Inovatívny horák na pelety

s rotačnou spaľovacou komorou

Patentované riešenie rotačného horáku so samočistiacou spaľovacou komorou s maximálnym dôrazom na detaily. Horáky BLAZE HARMONY sa vyznačujú najvyššou kvalitou spracovania s využitím inovatívneho čistiaceho mechanizmu, ktorý odlišuje tieto horáky od mnohých podobných produktov na trhu.

Toto riešenie neznamená pre užívateľov len pohodlie a komfort, vyplývajúce z úspory času, kedy sa nemusí venovať čistenie horáka, ale znamená tiež možnosť spaľovanie peliet horšej kvality a to bez prevádzkových problémov, ktoré inak pri tomto spaľovaní vznikajú. Horáky na pelety BLAZE HARMONY umožňujú optimalizovať procesy vykurovania a prispieť k ekonomickým a prevádzkovým výhodám. Najmä znížením nákladov na vykurovanie a údržbu.

Viac >

Automatická řídící jednotka exoMAX 850P

Automatická riadiaca jednotka ecoMAX

 • Zaisťuje komforný, automatická prevádzka peletového horáku
 • Ekvitermné riadenie
 • Plynulá regulácia výkonu
 • Zobrazovanie hladiny paliva v zásobníku - bez čidla
 • Dotykový displej
 • Možnosť obsluhy a servisu ONLINE

Viac >

Obsluha a servis ONLINE

 • Vzdálený prístup k činnosti kotla a vykurovacieho systému
 • Možnosť servisných zásahov ONLINE
 • Oznámenie alarmu uživatelovi, (servisnému technikovi)
 • Intuitívne ovládanie 

Viac >

Najlepšie riešenie pre spaľovanie biomasy

Horák Blaze Harmony

 • Rotačná spaľovacia komora 
 • Spaľovanie aj menej kvalitných peliet
 • 100% ochrana proti prehoreniu do zásobníka
 • Riadiaca jednotka s dotykovým displejom a veľkým množstvom funkcií

Viac >