Politika kvality

Společnost BLAZE HARMONY s.r.o. je dynamická, rychle se rozvíjející česká rodinná firma, která se zaměřuje na novátorská řešení v oblasti spalování biomasy.

Hlavní podnikatelskou činností je výroba a prodej kotlů, kamen a krbů pod vlastní značkou. Dlouhodobě se zaměřujeme na vlastní výzkum a vývoj, soustředíme se především na inovativní způsoby spalování biomasy v různých zdrojích tepla jak pro domácnosti, tak pro průmysl.

Našimi cíli není pouze konkurence schopnost a rozvoj obchodu na domácím trhu, který nyní představuje 80 % prodeje produktů, ale také postupné navyšování prodeje na evropském a zaoceánském trhu.

Záměrem naší společnosti je trvalé zajišťování kvality námi poskytovaných služeb, schopnost uspokojovat potřeby našich zákazníků, a to co v největším rozsahu a kvalitě za příznivou cenu, abychom byli dostupní co nejširšímu počtu uživatelů. 

Pro naplnění výše stanovených strategických záměrů vedení firmy sestavilo tuto Politiku kvality

  • Zdokonalování kvality výroby a poskytování služeb
  • Kvalifikovaní pracovníci pracující v odpovídajícím pracovním prostředí a jejich vzdělávání
  • Využití nových technologií ve výrobě a nových výrobních postupů

Pro každodenní plnění naší vize je zapotřebí:

  • Nabízet kvalitní výrobky a služby a tím překonávat konkurenci
  • Spolupracovat s kvalitními partnery
  • Sledovat trendy v oboru
  • Být transparentní
  • Neustále zvyšovat výkonnost firmy