub przy pomocy sondy lambda za pośrednictwem serwonapędu.

W odróżnieniu od innych kotłów, w urządzeniach BLAZE HARMONY można łatwo sterować rozkładem powietrza docierającego do paliwa (powietrza podsuszającego doprowadzanego nad warstwę paliwa). Kocioł można dostosować także do różnych paliw. Dzięki temu spala on skutecznie paliwa, które łatwo się palą (mniejsze kawałki miękkiego drewna), jak i paliwa trudnopalne (duże polana, wilgotniejsze drewno).

Cięcie kotłem na drewno BLAZE HARMONY

Pierwsza eksploatacja PÓŁAUTOMATYCZNA
kotła pirolitycznego

Dokładanie

Dokładanie - po dołożeniu paliwa do pełnej objętości komory załadunkowej okres spalania wynosi aż 8 godzin w zależności od typu paliwa i wybranej mocy kotła

Po 8 godzinach

Po 8 godzinach - jak tylko poziom paliwa spadnie poniżej granicy detekcji, czujnik zasygnalizuje ten stan, natomiast regulator wyłączy wentylator. Tym samym dojdzie do zatrzymania procesu spalania.

Po 24 godzinach

Po 24 godzinach od pierwszego dołożenia w kotle znajdują się rozżarzone węgielki, dlatego w celu dalszego kontynuowania eksploatacji wystarczy tylko dołożyć większe sztuki paliwa i włączyć wentylator.

Po 24 godzinach od pierwszego dołożenia

Po 24 godzinach od pierwszego dołożenia w komorze nie będzie już rozżarzonych węgielków, o ile użytkownik nie dołoży odpowiednio wcześniej paliwa. Pozostaną tutaj jednak resztki paliwa w postaci węgla drzewnego. W takim przypadku wystarczy włączyć wentylator i rozpalić pozostałą warstwę węgla drzewnego przy użyciu kawałka papieru.

Po krótkim czasie

Po krótkim czasie dojdzie do rozpalenia węgla drzewnego.

Następnie można dołożyć od razu większe sztuki paliwa

Następnie można dołożyć od razu większe sztuki paliwa. Za pomocą mechanizmu detekcji paliwa resztkowego zapewniony jest wysoki komfort obsługi przy jednoczesnym braku kolejnych rozpaleń, kiedy użytkownik musi wyczyścić kocioł lub przygotować małe kawałki drewna i czekać na rozpalenie się ognia w kotle.

Automatyczna
jednostka
sterująca
ecoMAX

Automatyczna jednostka sterująca ecoMAX

Doskonale opracowany program sterujący regulatora umożliwia bezpośrednie ustawienie wymaganej mocy kotła w procentach oraz regulację eksploatacji ciągłej kotła od 50 do 130 % mocy znamionowej. Ustawienie mocy na 50 % zapewnia długi okres ogrzewania z porównywalną jakością spalania, jak w przypadku mocy ustawionej na 100 %.

Takie rozwiązanie umożliwia eksploatację kotła przy niższej mocy (znaczące przede wszystkim w okresie przejściowym), a także montaż zbiornika akumulacyjnego o mniejszej objętości, co pozwala nie tylko na oszczędność finansową, ale i przestrzenną.

Regulator ocenia także wartości O2 zmierzone przez sondę lambda i na podstawie tego serwonapęd steruje przesłonami powietrza pierwotnego, wtórnego i podsuszającego w taki sposób, aby utrzymać ustawioną wartość resztkowego O2.

Funkcje jednostki sterującej

 • regulacja mocy w zakresie 50–130 %
 • sterowanie wentylatorem wyciągowym
 • sterowanie podajnikiem pelletowym
 • modulacja mocy palnika pelletowego
 • pompa kotła
 • pompa c.w.u.
 • pompa cyrkulacyjna
 • pompa mieszacza
 • sterowanie mieszacza
 • wsparcie termostatu
 • sterowanie ogrzewania zbiornika akumulacyjnego
 • tryb letni/zimowy
 • czujnik spalin
 • sterowanie ekwitermiczne
 • programy czasowe
 • termostat awaryjny STB
 • włączanie kolejnego źródła ciepła
 • alarm inteligentny

System
internetowy
ecoNET

System internetowy ecoNET
ecoNET

System internetowy ecoNET, umożliwia użytkownikowi zarządzanie zdalne oraz monitoring kotła i systemu grzewczego. Dzięki temu użytkownik ma możliwość zmiany parametrów kotła i systemu grzewczego, a także sprawdzenia historii eksploatacji kotła i systemu grzewczego, która jest wyświetlona na przejrzystym wykresie.

Dostęp zdalny do regulatora jest możliwy ze wszystkich urządzeń podłączonych do internetu, czyli tabletu, komputera lub telefonu komórkowego. Ustawienia przeprowadza się za pośrednictwem przeglądarki internetowej na stronie www.econet24.com lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej, która jest dostępna dla Android i iOS.

Serwis online

Serwis online. System internetowy nie jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników. Może być wykorzystywany również przez firmę serwisową, która dzięki temu będzie mieć dostęp do danych kotła, a w razie potrzeby wprowadzi zmiany w ustawieniach systemu grzewczego lub sterowania kotła, co zmniejszy znacząco nakłady na serwis.

Pozostałe wyposażenie regulatora

ecoSTER TOUCH

ecoSTER TOUCH / eSTER X80

Zdalny panel sterowania z funkcją termostatu pokojowego ecoSTER TOUCH umożliwia sterowanie i zmianę ustawień kotła z miejsc, w których jest zamontowany panel, na przykład salon.

Internet module

Moduł rozszerzający do sterowania pozostałych obiegów grzewczych

Umożliwia sterowanie pozostałych dwóch zaworów mieszających i ich pomp. Udostępnia również funkcję sterowania pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

Przebudowa kotła zgazowującego BLAZE HARMONY ...

... na kombinowany kocioł na drewno i pellet Hybrid BIOMASS

Kotły zgazowujące BLAZE HARMONY są przygotowane do późniejszej przeróbki na automatyczny kocioł kombinowany, który umożliwia również spalanie pelletu. Takie rozwiązanie oznacza dla użytkownika podwyższenie komfortu. Zamontowanie palnika na pellet gwarantuje, że po dopaleniu się drewna kocioł przełączy się na automatyczne spalanie pelletu.

W celu przekształcenia kotła na drewno na kocioł automatyczny na drewno i pellet wystarczy zakupić odpowiedni zestaw, który zawiera:

 1. palnik z podajnikiem do pelletu
 2. drzwiczki dolne kotła z otworem na palnik
 3. moduł rozszerzający do sterowania palnika

Kotły BLAZE HARMONY
są wyposażone w jednostkę sterującą, która po dodaniu modułu sterującego palnikiem może również sterować spalaniem pelletu oraz elementami palnika wraz z podajnikiem paliwa. Nie trzeba więc wymieniać całej jednostki sterującej z powodu przeróbki.

Kotły na drewno i pelety HYBRID BIOMASS

Wymiary kotła

Wymiary kotła na drewno BLAZE HARMONY
  BH 18 BH 25 BH 33
  mm mm mm
A 568 752 752
B Ø147 Ø147 Ø147
C 1365 1365 1365
D 1404 1404 1404
E 424 608 608
F 138 138 138
G 295 295 295
H 670 670 670
I 880 880 880
J 640 640 640
K 526 526 526
L 50 50 50
X,Y G6/4" G6/4" G6/4"
Z G1/2" G1/2" G1/2"

Parametry techniczne

  BH 18 BH 25 BH 33
Moc znamionowa (kW) 18 25 33
Sprawność (%) 92 92 91
Klasa emisji 5
Ecodesign TAK
Klasa efektywności energetycznej A+
Długość polan (mm) 330 500 500
Objętość komory załadunkowej (l) 100 150 150
Ciężar kotła (kg) 400 550 560
Maksymalne ciśnienie robocze (bar) 3
Objętość przestrzeni wodnej (l) 50 60 60

Dokumenty do pobrania