Splyňujúce kotly

na drevo, brikety, štiepku a piliny

Kotly na drevo, brikety, piliny a štiepku ponúkajú unikátne riešenie pre vykurovanie vášho domu. Patentované technológie a premyslená konštrukcia kotlov umožňuje takmer bezobslužnú prevádzku pri nízkej spotrebe. Dokonalé technické riešenie.

VYBERTE SI NAJLEPŠÍ KOTOL

Inovatívny spôsob vykurovania

Rez splyňujúcim kotlom na drevo BLAZE HARMONY

Výhody splyňovacích kotlov
na drevo BLAZE

 1. PATENTOVANÉ

  Mechanická detekcia zvyškového paliva

  Tento unikátny systém zabezpečuje automatický stáložiar tak, že pri poklese objemu paliva v prikladacej komore dôjde k vypnutiu ventilátora a tým je zastavený proces horenia. Táto presná detekcia udrží stáložiarnu vrstvu v spaľovacej komore niekoľko hodín a tým sa niekoľkonásobne zníži počet kúrení v kotli za sezónu. V prípade, že užívateľ nepriloží včas, zostane v ohnisku vrstva nespálených uhlíkov (v podobe dreveného uhlia), ktorá je ideálna pre ďalšie kúrenie v kotli, bez nutnosti čistenia ohniska. Stačí vrstvu zapáliť kusom papiera a je možné priložiť ďalšie palivo. Originálne riešenie, ktoré je patentovo chránené.

 2. PATENTOVANÉ

  Ochrana pred nízkoteplotnou koróziou

  Zabudovaný termostat s nastavenou teplotou 60°C a špeciálna konštrukcia zmiešavania v telese kotla zaisťujú ochranu kotla. Možné je samotiažne zapojenie do akumulačnej nádrže bez nutnosti čerpadiel. Značná úspora pri inštalácii a bezpečná prevádzka. Záruka 7 rokov na teleso kotla, bez ďalších podmienok (voliteľné príslušenstvo).

 3. PATENTOVANÉ

  Trojpásmový prívod vzduchu

  Zaisťuje rovnomerné odhorievanie paliva a umožňuje kvalitné spaľovanie palív rôznych rozmerov (štiepku, piliny, brikety aj nižšej kvality). Predsušovací vzduch, ktorý je privádzaný (v prípade potreby) do hornej časti komory vysúša prípadné vlhké palivo, aby bolo možné ho kvalitne spáliť a zachovať vysokú účinnosť kotla a nízke emisné hodnoty.

 4. Protikorózna ochrana systémom izolovanej kompaktnej teplej komory

  V izolovanej kompaktnej prikladacej komore nie sú steny priamo ochladzované vodou – majú vyššiu teplotu, čo zabraňuje kondenzácii. Životnosť kotlov tejto koncepcie je niekoľkonásobná oproti bežným splyňovacím kotlom. Umožňuje tiež spaľovanie vlhšieho paliva, bez výrazného zníženia životnosti kotla. Vďaka vyššej teplote stien, nedochádza k nepríjemnému usadzovaniu dechtu v prikladacej komore. Kompaktná splyňovacia komora je samostatným prvkom, ktorý je izolovaný od stien kotla s vodou pre ešte dlhšiu životnosť. Komoru je možné vymeniť.

 5. Spádované dno splyňovacej komory

  Zaisťuje samočinné odvádzanie popola zo spaľovacej komory v priebehu horenia a úplne odpadá nutnosť čistenia pred novým rozkurovaním.

 6. Špičková regulovateľnosť výkonu kotla

  Umožňuje priamo nastaviť požadovaný výkon kotla v percentách a regulovať kotol kontinuálnou prevádzkou. Nastavenie zníženého výkonu zaistí dlhú dobu horenia v kotli, pri porovnateľnej kvalite spaľovania, ako keď je výkon nastavený na 100%. Umožňuje inštaláciu akumulačnej nádrže až s polovičným objemom, oproti bežným kotlom.

 

Jediný kotol na trhu
s trojpásmovým prívodom
spaľovacieho vzduchu

Vzájomný pomer vzduchov zabezpečuje multifunkčná presuvná clona ovládaná manuálne, alebo lambda sondou prostredníctvom servopohonu.

Na rozdiel od iných kotlov sa u kotlov BLAZE HARMONY dá jednoducho riadiť rozloženie vzduchu vstupujúceho do paliva (predsúšacieho vzduchu privádzaného nad vrstvu paliva). Kotol je preto možné prispôsobiť rôznorodým palivám. Vďaka tomu efektívne spaľuje palivá, ktoré nahorievajú ľahko (odrezky, štiepka, drobné brikety) a aj palivá, ktoré nahorievajú obtiažne (veľké polená, vlhšie drevo).

 

Regulácia trojpásmového prívodu vzduchu

Predsúšaci a primárny vzduch otvorený na 100 %, sekundárny vzduch celkom uzavretý. V tejto pozícii sa nachádza clona prívodu vzduchu v prípade spaľovania vlhkého paliva, alebo veľkých kusov polien.

Sekundárny vzduch otvorený na 100 %, predsúšaci a primárny vzduch úplne uzavretý. V tejto pozícii sa nachádza clona prívodu vzduchu v prípade spaľovania suchého tvrdého dreva alebo brikiet, kde je potreba väčšieho množstva sekundárneho vzduchu pre účinné spaľovanie.

Primárny a sekundárny vzduch otevorený na 50 %, predsúšaci vzduch celkom uzavretý. V této poloze se nachází clona při spalování běžného paliva.

POLOAUTOMATICKÁ prevádzka pyrolytického kotla

Priloženie
Po 8 hodinách
Po 24 hodinách
Po 24 a více hodinách
Po krátké době

1

Priloženie - po priložení paliva v celom objeme prikladacej komory je doba horenia až 8 hodín v závislosti na type paliva a zvolenom výkone kotla

2

Po 8 hodinách - keď úroveň hladiny paliva poklesne pod prah detekcie, čidlo dá signál a regulátor vypína ventilátor. Tým zastavuje proces horenia (udržiava žeravú pahrebu)

3

Do 24 hodín od prvého priloženia je v kotle stále žeravá pahreba, takže stačí priložiť rovno väčšie kusy paliva, zapnúť ventilátor a kotol pokračuje v prevádzke

4

Po 24 a viac hodinách od prvého priloženia už v komore nebude žeravá pahreba, ak užívateľ nepriloží včas. Stále tu ale zostáva zostatok paliva v podobe dreveného uhlia. V takomto prípade postačuje zapnúť ventilátor a kúskom papiera zapáliť zostávajúcu vrstvu dreveného uhlia.

5

Po krátkej dobe dôjde k rozhoreniu drevného uhlia a následne je možné prikladať rovno väčšie kusy paliva. Pomocou mechanizmu detekcie zostatkového paliva je zaistený vysoký komfort obsluhy vzhľadom k absencií potreby nových rozkurovaní, kedy užívateľ musí kotol čistiť, štiepať triesky a čakať kým sa kotol rozhorí.

Automatická
riadiaca jednotka
ecoMAX

Automatická riadiaca jednotka ecoMAX 860 TOUCH

Sofistikovaný riadiaci program regulátora umožňuje priamo nastaviť požadovaný výkon kotla v percentách a regulovať kotol kontinuálnou prevádzkou. Rozsah možného nastavenia výkonu závisí od typu inštalovaného kotla. Nastavenie nižšieho výkonu ako 100 %, zaistí dlhú dobu horenia v kotle, pri zrovnateľnej kvalite spaľovania, ako keď je výkon nastavený na 100 %.

Toto riešenie umožňuje prevádzkovať kotol na nižších výkonoch (dôležité najmä v prechodnom období) a tiež inštaláciu menšieho objemu akumulačnej nádrže, čo znamená finančnú úsporu a tiež úsporu priestoru.

Regulátor tiež vyhodnocuje hodnoty O2 namerané lambda sondou a na základe toho riadi servopohon clony primárneho, sekundárneho a predsúšacieho vzduchu, tak aby udržal nastavenú hodnotu zbytkoveho O2.

Po pripojení rozširujúceho modulu pre obsluhu horáka na pelety riadi tento regulátor tiež prevádzku horáka a proces spaľovania peliet, kedy plynule moduluje výkon horáka v celom jeho rozsahu a tým udržuje požadovanú teplotu kotla.

Funkcie riadiacej jednotky:

 • Regulácia výkonu kotla
 • Riadenie odťahového ventilátora
 • Riadenie podávača peliet
 • Modulácia výkonu peletového horáka
 • Čerpadlo kotla
 • Čerpadlo TUV
 • Cirkulačné čerpadlo
 • Čerpadlo zmiešavače
 • Riadenie zmiešavača
 • Podpora termostatu
 • Riadenie ohrevu akumulačnej nádoby
 • Letný / zimný režim
 • Spalinový snímač
 • Ekvitermické riadenie
 • Časové programy
 • Havarijný termostat STB
 • Spínanie ďalšieho zdroja tepla
 • Inteligentný alarm
 

Internetový
systém
ecoNET

Internetový systém ecoNET
ecoNET

Internetový systém ecoNET, umožňuje užívateľovi vzdialenú správu a monitoring kotla a vykurovacieho systému. Vďaka tomuto systému má užívateľ možnosť meniť parametre kotla a vykurovacieho systému, ale aj nahliadať do histórie prevádzky kotla a vykurovacieho systému, ktorá je zobrazená na prehľadnom grafe.

Vzdialený prístup k regulátoru je možný zo všetkých zariadení, ktoré sú pripojene k internetu, či už sa jedná o tablet, počítač, alebo mobilný telefón. Nastavenie prebieha cez internetový prehliadač na stránke www.econet24.com alebo cez mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná pre Android a iOS.

Internetový systém

Online servis. Internetový systém slúži tak užívateľovi ako aj servisnej firme, ktorá môže mať zriadený prístup k vybraným dátam kotla a v prípade potreby zasiahnúť do nastavenia vykurovacieho systému, alebo kotla a tým výrazne znížiť náklady na servis. (O prístupe servisnej firmy rozhoduje užívateľ.)

Ďalšie príslušenstvo regulátora

ecoSTER TOUCH

ecoSTER TOUCH

Diaľkový ovládací panel s funkciou priestorového termostatu ecoSTER TOUCH umožňuje ovládať a meniť nastavenia kotla z miesta, kde je panel nainštalovaný, napríklad obývacia izba.

eSTER x40

eSTER x40

Bezdrôtový izbový termostat s možnosťou nastavenia základných parametrov kotla a vykurovacieho systému.

Internetový modul

Rozširujúci modul pre riadenie ďalších vykurovacích okruhov

Umožňuje ovládanie ďalších dvoch zmiešavacích ventilov a ich čerpadiel. Ďalej tiež sprístupní funkciu pre riadenie cirkulačného čerpadla TUV.

Dokumenty na stiahnutie

PDF Katalog BLAZE HARMONY - Drevosplyňujúce, kombinované a automatické kotly na drevo a pelety (CZ)