Automatické kotly na pelety
ROTARY PELL

s rotačným horákom

Automatické kotly na pelety ponúkajú bezúdržbové spaľovanie peliet. Rotačný horák so samočistiacou spaľovacou komorou umožňuje tiež spaľovanie peliet nižšej kvality. Kotly navrhnuté s maximálnym dôrazom na detail.

VYBERTE SI NAJLEPŠÍ KOTOL

Rad automatických kotlov ROTARY PELL používa technológiu horákov s rotačnou spaľovacou komorou

Horák na pelety BLAZE HARMONY

Prednosti horáka na pelety
s rotačnou spaľovacou komorou

 • Dômyselne navrhnutá konštrukcia horáku

  Umožňuje spaľovanie peliet aj nižšej kvality.

 • Rotačná spaľovacia komora

  Bezúdržbove riešenie spaľovania peliet. Dostačujúca je kontrola pred vykurovacou sezónou.

 • Bezšvová spaľovacia komora

  V najtenšom mieste 4 mm. Žiaruvzdorná rúra, bez zváraných častí.

 • Modulová konštrukcia

  Veľmi jednoduchá a rýchla montáž horáku a servis. Rýchly prístup ku všetkým komponentom.

 • Uloženie ložísk

  PATENTOVANÉ

  Pozdĺžne guľôčkové ložiská s prenosom radiálneho zaťaženia, ktoré zaisťujú plynulý chod otáčok horáku, bez akéhokoľvek oteru kov/kov - prenos zaťaženia na minimálne 50 guľôčok (podľa veľkosti horáku). To znamená pre užívateľa a servis vysokú životnosť (nižšie zaťaženie ložísk) a žiadny oter kovových častí horáku.

 • Rozdelenie vzduchu na primárne a sekundárne spaľovanie

  PATENTOVANÉ

  Systém, ktorý zaisťuje vyššiu účinnosť horenia a možnosť nastavenia optimálneho spaľovania pre rôzne druhy peliet. Od výkonu 25 kW.

 • Prevzdušňovacia komora

  Automatické čistenie prevzdušňovacej komory prebieha spoločným otáčaním spaľovacej a prevzdušňovacej komory. Tento spôsob automatického čistenia celkom vylučuje potrebu ručného čistenia. To odbúrava časté rozoberanie horáku a servis. Zaisťuje čistú komoru a pretlak v horáku.

 • Spaľovanie rôznych peliet aj horšej kvality

  Nevznikajú problémy a optimalizuje sa proces spaľovania pomocou rozdelenia vzduchu na primárne a sekundárne spaľovanie.

 • Deliaca clona v spaľovacej komore

  Použitá vzduchová clona v spaľovacej komore. To má za následok zníženie prenosu tepla na motorovú časť horáku a uchovanie tohto tepla v spaľovacej komore.

 • Rebrá v prevzdušňovacej komore

  O rebrá sa opiera trubka ohniska = jej menšie zaťaženie.

 • Bezpečnostné čidlo podávača

  Umiestnené priamo v podávacej komore, garantuje vysokú bezpečnosť v prípade zanesenia horáku.

 • Plná automatika

  Bezobslúžna a bezúdržbová prevádzka.

 
 
 • Spaľovanie riadené odťahovým ventilátorom kotla a meračom prietoku vzduchu
 • Čidlo otvorenia dvierok = bezpečnosť
 • Integrovaná čerpadlová skupina (voliteľné príslušenstvo)
 • Automatické odpopolnenie (voliteľné príslušenstvo)
 
 
 • Vysoký výkon – vhodný pre hotely, výrobné haly, školy a komerčné objekty s vyššou tepelnou stratou
 • Automatické odpopolnenie v základnej výbave
 • Jednoduchá obsluha a servis
 • Internetový modul ecoNET súčasťou balenia
 

Automatická
riadiaca jednotka
ecoMAX

Automatická riadiaca jednotka ecoMAX 860

Sofistikovaný riadiaci program regulátora umožňuje priamo nastaviť požadovaný výkon kotla v percentách a regulovať kotol kontinuálnou prevádzkou. Rozsah možného nastavenia výkonu závisí od typu inštalovaného kotla. Nastavenie nižšieho výkonu ako 100 %, zaistí dlhú dobu horenia v kotle, pri zrovnateľnej kvalite spaľovania, ako keď je výkon nastavený na 100 %.

Toto riešenie umožňuje prevádzkovať kotol na nižších výkonoch (dôležité najmä v prechodnom období) a tiež inštaláciu menšieho objemu akumulačnej nádrže, čo znamená finančnú úsporu a tiež úsporu priestoru.

Regulátor tiež vyhodnocuje hodnoty O2 namerané lambda sondou a na základe toho riadi servopohon clony primárneho, sekundárneho a predsúšacieho vzduchu, tak aby udržal nastavenú hodnotu zbytkoveho O2.

Po pripojení rozširujúceho modulu pre obsluhu horáka na pelety riadi tento regulátor tiež prevádzku horáka a proces spaľovania peliet, kedy plynule moduluje výkon horáka v celom jeho rozsahu a tým udržuje požadovanú teplotu kotla.

Funkcie riadiacej jednotky:

 • Regulácia výkonu kotla
 • Riadenie odťahového ventilátora
 • Riadenie podávača peliet
 • Modulácia výkonu peletového horáka
 • Čerpadlo kotla
 • Čerpadlo TUV
 • Cirkulačné čerpadlo
 • Čerpadlo zmiešavače
 • Riadenie zmiešavača
 • Podpora termostatu
 • Riadenie ohrevu akumulačnej nádoby
 • Letný / zimný režim
 • Spalinový snímač
 • Ekvitermické riadenie
 • Časové programy
 • Havarijný termostat STB
 • Spínanie ďalšieho zdroja tepla
 • Inteligentný alarm
 

Internetový
systém
ecoNET

Internetový systém ecoNET
ecoNET

Internetový systém ecoNET, umožňuje užívateľovi vzdialenú správu a monitoring kotla a vykurovacieho systému. Vďaka tomuto systému má užívateľ možnosť meniť parametre kotla a vykurovacieho systému, ale aj nahliadať do histórie prevádzky kotla a vykurovacieho systému, ktorá je zobrazená na prehľadnom grafe.

Vzdialený prístup k regulátoru je možný zo všetkých zariadení, ktoré sú pripojene k internetu, či už sa jedná o tablet, počítač, alebo mobilný telefón. Nastavenie prebieha cez internetový prehliadač na stránke www.econet24.com alebo cez mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná pre Android a iOS.

Internetový systém

Online servis. Internetový systém slúži tak užívateľovi ako aj servisnej firme, ktorá môže mať zriadený prístup k vybraným dátam kotla a v prípade potreby zasiahnúť do nastavenia vykurovacieho systému, alebo kotla a tým výrazne znížiť náklady na servis. (O prístupe servisnej firmy rozhoduje užívateľ.)

Ďalšie príslušenstvo regulátora

ecoSTER TOUCH

ecoSTER TOUCH

Diaľkový ovládací panel s funkciou priestorového termostatu ecoSTER TOUCH umožňuje ovládať a meniť nastavenia kotla z miesta, kde je panel nainštalovaný, napríklad obývacia izba.

eSTER x40

eSTER x40

Bezdrôtový izbový termostat s možnosťou nastavenia základných parametrov kotla a vykurovacieho systému.

Internetový modul

Rozširujúci modul pre riadenie ďalších vykurovacích okruhov

Umožňuje ovládanie ďalších dvoch zmiešavacích ventilov a ich čerpadiel. Ďalej tiež sprístupní funkciu pre riadenie cirkulačného čerpadla TUV.