Kombinované kotly

na drevo, pelety, brikety, štiepku a piliny

Kombinované kotly na pelety, drevo, brikety, štiepku a piliny majú všetky výhody splyňovacích kotlov na drevo. Patentované riešenie horáka so samočistiacou spaľovacou komorou prináša navyše bezúdržbové spaľovanie peliet, vrátane peliet horšej kvality.

VYBERTE SI NAJLEPŠÍ KOTOL

Prednosti horáka
s rotačnou spaľovacou komorou

 1. Dômyselne navrhnutá konštrukcia horáku

  Umožňuje spaľovanie peliet aj nižšej kvality.

 2. Rotačná spaľovacia komora

  Bezúdržbove riešenie spaľovania peliet. Dostačujúca je kontrola pred vykurovacou sezónou.

 3. Bezšvová spaľovacia komora

  V najtenšom mieste 4 mm. Žiaruvzdorná rúra, bez zváraných častí.

 4. Modulová konštrukcia

  Veľmi jednoduchá a rýchla montáž horáku a servis. Rýchly prístup ku všetkým komponentom.

 5. Uloženie ložísk

  PATENTOVANÉ

  Pozdĺžne guľôčkové ložiská s prenosom radiálneho zaťaženia, ktoré zaisťujú plynulý chod otáčok horáku, bez akéhokoľvek oteru kov/kov - prenos zaťaženia na minimálne 50 guľôčok (podľa veľkosti horáku). To znamená pre užívateľa a servis vysokú životnosť (nižšie zaťaženie ložísk) a žiadny oter kovových častí horáku.

 6. Rozdelenie vzduchu na primárne a sekundárne spaľovanie

  PATENTOVANÉ

  Zaisťuje vyššiu účinnosť horenia a možnosť nastavenia optimálneho spaľovania pre rôzne druhy peliet. Od výkonu 25 kW.

 7. Prevzdušňovacia komora

  Automatické čistenie prevzdušňovacej komory prebieha spoločným otáčaním spaľovacej a prevzdušňovacej komory. Tento spôsob automatického čistenia celkom vylučuje potrebu ručného čistenia. To odbúrava časté rozoberanie horáku a servis. Zaisťuje čistú komoru a pretlak v horáku.

 8. Spaľovanie rôznych peliet aj horšej kvality

  Nevznikajú problémy a optimalizuje sa proces spaľovania pomocou rozdelenia vzduchu na primárne a sekundárne spaľovanie.

 9. Deliaca clona v spaľovacej komore

  Použitá vzduchová clona v spaľovacej komore. To má za následok zníženie prenosu tepla na motorovú časť horáku a uchovanie tohto tepla v spaľovacej komore.

 10. Rebrá v prevzdušňovacej komore

  O ktoré se opiera trubka ohniska = jej menšie zaťaženie.

 11. Bezpečnostné čidlo podávača

  Umiestnené priamo v podávacej komore, garantuje vysokú bezpečnosť v prípade zanesenia horáku.

 12. Plná automatika

  Bezobslúžna a bezúdržbová prevádzka.

Porovnanie parametrov kombinovaných kotlov

  Kotol BLAZE Bežný kotol
Regulovateľný výkon ÁNO NIE
Samotiažné zapojenie ÁNO NIE
Prevádzka pri výpadku el. energie ÁNO NIE
Možnosť spaľovať sypké palivo ÁNO NIE
Možnosť spaľovať vlhké palivo ÁNO NIE
Možnosť automatického prechodu na spalovanie peliet ÁNO NIE
Doba horenia na jedno priloženie (max. naplnená komora) 3–8 hod 2–5 hod
Využiteľný objem prikladacej komory cca 90 % cca 70 %
(čelné prikladanie)
Spotreba paliva 0,25–0,35 kg/kWh 0,35–0,45 kg/kWh
Kotol na drevo a pelety BLAZE GREEN COMBI

Automatická
riadiaca jednotka
ecoMAX

Automatická riadiaca jednotka ecoMAX 860 TOUCH

Sofistikovaný riadiaci program regulátora umožňuje priamo nastaviť požadovaný výkon kotla v percentách a regulovať kotol kontinuálnou prevádzkou od 50 do 130 % nominálneho výkonu pri spaľovaní dreva. Nastavene výkonu na 50 % zaistí dlhú dobu horenia v kotly, pri zrovnateľnej kvalite spaľovania, ako keď je výkon nastavený na 100 %.

Toto riešenie umožňuje prevádzkovať kotol na nižších výkonoch (dôležité najmä v prechodnom období) a tiež inštaláciu menšieho objemu akumulačnej nádrže, čo znamená finančnú úsporu a tiež úsporu priestoru.

Regulátor tiež vyhodnocuje hodnoty O2 namerané lambda sondou a na základe toho riadi servopohon clony primárneho, sekundárneho a predsúšacieho vzduchu, tak aby udržal nastavenú hodnotu zbytkoveho O2.

Funkcia riadiacej jednotky

 • regulovanie výkonu kotla v rozsahu 50–130 %
 • riadenie odťahového ventilátoru
 • riadenie podávača peliet
 • modulácia výkonu peletového horáku
 • čerpadlo kotla
 • čerpadlo TUV
 • cirkulačné čerpadlo
 • čerpadlo zmiešavača
 • riadenie zmiešavača (servo)
 • podpora termostatu
 • riadenie ohrevu akumulačnej nádrže
 • letný/zimný režim
 • spalinové čidlo
 • ekvitermné riadenie
 • časové programy
 • havarijný termostat STB
 • spínanie ďalšieho zdroja tepla
 • inteligentný alarm
 

Internetový
systém
ecoNET

Internetový systém ecoNET
ecoNET

Internetový systém ecoNET, umožňuje užívateľovi vzdialenú správu a monitoring kotla a vykurovacieho systému. Vďaka tomuto systému má užívateľ možnosť meniť parametre kotla a vykurovacieho systému, ale aj nahliadať do histórie prevádzky kotla a vykurovacieho systému, ktorá je zobrazená na prehľadnom grafe.

Vzdialený prístup k regulátoru je možný zo všetkých zariadení, ktoré sú pripojene k internetu, či už sa jedná o tablet, počítač, alebo mobilný telefón. Nastavenie prebieha cez internetový prehliadač na stránke www.econet24.com alebo cez mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná pre Android a iOS.

Internetový systém

Online servis. Internetový systém slúži tak užívateľovi ako aj servisnej firme, ktorá môže mať zriadený prístup k vybraným dátam kotla a v prípade potreby zasiahnúť do nastavenia vykurovacieho systému, alebo kotla a tým výrazne znížiť náklady na servis. (O prístupe servisnej firmy rozhoduje užívateľ.)

Ďalšie príslušenstvo regulátora

ecoSTER TOUCH

ecoSTER TOUCH

Diaľkový ovládací panel s funkciou priestorového termostatu ecoSTER TOUCH umožňuje ovládať a meniť nastavenia kotla z miesta, kde je panel nainštalovaný, napríklad obývacia izba.

eSTER x40

eSTER x40

Bezdrôtový izbový termostat s možnosťou nastavenia základných parametrov kotla a vykurovacieho systému.

Internetový modul

Rozširujúci modul pre riadenie ďalších vykurovacích okruhov

Umožňuje ovládanie ďalších dvoch zmiešavacích ventilov a ich čerpadiel. Ďalej tiež sprístupní funkciu pre riadenie cirkulačného čerpadla TUV.

Dokumenty na stiahnutie

PDF Katalog BLAZE HARMONY - Drevosplyňujúce, kombinované a automatické kotly na drevo a pelety (CZ)