Projekt

VÝZKUM A INOVACE VE SPOLEČNOSTI BLAZE HARMONY S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

Nabídka pronájmu zkušebny kotlů a hořáků na tuhá paliva

Společnost BLAZE HARMONY s.r.o. nabízí k individuálnímu pronájmu zkušebnu kotlů a hořáků na tuhá paliva. Tato zkušebna slouží k ověření vlastností a parametrů testovaných zařízení. Tato zkušebna byla pořízena v rámci projektu s názvem „Výzkum a inovace ve společnosti BLAZE HARMONY s.r.o.“ spolufinancovaného z dotačního programu Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Níže je uvedený popis této zkušebny kotlů na tuhá paliva a soupis možných, zde prováděných, zkoušek.

Popis zkušebny:

 • Zkušebna je určena pro ověření vlastností a parametrů kotlů na tuhá paliva do 50 kW, kde palivem je dřevo nebo dřevní peleta
 • Zkušebna je určena pro ověření vlastností a parametrů samostatných hořáků na dřevní peletu do výkonu 70 kW
 • Záznam a vyhodnocení veškerých dat probíhá pomocí automatizovaného řídícího softwaru

Účelem projektu Výzkum a inovace ve společnosti BLAZE HARMONY s.r.o. (OP PIK) bylo založení centra pro VaV spočívající v pořízení strojů/zařízení a dalšího vybavení centra:

 • Nákup pozemku s budovou pro založení zkušebny a její rekonstrukce
 • Laboratoř
  • Řídicí systém laboratoře
   • Rozvodnice řídicího systému
   • Aplikační software
  • Přístrojové vybavení laboratoře
   • Snímač barometrického tlaku
   • Elektroměr
   • Průtokoměr
   • Diferenční tlakoměr
   • Snímač teploty a vlhkosti vzduchu
   • Vlhkoměr
   • Regulovatelné čerpadlo Grunfos
   • Ruční tahoměry
   • Ruční dotekový teploměr (povrchové teploty)
   • Teplotní čidla pro měření teploty vstupní a výstupní vody z kotle (do 120°C)
   • Spalinová čidla (do 600°C)
  • Vybavení laboratoře – měření a vyhodnocování
   • Velký elektricky otápěný filtr
   • Elektricky otápěné odběrové vedení
   • Systém úpravy vzorku
   • Konvertor NO2 – NO
   • Analyzátor pro kontinuální měření CO, CO2, NOx, O2)
   • Analyzátor pro stanovení koncentrace celkového organického uhlíku na horké cestě
   • Analytická váha pro určení hmotnosti TZL a sušení odebíraného měřeného plynu
   • Software pro sběr dat z analyzátorů
 • Zkušební kotelna
  • Akumulační nádrž 2000l nerez vč. izolace
  • Elektronicky řízená čerpadla GRUNDFOS
  • Měřák
  • Regulace
  • Čidla pro měření teploty a tlaku ve zkušebně
  • Měřící a odběrový úsek na kouřovod dle EN303-5
 • Čidla pro měření teploty a tlaku ve zkušebně
 • Měřící a odběrový úsek na kouřovod dle EN303-5
 • Testovací komory pro peletové hořáky
 • Prototypy
  • Prototyp BH B19 with Lambda sensor
  • Prototyp BH hybrid B19 with pellet burner
  • Prototyp BH for burning of moist wood with preheating chamber
 • Server HP ProLiant
 • Hardware (Notebooky vč. příslušenství, Monitory, Tiskárna A3)
 • Vybavení strojní dílny
  • Stůl brousící/svařovací s odsáváním
  • Invertor svařovací – synergetický
  • Vrtačka stojanová
 • Licenční práva na výrobu kotle EKOEFEKT BIO 19
 • Licence na technologii pyrolytického kotle
 • SW Solidworks Professional 2016

Soupis možných prováděných zkoušek:

 • Zkušebna je primárně určena k měření tepelného výkonu kotlů a hořáků a ověření množství emisí ve spalinách:
  • Měření tepelného výkonu podle EN303-5 do 50 respektive 70kW
  • Emisní zkoušky podle EN303-5
  • Měření množství prachu podle EN303-5
  • Měření spotřeby el. energie
  • Měření teploty spalin

Součástí zkušebny je také strojní dílna s veškerým vybavením potřebným k úpravě zkoušených vzorků a prototypů.

K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

Bližší informace poskytne: Roman Tihelka jr. (roman.tihelka@blazeharmony.com)

EUEVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

EU
Projekt:

BLAZE HARMONY - INOVAČNÍ VOUCHER

byl spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je využití služeb akreditované laboratoře k měření a posouzení rozhodujících technických parametrů tepelných a ekologických zařízení včetně jejich bezpečnosti při provozování a následná certifikace.

EUEVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

EU
Projekt:

BLAZE HARMONY - INOVAČNÍ VOUCHER 2

je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je využití služeb akreditované laboratoře k měření a posouzení rozhodujících technických parametrů tepelných a ekologických zařízení včetně jejich bezpečnosti při provozování a následná certifikace.

EUEVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

EU
Projekt:

INOVAČNÍ VOUCHER PRO TESTOVÁNÍ KOTLŮ 3

je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je využití služeb akreditované laboratoře k měření a posouzeni rozhodujících technických parametrů tepelných a ekologických zařízení včetně jejich bezpečnosti při provozování a následná certifikace.

EUEVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

EU
Projekt:

INOVAČNÍ VOUCHER PRO TESTOVÁNÍ KOTLŮ 4

je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je využití služeb akreditované laboratoře k měření a posouzeni rozhodujících technických parametrů tepelných a ekologických zařízení včetně jejich bezpečnosti při provozování a následná certifikace.

EUEVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

EU
Projekt:

INOVAČNÍ VOUCHER PRO TESTOVÁNÍ KOTLŮ 5

je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je využití služeb akreditované laboratoře k měření a posouzeni rozhodujících technických parametrů tepelných a ekologických zařízení včetně jejich bezpečnosti při provozování a následná certifikace.

EUEVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

EU
Projekt:

VÝZKUM A VÝVOJ NOVÝCH KONSTRUKČNÍCH PLATFOREM SOCIÁLNĚ EKOLOGICKÉHO KOTLE NA BIOMASU, CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024745

je spolufinancován Evropskou unií.

EUEVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

EU
Projekt:

KOTLE BLAZE HARMONY

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je především vstup na nové trhy a zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků. Projekt představí nové řady kotlů BLAZE HARMONY, plně vyhovující i pro provoz, který odpovídá požadavkům podle posledních norem EU.

EUEVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

EU
Projekt:

KOTEL BLAZE HARMONY 13 A 33 KW

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je provést měření v akreditované zkušební laboratoři, která prokáží, že konstrukční řešení plně vyhovuje požadavkům podle posledních norem EU i ČR. Výstupem tak budou protokoly z měření, osvědčení o provedených zkouškách a certifikáty.

EUEVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

EU
Projekt:

HYBRIDNÍ KOTLE BLAZE HARMONY VE VÝKONOVÉ ŘADĚ 13 AŽ 33 KW

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu jsou měření řady hybridní kotlů BLAZE HARMONY, která prokáží, že konstrukční řešení plně vyhovuje požadavkům podle posledních norem EU i ČR. Výstupem tak budou protokoly z měření, osvědčení o provedených zkouškách a certifikáty.

EUEVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

EU
Projekt:

VÝZKUM A VÝVOJ EKOLOGICKÉHO UNIVERZÁLNÍHO NÍZKOEMISNÍHO KOTLE NA BIOMASU

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je provést výzkum a vývoj zaměřený na nové řešení kotle s možností spalování různých typů biomasy, který bude ekologicky vyvíjen a vyráběn, jeho provoz bude ekologičtější než dosavadní varianty a zároveň bude plně recyklovatelný.

EUEVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

EU
Projekt:

ZAVEDENÍ INOVATIVNÍCH KOTLŮ NA DŘEVO, PELETY A KOMBINOVANÝCH KOTLŮ SPOLEČNOSTI BLAZE HARMONY S.R.O. DO SÉRIOVÉ VÝROBY

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je posílení inovační výkonnosti firmy a zvýšení konkurenceschopnosti na trhu.

EUEVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

EU
Projekt:

KRBOVÁ VLOŽKA NOVÉ KONSTRUKČNÍ PLATFORMY S PYROLÝZNÍM SPALOVÁNÍM

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

EUEVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

EU
Projekt:

ROZŠÍŘENÍ VÝZKUMNĚ VÝVOJOVÝCH KAPACIT SPOLEČNOSTI BLAZE HARMONY S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací a jeho vybavení nezbytné pro zajištění aktivit tohoto centra.

EUEVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

EU
Projekt:

PROJEKT NA OCHRANU PRÁV PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ - BLAZE HARMONY S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je ochrana nového technického řešení.

EUEVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

EU
Projekt:

ROZVOJ EXPORTNÍHO POTENCIÁLU SPOLEČNOSTI BLAZE HARMONY S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na marketingovou podporu mezinárodní konkurenceschopnosti společnosti BLAZE HARMONY s.r.o. Náplní projektu je účast společnosti na zahraničních výstavách a veletrzích se zaměřením na výrobu energií.

EUEVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

EU
Projekt:

ROZŠÍŘENÍ VÝZKUMNĚ VÝVOJOVÝCH KAPACIT SPOLEČNOSTI BLAZE HARMONY s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií.

Společnost Blaze Harmony s.r.o. realizuje projekt „Rozšíření výzkumně vývojových kapacit společnosti BLAZE HARMONY s.r.o.“, reg. číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019597, jehož cílem je vybudování nové haly, v jejíž části bude nové VaV centrum, zvýšení inovačního potenciálu společnosti a možnosti participovat se na dalších VaV projektech se zapojením partnerů jak z akademické, tak ze soukromé sféry. Tento projekt získal podporu Evropské Unie.

Výzkumná infrastruktura je přístupná dalším uživatelům jako komerční služba za tržní ceny. Více informací zde: [roman.tihelka@blazeharmony.com nebo telefon: 777 51 51 72]

V rámci pořízené infrastruktury je možné provádět kompletní zkoušky topidel na tuhá paliva dle normy ČSN EN 303-5 a to jak emisní, tak i výkonové zkoušky a bezpečnostní zkoušky. Dále je možné provádět analýzu paliva (měření vlhkosti).

V rámci projektu byly nakupovány následující položky:

 1. Pozemek
 2. Novostavba
 3. Řídicí systém laboratoře kotlů
 4. Přenosný analyzátor spalin
 5. Termokamera
 6. Přenosný prachoměr
 7. Váha kotle
 8. Analyzátor spalin
 9. Průtokoměr kotle do 100 kW
 10. Průtokoměr kotle 100-150 kW
 11. Průtokoměr kotle 150-300 kW
 12. Komín 200
 13. Komín 300
 14. Soubor komínových nástavců pro měření dle norem ČSN
 15. Systém kamerové kontroly
 16. Sahara/Chladicí výměník
 17. Zkušebna kotlů kompletní elektrické a hydraulické rozvody vč. měřicího zařízení
 18. Soubor čerpadel
 19. Vlhkoměr – analyzátor vlhkosti
 20. Analytická váha (prach) vč. stolu
 21. Měřící přístroje
 22. Žíhací pec
 23. Laboratorní nábytek
 24. Dílenský nábytek
 1. Svářecí agregát + příslušenství
 2. Magnetická vrtačka
 3. Zvedací stůl
 4. Rotační polohovadlo
 5. Upínací stůl
 6. Svařovací stůl
 7. Soustruh
 8. Soubor PC a notebooky
 9. Server
 10. Thermotransferový tisk na štítky
 11. Tiskárna
 12. 3D tiskárna
 13. Soubor hydraulických ventilů
 14. Soubor deskových výměníků s izolací
 15. Skladování a doprava pelet
 16. Soubor manipulační techniky
 17. Soubor hydraulických rozdělovačů a sběračů
 18. Akumulátorové nářadí pro nýtovací matice (nově přidaná položka)
 19. Pásová pila (nově přidaná položka)
 20. Soubor čidel (nově přidaná položka)
 21. Soubor elektrostatických filtrů s příslušenstvím
 22. SW Solidworks (konstrukce)
 23. Licence k peletovému kotli s horizontálním výměníkem a automatickým čištěním výměníku
 24. Licence hořáku podavače na pelety a jiná paliva

EUEVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

EU