Výměnu starého kotle neodkládejte. Nový kotel na dřevo přinese úspory i komfort

Majitelé zastaralých kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy budou muset tyto kotle nahradit moderními ekologickými kotli do září příštího roku. Začít s povinnou výměnou by však měli už nyní, protože i samotné dodání a instalace kotle vyžadují svůj čas. Termín tedy není tak daleko, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Starý vysloužilý kotel nahradíte moderním a čistým kotlem na dřevo
Výměna starého kotle na tuhá paliva za moderní kotel na dřevo a pelety promění starou kotelnu na čistou technickou místnost.

Nyní navíc můžete získat na výměnu starého kotle státní dotaci. V současné době běží dotační program Nová zelená úsporám - dotace pro úsporné bydlení a brzy bude spuštěna další vlna Kotlíkových dotací. V tomto článku si shrneme všechny výhody, které výměnou starého kotle získáte a představíme možnosti modernizace zdroje tepla ve vaší domácnosti, tak abyste dosáhli maximálního užitku i komfortu.

Ale začněme od začátku...

Proč je potřeba vyměnit staré kotle?

Od 1. 9. 2024 bude zakázáno provozovat kotle na pevná paliva (někdy také tuhá paliva) v objektech určených k bydlení, které nesplňují minimálně 3. emisní třídu dle normy ČSN EN 303-5. Již od září 2022 platí tento zákaz pro zdroje umístěné v ostatních objektech.

Důvodem tohoto zákazu je tedy prostý fakt, že staré kotle nesplňují požadované emisní požadavky. Pravděpodobně všichni, kdo žijí v obcích a menších městech, doslova na vlastní nos pocítili, co dokáže způsobit jeden starý kotel v zimním období, zvlášť když jeho majitel navíc topí nevysušeným dřívím. A co teprve, když je v jedné lokalitě takových kotlů a nezodpovědných majitelů více. Kouř valící se obcí má za následek zhoršení kvality ovzduší v širokém okolí a může být také příčinou mnoha zdravotních potíží.

Kouř a zplodiny ve vesnici
Kouř a zplodiny z několika starých kotlů dokáží potrápit celou obec.

Právě s tímto neduhem se snaží bojovat novelizovaný zákon o ochraně ovzduší, který od září 2024 zakazuje používání spalovacích stacionárních zdrojů, které nesplňují stanovené požadavky. Jednoduše řečeno, nebude již možné používat kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy. Původně byl zákaz starých kotlů plánován na 1. 9. 2022. Tento termín však byl vzhledem ke složité situaci na energetickém trhu odložen o 2 roky.

Jak zjistit emisní třídu kotle?

Třída kotle je obvykle uvedena na výrobním štítku. Ten bývá umístěn na zadní straně kotle. Jestliže tuto informaci přímo na kotli nenajdete, zkuste projít dokumentaci kotle. U kotlů vyrobených před rokem 2000 se však emisní třída neuváděla. Provoz takových kotlů musí být do září 2024 ukončen také!

Nejde jen o zákon, výměna prospěje všem

Tuto povinnou výměnu starých kotlů na tuhá paliva však nelze chápat tak, že je potřeba “nakrmit úředního šimla”. Naopak je to příležitost, jak zmodernizovat zdroj tepla a vytápění celého vašeho domu. Pokud celou situaci správně uchopíte, včas se připravíte a pořídíte si moderní kotel na dřevo nebo pelety, získáte daleko více, než jen prostou možnost dál topit dřevem.

Kotle první a druhé třídy jsou většinou staré kotle na uhlí a prohořívací či odhořívací kotle na dřevo. Kvůli jejich špatnému spalování, které je dáno samotnou konstrukcí kotle, jsou nejen neekologické, ale také velmi neefektivní. Doslova “žerou” palivo, přitom ale kvůli nízké účinnosti nedokáží předat do topného systému běžně i přes 40 % energie, kterou lze získat z hoření. Tato nevyužitá energie pak prostě vyletí komínem, společně s dýmem a zplodinami.

Co s tím? Nový kotel, nepoznaný komfort

Řešením je výměna vysloužilého kotle za moderní ekologický kotel na dřevo nebo pelety 5. třídy. Ideálně pak kotel od českého výrobce BLAZE HARMONY, který je i odborníky na vytápění považován za špičku na trhu. Tyto kotle dosahují účinnosti přes 90 %. Ve výsledku to znamená méně spáleného paliva, a přitom více tepla. Úspora na palivu ve srovnání se starým kotlem může být až poloviční!

Kromě toho, díky takovéto efektivitě kotle vydrží palivo v kotli hořet po delší dobu. Už jsou pryč doby, kdy jste museli běhat ke kotli každé 2 hodiny a krmit jej jako Otesánka. Nová generace úsporných kotlů na dřevo vám poskytne takový komfort, že stačí přikládat jen 2x denně. Se správnou velikostí instalované akumulační nádrže na vodu pak ani není výjimkou, že přiložíte pouze jedenkrát za den a stále máte komfortně vytápěný dům.

Video: Zátop v kotli na dřevo od BLAZE HARMONY je velmi snadný.

Stáložár vás podrží

Pokud se občas zdržíte mimo domov delší dobu, kotel značky BLAZE HARMONY na váš počká. Díky patentovanému systému detekce paliva udržuje kotel žhavé uhlíky až 24 hodin po vyhoření paliva v přikládací komoře. Kotel tak nemusíte po návratu čistit a roztápět zastudena novou dávkou dříví, ale jednoduše a rychle doplníte drobnější dřívka na žhavou vrstvu uhlíků, a poté už jako obvykle naplníte celou spalovací komoru dřevem až po okraj. Kotel bude ihned pokračovat v provozu.

Video: Opětovné roztopení vrstvy žhavých uhlíků v kotli na dřevo.

Je libo automat?

A pokud je vám to málo, existují i kombinované kotle na dřevo a pelety, které už podle názvu kombinují ruční přikládání kusového dřeva a dalších druhů dřevních paliv s plně automatickým kotlem na pelety, který si sám doplňuje dřevní pelety do hořáku a řídí celý proces spalování bez obsluhy. To se hodí například při odjezdu na zimní dovolenou, kdy se nestaráte o doplňování paliva do kotle. Po vyhoření dřeva ve spalovací komoře totiž kotel sám přejde na automatické spalování pelet a vytápí tak dům i při nepřítomnosti majitele. Ten pak může vzdáleně online na svém telefonu nebo počítači kontrolovat stav kotle a také jej na dálku ovládat.

V nabídce je také samostatný, plně automatický kotel na spalování pelet. To je již řešení, které je, co do komfortu, plně srovnatelné například s plynovými kotli nebo tepelnými čerpadly. Stále však s vysokou účinností spalujete obnovitelné a ekologické dřevní palivo z místních zdrojů.

Kotel nebo tepelné čerpadlo?

Zvažujete-li ještě jiné zdroje tepla pro váš dům, kterých jsme se v předchozím odstavci lehce dotkli, můžeme provést jednoduché srovnání.

Tepelné čerpadlo je vhodné řešení do nových zateplených domů, které nemají svou historii a nemusí vytápět rozsáhlejší plochy. Tepelná čerpadla pak fungují nejlépe s podlahovým topením. Jejich největší nevýhodou je však cena elektrické energie a samotná závislost na dodavatelích energie. Jak už jsme se historicky přesvědčili, cena elektřiny reaguje na situaci na trhu a může se vyšplhat do závratných výšin.

Plynové kotle se zase vzhledem k dodávkám plynu staly neperspektivními zdroji, protože se jedná o vyčerpatelný zdroj, který se musí dobývat a složitě dopravovat na velké vzdálenosti. Cena plynu a závislost na dodavatelích je tak ještě více zřetězená. Proto už i stát upustil od podpory instalace nových plynových kotlů.

Kombinovaný kotel na dřevo a pelety
Kombinovaný kotel na dřevo a pelety umožňuje přechod na plně automatický režim.

I přes stoupající ceny veškerých surovin tak kotle na dřevo a dřevní biomasu zůstávají dlouhodobě na prvním místě, co se týká nejnižší ceny a dostupnosti paliva. Každý má možnost si koupit dřevo od lokálních dodavatelů. Řada majitelů nemovitostí má dokonce možnost výroby dřeva z vlastního lesa, případně samotěžbou.

Drahé řešení? Ne, dlouhodobé úspory

Možná si říkáte, že takovéto řešení musí být drahé a počáteční cena za kotel je vysoká. Zdání však klame. V pořizovací ceně je nutné zohlednit také podstatné úspory na vytápění, které nový kotel na dřevo a pelety přinese. Spálíte až o polovinu méně dřeva, než ve starém či méně účinném kotli. Díky špičkovým materiálům použitých při výrobě je uváděná životnost kotle přes 20 let. S tímto vědomím je pak návratnost úvodní investice zajištěna a celkové úspory jsou nemalé. Kvalitu kotle pak podtrhuje záruka 7 let poskytovaná na kotlové těleso.

Moderní kotle BLAZE HARMONY také obsahují systém směšování přímo v kotli a nepotřebujete zvlášť dokupovat nákladnou mísící armaturu typu Laddomat. To zlevní cenu za celkovou instalaci a montáž vytápěcího systému. Navíc strávíte podstatně méně času přikládáním a čištěním kotle, protože při vysoké účinnosti kotle vzniká jen malé množství popela, který musíte vynášet. A čas jsou, jak známo, peníze.

S investicí do komfortu pomohou dotace

Pokud uvažujete o výměně starého kotle na uhlí nebo dřevo, nebo již kotel vyměnit musíte, určitě si také projděte všechny možnosti dotací, které stát na výměnu kotle poskytuje. Byla by škoda nevyužít příležitosti, při které můžete získat podstatnou část z úvodní investice do nového kotle na dřevo či pelety. Při minulé vlně Kotlíkových dotací to bylo až 130 000 Kč na samotný kotel na biomasu. Nová vlna Kotlíkových dotací bude již brzy spuštěna a očekáváme, že podmínky budou podobné, jako při poslední vlně.

Běží také dotace Nová zelená úsporám, která kromě zateplení domu a jiných úsporných řešení, nabízí také dotace na kotle. Vlastníci stávajících rodinných a řadových domů či příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky mohou získat od státu až 80 000 Kč na kotel na biomasu včetně akumulační nádrže, případně se samočinnou dodávkou paliva, nebo až 100 000 Kč na kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet.