• NOVINKA
  Ekologický kotel na dřevo BLAZE GREEN

  Zplynovací kotel
  BLAZE GREEN

  Mimořádně ekologický kotel na dřevo

  • 4 patenty a lambda sonda pro dokonalé spalování
  • Vysoká účinnost kotle v celém rozsahu výkonu
  • Nízká spotřeba paliva, energetická třída A+
  • Záruka 7 let na kotlové těleso, dlouhá životnost
  Prohlédnout kotel
 • Kotel na dřevo BLAZE NATURAL PLUS

  Unikátní kotel na dřevo
  BLAZE NATURAL PLUS

  s možností instalace bez akumulační nádrže

  • Odtahový ventilátor a řídící jednotka s regulovatelností 30–100 %
  • Jednoduchá výměna stávajících nevyhovujících kotlů
  • Certifikovaná regulovatelnost umožňuje instalaci zcela bez akumulační nádrže
  • 4 patenty v jediném kotli, nízká spotřeba paliva, dlouhá životnost kotle
  Prohlédnout
 • Zplynovací kotle na dřevo

  Zplynovací kotle na dřevo

  Nová generace úsporných kotlů

  • Nízká spotřeba paliva
  • Inovativní způsob vytápění
  • Regulovatelný výkon, účinnost 92 %
  • Patentovaná detekce paliva a ochrana proti korozi
  • Spádované dno zplynovací komory pro samočinný odvod popela
  Objevit více
 • Kombinovaný kotel na dřevo a pelety Hybrid BIOMASS

  Kombinované kotle

  na dřevo s rotačním hořákem na pelety

  • Automatický přechod na spalování pelet po vyhoření dřeva
  • Nízká spotřeba paliva, účinnost 92 %
  • Komplexní ochrana proti korozi, 5 let záruka
  • Detekce paliva zajišťuje stáložár několik hodin
  • Regulovatelný výkon pro dlouhodobé a kvalitní hoření
  • Speciální turbulátory pro účinné čištení výměníku
  Objevit více
 • Hořáky na pelety

  s rotační spalovací komorou

  • Inovativní hořák s bezúdržbovým provozem
  • Patentovaný systém primárního a sekundárního spalování
  • Bezešvá rotační spalovací komora
  • Patentované uložení ložisek
  • Široká škála výkonů od 5 do 250 kW
  Více podrobností
  Hořák na pelety

Kotle na dřevo

Nová generace úsporných kotlů na dřevo nabízí unikátní řešení pro vytápění vašeho domu.

Otevřít

Kombinované kotle

Kombinované kotle na dřevo s rotačním hořákem a automatickým přechodem na spalování pelet.

Otevřít

Kotle na pelety

Automatické kotle na pelety s rotačním hořákem pro bezúdržbové spalování pelet i nižší kvality.

Otevřít

Inovativní způsob vytápění

Řez zplynovacím kotlem na dřevo BLAZE HARMONY

Výhody zplynovacích kotlů na dřevo BLAZE

 1. První kotle na trhu s mechanickou detekcí zbytkového paliva

  PATENTOVÁNO

  Tento unikátní systém zabezpečuje v kotli automatický stáložár tak, že při poklesu objemu paliva v přikládací komoře dojde k vypnutí ventilátoru a tím je zastaven proces hoření. Tato přesná detekce udrží stáložárnou vrstvu ve spalovací komoře několik hodin a tím se několikanásobně sníží počet roztápění v kotli za sezónu. V případě, že uživatel nepřiloží včas, zůstane v topeništi vrstva nespálených uhlíků (v podobě dřevěného uhlí), která je ideální pro další roztápění v kotli, bez nutnosti čištění topeniště. Stačí vrstvu zapálit kusem papíru a je možné přiložit další palivo. Originální řešení, které je patentově chráněno.

 2. První kotel na trhu s ochranou před nízkoteplotní korozí, bez nutnosti instalace zabezpečovací sestavy

  PATENTOVÁNO

  Zabudovaný termostat s nastavenou teplotou 60°C a speciální konstrukce směšování v tělese kotle, zajišťují ochranu kotle na dřevo. Možné je samotížné zapojení do akumulační nádrže bez nutnosti čerpadel. Značná úspora při instalaci a bezpečný provoz. Záruka 7 let na těleso kotle, bez dalších podmínek. Originální řešení, které je patentově chráněno.

 3. První kotle na trhu s třípásmovým přívodem vzduchu do zplynovací komory

  PATENTOVÁNO

  Třípásmový přívod vzduchu zajišťuje rovnoměrné odhořívání paliva a umožňuje kvalitní spalování paliv různých rozměrů. Předsoušecí vzduch, který je (v případě potřeby) přiváděn do horní části komory snižuje vlhkost přiloženého paliva na ideální hodnotu. Tím je zaručeno jeho kvalitní spálení a zachování vysoké účinnosti kotle i nízkých emisních hodnot.

 4. Protikorozní ochrana systémem izolované kompaktní teplé komory

  V izolované nerezové kompaktní přikládací komoře nejsou stěny přímo ochlazovány vodou – mají vyšší teplotu, což zabraňuje kondenzaci. Životnost kotlů této koncepce je několikanásobná oproti běžným zplynovacím kotlům. Umožňuje také spalování vlhčího paliva, bez výrazného snížení životnosti kotle. Díky vyšší teplotě stěn, nedochází k nepříjemnému usazování dehtu v přikládací komoře. Kompaktní zplynovací komora je samostatným prvkem, který je izolován od stěn kotle s vodou a navíc je vyrobena z nerezového materiálu pro ještě delší životnost. Komoru je možné vyměnit.

 5. Objemná přikládací komora

  Doba hoření až 8 hodin. Spolu se stáložárem až 24 hodin do dalšího přiložení bez vyhasnutí.

 6. Speciální mechanické turbulátory

  Ovládají se vnější pákou, mají originální a přesnou konstrukci. Zajišťují stálou čistotu výměníku a provoz kotle s maximální účinností po celou dobu provozu.

 7. Spádované dno zplynovací komory

  Zajišťuje samočinné odvádění popela ze spalovací komory v průběhu hoření a zcela odpadá nutnost čištění před novým roztápěním.

 8. Horní přikládací dvířka

  Pro komfortní přikládání paliva různých rozměrů v celém objemu spalovací komory. Při přikládání shora palivo nevypadává a okolí kotle zůstává čisté.

 9. Špičková regulovatelnost výkonu kotle

  Umožňuje přímo nastavit požadovaný výkon kotle v procentech a regulovat kotel kontinuálním provozem od 50 do 130 % výkonu. Nastavení výkonu na 50 % zajistí dlouhou dobu hoření v kotli, při srovnatelné kvalitě spalování, jako když je výkon nastaven na 100 %. Toto řešení umožňuje provozovat kotel na nižších výkonech (důležité zejména v přechodném období) a také instalaci menšího objemu akumulační nádrže, což vede k finanční úspoře a také k úspoře prostoru. Regulátor je připraven k připojení modulu pro rozšíření kotle o hořák na pelety.

 10. Lambda sonda

  Lambda sondaZajišťuje kvalitní spalování a nízké emisní hodnoty, ať už spalujete tvrdé nebo měkké dřevo. Lambda sonda je důležitým prvkem, který snímá hodnotu zbytkového kyslíku a následně pomocí servopohonu reguluje množství a druh přiváděného vzduchu pro hoření.

… „aby teplo vašeho domova nevyhaslo!“