Projekt

KOTLE BLAZE HARMONY

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je především vstup na nové trhy a zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků. Projekt představí nové řady kotlů BLAZE HARMONY, plně vyhovující i pro provoz, který odpovídá požadavkům podle posledních norem EU.

Projekt

PROJEKT NA OCHRANU PRÁV PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ - BLAZE HARMONY S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

Ochrana nového technického řešení

Projekt

VÝZKUM A INOVACE VE SPOLEČNOSTI BLAZE HARMONY S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

Založení vlastního vývojového centra, které bude pracovat na inovacích v oblasti energetického využívání biomasy při progresivním využití aktuálních a budoucí trendů oboru.

Projekt

KOTEL BLAZE HARMONY 13 A 33 KW

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je provést měření v akreditované zkušební laboratoři, která prokáží, že konstrukční řešení plně vyhovuje požadavkům podle posledních norem EU i ČR. Výstupem tak budou protokoly z měření, osvědčení o provedených zkouškách a certifikáty.

Projekt

HYBRIDNÍ KOTLE BLAZE HARMONY VE VÝKONOVÉ ŘADĚ 13 AŽ 33 KW

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu jsou měření řady hybridní kotlů BLAZE HARMONY, která prokáží, že konstrukční řešení plně vyhovuje požadavkům podle posledních norem EU i ČR. Výstupem tak budou protokoly z měření, osvědčení o provedených zkouškách a certifikáty.

Projekt

BLAZE HARMONY - INOVAČNÍ VOUCHER

byl spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je využití služeb akreditované laboratoře k měření a posouzení rozhodujících technických parametrů tepelných a ekologických zařízení včetně jejich bezpečnosti při provozování a následná certifikace.

Projekt

BLAZE HARMONY - INOVAČNÍ VOUCHER 2

je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je využití služeb akreditované laboratoře k měření a posouzení rozhodujících technických parametrů tepelných a ekologických zařízení včetně jejich bezpečnosti při provozování a následná certifikace.

Projekt

VÝZKUM A VÝVOJ EKOLOGICKÉHO UNIVERZÁLNÍHO NÍZKOEMISNÍHO KOTLE NA BIOMASU

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je provést výzkum a vývoj zaměřený na nové řešení kotle s možností spalování různých typů biomasy, který bude ekologicky vyvíjen a vyráběn, jeho provoz bude ekologičtější než dosavadní varianty a zároveň bude plně recyklovatelný.

Projekt

ROZVOJ EXPORTNÍHO POTENCIÁLU SPOLEČNOSTI BLAZE HARMONY S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na marketingovou podporu mezinárodní konkurenceschopnosti společnosti BLAZE HARMONY s.r.o. Náplní projektu je účast společnosti na zahraničních výstavách a veletrzích se zaměřením na výrobu energií.

Projekt

INOVAČNÍ VOUCHER PRO TESTOVÁNÍ KOTLŮ 3

je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je využití služeb akreditované laboratoře k měření a posouzeni rozhodujících technických parametrů tepelných a ekologických zařízení včetně jejich bezpečnosti při provozování a následná certifikace.

EU

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

EU