Kombinované kotly

Kombinované kotly na pelety, drevo, brikety, štiepku a piliny majú všetky výhody splyňovacieho kotla BLAZE HARMONY. Patentované riešenie horáka so samočistiacou spaľovacou komorou prináša navyše bezúdržbové spaľovanie peliet, vrátane peliet horšej kvality.

Vyberte si...

Kombinovaný kotol na pelety Hybrid BIOMASS

Kombinovaný kotol
Hybrid BIOMASS

na drevo, pelety, brikety, štiepku a piliny

  • Rotačná spaľovacia komora, bezúdržbové riešenie spaľovania peliet.
  • Rozdelenie vzduchu na primárne a sekundárne spaľovanie s možnosťou regulácie. PATENTOVANÉ
  • Špeciálne uloženie ložísk pre plynulý chod otáčok horáku. PATENTOVANÉ
  • Možnosť bezproblémového spaľovania peliet aj horšej kvality.
  • Ekvitermná riadiaca jednotka s modulom ecoNET pre vzdálený prístup, obsluhu a servis.

Viac >