Hlavnou témou filmu BLAZE HARMONY je ekológia

Obavy zo zhoršenia kvality ovzdušia v dôsledku návratu mnohých domácností k vykurovaniu pevným palivom sa nenaplnili. Napriek tomu v spoločnosti BLAZE HARMONY považujeme ekológiu za hlavnú tému pri výrobe našich kotlov. Naším cieľom je naďalej znižovať emisie zo spaľovania dreva v našich kotloch na najnižšiu možnú úroveň. Jedným z dôkazov toho je nový, mimoriadne ekologický kotol na drevo BLAZE GREEN.

Hlavnou témou filmu BLAZE HARMONY je ekológia

V posledných rokoch sa často objavujú obavy z emisií, ktoré vznikajú pri spaľovaní tuhých palív v domácnostiach. Tieto obavy sa často používajú ako hlavný argument na obmedzenie používania tuhých palív vrátane biomasy ako zdroja tepla na vykurovanie. Je však dôležité si uvedomiť, že kvalita ovzdušia sa za posledných 20 rokov výrazne zlepšila a tento trend bude pokračovať s postupným vyraďovaním starých, nevyhovujúcich kotlov na uhlie a drevo.

Hystéria spojená s návratom k primitívnemu spaľovaniu tuhých palív na vidieku v dôsledku energetickej krízy sa našťastie ukázala ako neopodstatnená. Vďaka moderným technológiám a inováciám, ako je náš splyňovací kotol Blaze Green, sa teraz môžeme spoľahnúť na účinné a ekologické vykurovanie, ktoré minimalizuje emisie a prispieva k zlepšeniu kvality ovzdušia.

Mimoriadne ekologický kotol na drevo

Spoločnosť Blaze Harmony je známa svojimi technologicky vyspelými vykurovacími produktmi. Ekológia je jednou z hlavných tém, ktoré rezonujú celým výskumom a vývojom našich výrobkov. Naším najnovším a najekologickejším výrobkom je splyňovací kotol na drevo s názvom BLAZE GREEN. Tento kotol predstavuje novú generáciu technológie pre dokonalé spaľovanie a minimalizáciu emisií.

Kotol Blaze Green sa môže pochváliť štyrmi patentovanými inováciami, ktoré ho odlišujú od konkurencie. Jednou z kľúčových funkcií je lambda sonda, ktorá automaticky reguluje prívod vzduchu na zabezpečenie optimálneho spaľovania. Vďaka tejto sonde je kotol schopný dosiahnuť vysokú účinnosť až 91 % v celom výkonovom rozsahu. To znamená, že palivo sa využíva efektívne a spotreba paliva sa minimalizuje. Dôležitým faktorom je aj životnosť kotla. Kotol Blaze Green je navrhnutý tak, aby vydržal mnoho rokov bez potreby častej údržby alebo výmeny. Výrobca má takú dôveru vo svoj výrobok, že poskytuje záruku na teleso kotla až 7 rokov.

Mimoriadne ekologický kotol na drevo BLAZE GREEN

Ďalším dôležitým aspektom je certifikácia kotla podľa normy ČSN EN 303-5 s emisnou triedou 5. Spĺňa tak najprísnejšie ekologické normy a podporuje udržateľné vykurovanie. Okrem toho kotol spĺňa požiadavky normy ECODESIGN a energetickej triedy A+, čo zaručuje jeho ekologickosť a energetickú účinnosť.

Hlavnou výhodou splyňovacieho kotla Blaze Green sú však mimoriadne nízke emisie pri spaľovaní dreva. Vďaka novo patentovanej lúčovej dýze a regulácii spaľovania pomocou lambda sondy dosahuje tento kotol hodnoty emisií, ktoré sú na samej hranici merateľnosti, čo je v oblasti ekologického vykurovania významný úspech. Pritom kotol Blaze Green stále spaľuje obnoviteľnú a dostupnú biomasu - drevo.

Čistý vzduch kontrolujeme aj v našich kanceláriách

Pre nás v spoločnosti Blaze Harmony je veľmi dôležité nielen ponúkať moderné a inovatívne výrobky, ale aj prispievať k zlepšovaniu kvality ovzdušia a ochrane životného prostredia. Preto sme sa rozhodli spolupracovať so spoločnosťou Birdie, ktorá vyvinula produkt na monitorovanie hladiny CO2 v miestnostiach a aktívne prispieva k zlepšovaniu pracovného prostredia. Tento výrobok upozorňuje našich zamestnancov na nadmerne vysokú hladinu CO2 a motivuje ich k vetraniu miestnosti. Tým sa zvyšuje koncentrácia a produktivita, zlepšuje sa kvalita spánku a vo všeobecnosti sa zabezpečuje častejší prísun čerstvého vzduchu. Veľmi nám záleží na tom, aby vykurovanie drevom bolo čo najšetrnejšie k životnému prostrediu a kvalite ovzdušia, preto je pre nás dôležité, aby si aj naši zamestnanci uvedomovali potrebu pravidelného vetrania a prísunu čerstvého vzduchu.

Birdie
Birdie
Birdie

Spoločnosť Blaze Harmony je hrdá na svoje inovácie a snahu minimalizovať emisie z vykurovania. Kotol Blaze Green je skvelým príkladom toho, ako možno dosiahnuť vysokú účinnosť, dlhú životnosť a nízke emisie. Ak máte záujem o ekologické vykurovanie, určite by ste mali zvážiť splyňovací kotol Blaze Green od spoločnosti Blaze Harmony.