ROTARY PELL PREMIUM

VÝHODY NOVÉHO KOTLA ROTARY PELL PREMIUM:

Vysoká účinnosť a komfort

 • Až 94 %
 • Zaisťuje veľmi nízku spotrebu paliva

Nízké emisie a ekologickú prevádzku

 • 5. emisná trieda a ecodesign
 • Spĺňa požiadavky všetkých európskych dotačných programov (BAFA (DE), Flame Verte 7* (FRA), 4 Stelle (IT), atď.)

Možnosť automatického čistenia výmenníku a odpopolnenia.
Bezúdržbový horák s rotačnou spaľovacou
komorou.
Spaľovanie riadené kvalitním odťahovým
ventilátorom kotla a meradlom prietoku
vzduchu.

Bezpečná prevádzka vďaka podtlaku
v spaľovacej komore.


Automatický kotol na pelety ROTARY PELL PREMIUM
BLAZE HARMONY ROTARY PELL Burner
Kotol na pelety ROTARY PELL PREMIUM - schéma

Technické parametre

  19 KW 24 KW 29 KW 33 KW
Menovitý výkon (kW) 19 24 29 33
Regulovaný výkon (kW) 6–19 7–24 9–29 10–33
Spotreba paliva pri menovitom výkone (kg/h) 3,8 4,8 5,8 6,6
Hmotnosť (kg) 360 360 425 520
Palivo pelety 6–8 mm, granulát 5–10 mm
Rozsah regulácie teploty (°C) 55–85
Objem vody v kotly (l) 70 70 89 134
Max. pracovný tlak (bar) 2
Trieda kotla 5
Ekodesign Yes
Účinnosť (%) 94
Energetická trieda A+

Rozmery

  19 KW 24 KW 29 KW 33 KW
  (mm) (mm) (mm) (mm)
A 1030 1030 1030 1200
B 1190 1190 1320 1520
C 1450 1450 1450 1650
D 450 450 450 450
E 470 470 470 470
F 1065 1065 1065 1180
G 1038 1038 1160 1360
H 920 920 1050 1250
I 235 235 235 235
J 225 225 225 225
K Ø145 Ø145 Ø145 Ø145
L Ø38 Ø38 Ø38 Ø38
M Ø38 Ø38 Ø38 Ø38
N Ø25 Ø25 Ø25 Ø25

Dômyselne navrhnutý horák umožňuje spaľovanie rôznych peliet, vrátáne peliet horšej kvality a agro-peliet

 • ROTAČNÁ SPAĽOVACIA KOMORA, bezúdržbové riešenie spaľovanie peliet. Postačuje kontrola pred vykurovacou sezónou.
 • ROZDELENIE VZDUCHU NA PRIMÁRNE A SEKUNDÁRNE SPAĽOVANIE, patentovaný systém, ktorý zaisťuje vyššiu účinnosť horenia a možnosť nastavenia optimálneho spaľovania pre rôzne druhy peliet.
 • PREVZDUŠŇOVACIA KOMORA, automatické čistenie prevzdušňovacej komory prebieha spoločným otáčaním spaľovacej a prevzdušňovacej komory. Tento spôsob automatického čistenia úplne vylučuje nutnosť ručného čistenia. To odbúrava pravidelné rozoberanie horáka a servis. Zaisťuje čistú komoru a pretlak v horáku.
 • SPAĽOVANIE RÔZNYCH PELIET/AGROPELIET, kedy nevznikajú problémy a optimalizuje sa proces spaľovania pomocou rozdelenie vzduchu na primárne a sekundárne spaľovanie.
 • PLNÁ AUTOMATIKA, bezobslužná a bezúdržbová prevádzka.

Automatická
riadiaca jednotka

ecoMAX 860P

Automatická riadiaca jednotka ecoMAX 860

Sofistikovaný riadiaci program regulátora umožňuje priamo nastaviť požadovaný výkon kotla a regulovať kotol kontinuálnou prevádzkou.

Špeciálne algoritmy riadiacej jednotky nastavujú otáčky ventilátora pre odvádzanie vzduchu tak, aby prúdenie vzduchu bolo stabilné podľa hodnôt meraných prietokomerom. Tým je zaistené optimálne spaľovanie v kotli.

Proces horenia je stabilný a nezávislý od poveternostných podmienkach, ťahu komína a prípadným nečistotám vo výmenníku. Prevádzka v režime podtlaku je oveľa bezpečnejšie a eliminuje riziko požiaru.

Funkcie regulátoru:

 • riadenie odťahového ventilátoru
 • modulácia výkonu peletového horáku
 • riadenie podávača peliet
 • čerpadlo kotla
 • čerpadlo TUV
 • cirkulačné čerpadlo
 • čerpadlo zmiešavača
 • riadenie zmiešavača (servo)
 • podpora termostatu
 • riadenie ohrevu akumulačnej nádrže
 • letný/zimný režim
 • spalinové čidlo
 • ekvitermné riadenie
 • časové programy
 • havarijný termostat STB
 • spínanie ďalšieho zdroja tepla

Internetový
systém

ecoNET

Internetový systém ecoNET
ecoNET


Internetový systém ecoNET, umožňuje užívateľovi vzdialenú správu a monitoring kotla a vykurovacieho systému. Vďaka tomuto systému má užívateľ možnosť meniť parametre kotla a vykurovacieho systému, ale aj nahliadať do histórie prevádzky kotla a vykurovacieho systému, ktorá je zobrazená na prehľadnom grafe.

Vzdialený prístup k regulátoru je možný zo všetkých zariadení, ktoré sú pripojene k internetu, či už sa jedná o tablet, počítač, alebo mobilný telefón. Nastavenie prebieha cez internetový prehliadač na stránke www.econet24.com alebo cez mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná pre Android a iOS.

Schema of internet system

Online service. Internetový systém slúži tak užívateľovi ako aj servisnej firme, ktorá môže mať zriadený prístup k vybraným dátam kotla a v prípade potreby zasiahnúť do nastavení vykurovacieho systému, alebo kotla a tým výrazne znížiť náklady na servis. (O prístupe/neprístupe servisnej firmy rozhoduje užívateľ.)

Ďalšie príslušenstvo regulátora:

ecoSTER TOUCH

ecoSTER TOUCH

Diaľkový ovládací panel s funkciou priestorového termostatu ecoSTER TOUCH umožňuje ovládať a meniť nastavenia kotla z miesta, kde je panel nainštalovaný, napríklad obývacia izba.

Internet module

Rozširujúci modul pre riadenie ďalších vykurovacích okruhov

Umožňuje ovládanie ďalších dvoch zmiešavacích ventilov a ich čerpadiel. Ďalej tiež sprístupní funkciu pre riadenie cirkulačného čerpadla TUV.