Kotel na dřevo BLAZE GREEN

Zplynovací
kotel na dřevo
BLAZE GREEN

Mimořádně ekologický kotel na dřevo s lambda sondou a patentovanou paprskovou tryskou

 • ECODESIGN
 • Emisní třída 5
 • 5 hvězd
 • 4 patenty a lambda sonda pro dokonalé spalování
 • Vysoká účinnost 91 % v celém rozsahu výkonu
 • Nízká spotřeba paliva, dlouhá životnost kotle
 • Záruka 7 let na kotlové těleso
 • Splňuje EKODESIGN, energetická třída kotle A+
 • 5. emisní třída, certifikovaný kotel dle ČSN EN 303-5

Všechny kotle BLAZE HARMONY se vyznačují výrazně nižšími hodnotami emisí, než je vyžadováno normou ČSN EN 303-5 a EKODESIGN.

Kotel BLAZE GREEN však posouvá hranici emisních hodnot při spalování kusového dřeva ještě dále. Nově patentovaná paprsková tryska společně s automatickým řízením spalování pomocí lambda sondy zajišťuje velmi nízké emisní hodnoty.

Tyto emise jsou již na samé hranici měřitelnosti a jsou například srovnatelné s kondenzačními plynovými kotli. A to stále spalujeme dřevní biomasu – obnovitelné a dostupné palivo.

Inovativní a mimořádně ekologický způsob vytápění

Ekologický kotel na dřevo BLAZE GREEN

Výhody zplynovacího kotle na dřevo
BLAZE GREEN

 1. PATENTOVÁNO

  Mechanická detekce zbytkového paliva

  Tento unikátní systém zabezpečuje automatický stáložár tak, že při poklesu objemu paliva v přikládací komoře dojde k vypnutí ventilátoru a tím je zastaven proces hoření. Tato přesná detekce udrží stáložárnou vrstvu ve spalovací komoře několik hodin a tím se několikanásobně sníží počet roztápění v kotli za sezonu. V případě, že uživatel nepřiloží včas, zůstane v topeništi vrstva nespálených uhlíků (v podobě dřevěného uhlí), která je ideální pro další roztápění v kotli, bez nutnosti čištění topeniště. Stačí vrstvu zapálit kusem papíru a je možné přiložit další palivo. Originální řešení, které je patentově chráněno.

 2. PATENTOVÁNO

  Paprskovitá tryska

  Patentovaná paprskovitá tryska se vyznačuje výtečným hořením, velkou regulovatelností, skvělým odvodem popela. Kotel pracuje s bezprecedentně nízkou spotřebou elektrické energie a díky patentované paprskovité trysce je schopen dokonce pracovat pouze na komínový tah (přičemž provozní bezpečnost i funkce stáložáru jsou plnohodnotně zachovány i při provozu bez elektřiny).

 3. PATENTOVÁNO

  Ochrana před nízkoteplotní korozí

  Zabudovaný termostat s nastavenou teplotou 60°C a speciální konstrukce směšování v tělese kotle zajišťují ochranu kotle. Možné je samotížné zapojení do akumulační nádrže bez nutnosti čerpadel. Značná úspora při instalaci a bezpečný provoz. Záruka 7 let na těleso kotle, bez dalších podmínek (volitelné příslušenství).

 4. PATENTOVÁNO

  Třípásmový přívod vzduchu

  Přívod vzduchu zajišťuje rovnoměrné odhořívání paliva a umožňuje kvalitní spalování paliv různých rozměrů. Předsoušecí vzduch, který je přiváděn (v případě potřeby) do horní části komory snižuje vlhkost paliva na ideální hodnotu, aby jej bylo možné kvalitně spálit a zachovat vysokou účinnost kotle a nízké emisní hodnoty.

 5. Protikorozní ochrana systémem izolované kompaktní teplé komory

  V izolované kompaktní přikládací komoře nejsou stěny přímo ochlazovány vodou – mají vyšší teplotu, což zabraňuje kondenzaci. Životnost kotlů této koncepce je několikanásobná oproti běžným zplynovacím kotlům. Umožňuje také spalování vlhčího paliva, bez výrazného snížení životnosti kotle. Díky vyšší teplotě stěn, nedochází k nepříjemnému usazování dehtu v přikládací komoře. Kompaktní zplynovací komora je samostatným prvkem, který je izolován od stěn kotle s vodou pro ještě delší životnost. Komoru je možné vyměnit.

 6. Lambda sonda

  Lambda sondaZajišťuje kvalitní spalování a nízké emisní hodnoty, ať už spalujete tvrdé nebo měkké dřevo. Lambda sonda je důležitým prvkem, který snímá hodnotu zbytkového kyslíku a následně pomocí servopohonu reguluje množství a druh přiváděného vzduchu pro hoření.

 

Třípásmový přívod spalovacího vzduchu

U kotle lze snadno řídit rozložení vzduchu vstupujícího do paliva (předsoušecího vzduchu přiváděného nad vrstvu paliva). Kotel je proto možné přizpůsobit i různorodým palivům. Díky tomu efektivně spaluje paliva, která snadno nahořívají (například menší odřezky měkkého dřeva), i paliva, která nahořívají obtížně (velká polena tvrdého dříví).

Kotel na dřevo Blaze s třípásmovým přívodem vzduchu

Regulace třípásmového přívodu vzduchu

Předsoušecí a primární vzduch otevřen na 100 %, sekundární vzduch zcela uzavřen.

V této pozici se nachází clona přívodu vzduchu v případě předsoušení paliva nebo velkých kusů polen.

Sekundární vzduch otevřen na 100 %, předsoušecí a primární vzduch zcela uzavřen.

V této pozici se nachází clona přívodu vzduchu v případě spalování suchého tvrdého dřeva nebo briket, kde je potřeba vyšší množství sekundárního vzduchu pro účinné spalování.

Primární a sekundární vzduch otevřen na 50 %, předsoušecí vzduch zcela uzavřen.

V této poloze se nachází clona při spalování běžného paliva.

Poloautomatický provoz pyrolytického kotle

Přiložení
Po 8 hodinách
Po 24 hodinách
Po 24 a více hodinách
Po krátké době

1

Přiložení - po přiložení paliva v celém objemu přikládací komory je doba hoření až 8 hodin v závislosti na typu paliva a zvoleném výkonu kotle.

2

Po 8 hodinách - jakmile poklesne úroveň hladiny paliva pod práh detekce, čidlo dá signál a regulátor vypíná ventilátor. Tím zastavuje proces hoření.

3

Do 24 hodin od prvního přiložení jsou v kotli stále žhavé uhlíky, takže stačí přiložit rovnou větší kusy paliva, zapnout ventilátor a kotel pokračuje v provozu.

4

Po 24 a více hodinách od prvního přiložení již v komoře nebudou žhavé uhlíky, pokud uživatel nepřiloží včas. Zůstanou zde ale zbytky paliva v podobě dřevěného uhlí. V tomto případě je ale dostačující zapnout ventilátor, kouskem papíru zapálit vrstvu dřevěného uhlí, která v komoře zůstala.

5

Po krátké době dojde k rozhoření dřevěného uhlí a následně je možné přiložit rovnou větší kusy paliva. Pomocí mechanismu detekce zbytkového paliva je zajištěn vysoký komfort obsluhy vzhledem k absenci nových roztápěn, kdy uživatel musí kotel čistit, štípat malé třísky a čekat, než se kotel rozhoří.

Rozměry kotle

Rozměry kotle na dřevo BLAZE GREEN
  BG 10 BG 18 BG 26 BG 33
  mm mm mm mm
A 1200 1200 1200 1200
B 450 530 714 714
C 320 402 586 586
D Ø149 Ø149 Ø149 Ø149
E 105 105 105 105
F 945 945 945 945
G 750 750 750 750
H 475 475 475 475
I 280 375 375 375
J 100 135 135 135
K 565 635 635 635
L 955 1035 1035 1035
M 180 180 180 180
N G1/2" G1/2" G1/2" G1/2"
O G6/4" G6/4" G6/4" G6/4"
P G6/4" G6/4" G6/4" G6/4"

Technické parametry

  BG 10 BG 18 BG 26 BG 33
Kotlíkové dotace (SVT kód) SVT35493 SVT32032 SVT32033 SVT35494
Jmenovitý výkon (kW) 10 18 26 33
Regulovatelný výkon (kW) 5–10 9–18 13–26 16–33
Účinnost (%) 93 91,5 92,2 93,3
Emisní třída 5
Ecodesign ANO
Energetická třída A+
Délka polen (mm) 250 330 500 500
Objem přikládací komory (l) 40 80 120 120
Hmotnost kotle (kg) 245 340 440 440
Maximální provozní tlak (bar) 3 3 3 3
Objem vodního prostoru (l) 32 40 55 55
 

Automatická
řídící jednotka
ecoMAX 860D3 TOUCH

Automatická řídící jednotka ecoMAX 860D3 TOUCH

Sofistikovaný řídící program regulátoru umožňuje přímo nastavit požadovaný výkon kotle v procentech a regulovat kotel kontinuálním provozem. Rozsah možného nastavení výkonu závisí na typu kotle. Nastavení nižšího výkonu než 100 % zajistí dlouhou dobu hoření v kotli, při srovnatelné kvalitě spalování, jako při 100% výkonu.

Toto řešení umožňuje provozovat kotel na nižších výkonech (důležité zejména v přechodném období) a také instalaci menšího objemu akumulační nádrže, což vede k finanční úspoře a také k úspoře prostoru.

Regulátor také vyhodnocuje hodnoty O2 naměřené lambda sondou (pokud je instalována) a na základě toho řídí servopohon clony primárního, sekundárního a předsoušecího vzduchu, tak aby udržel nastavenou hodnotu zbytkového O2.

Po připojení rozšiřujícího modulu pro obsluhu hořáku na pelety řídí tento regulátor také provoz hořáku a proces spalování pelet, kdy plynule moduluje výkon hořáku v celém jeho rozsahu a tím udržuje požadovanou teplotu kotle.

Funkce řídící jednotky

 • Regulace výkonu kotle
 • Řízení odtahového ventilátoru
 • Spalinové čidlo
 • Čerpadlo kotle
 • Řízení ohřevu akumulační nádoby: horní i spodní čidlo pro řízení aku
 • Čerpadlo směšovače: 2
 • Řízení směšovače: 2
 • Čerpadlo TUV
 • Cirkulační čerpadlo TUV
 • Podpora termostatu
 • Ekvitermní řízení
 • Letní/zimní režim
 • Časové programy
 • Havarijní termostat STB
 • Spínání dalšího zdroje
 • Řízení podavače pelet
 • Modulace výkonu peletového hořáku
 • Čidlo horních dvířek
 • ecoSTER TOUCH
 • ecoSTER X80
 • ecoSTER X40
 

Internetový
systém
ecoNET

Internetový systém ecoNET
ecoNET

Internetový systém ecoNET, umožňuje uživateli vzdálenou správu a monitoring kotle a topného systému. Díky tomuto systému má uživatel možnost měnit parametry kotle a topného systému, ale také nahlédnout do historie provozu kotle a topného systému, která je zobrazena na přehledném grafu.

Vzdálený přístup k regulátoru je možný ze všech zařízení, které jsou připojeny k internetu, ať už se jedná o tablet, počítač, nebo mobilní telefon. Nastavení probíhá přes internetový prohlížeč na stránce www.econet24.com nebo přes mobilní aplikaci, která je dostupná pro Android a iOS.

Internetový systém

Online servis. Internetový systém neslouží pouze uživateli. Využije jej také servisní firma, která může mít přístup k datům kotle a v případě potřeby zasáhnout do nastavení topného systému nebo řízení kotle a tím výrazně snížit náklady na servis.

Další příslušenství regulátoru

ecoSTER TOUCH

ecoSTER TOUCH

Dálkový ovládací panel s funkcí pokojového termostatu ecoSTER TOUCH umožňuje ovládat a měnit nastavení kotle z míst, kde je panel instalován, například obývací pokoj.

eSTER x40

eSTER x40

Bezdrátový pokojový termostat s možností nastavení základních parametrů kotle a topného systému.

Internetový modul pro online ovládání

Rozšiřující modul pro řízení dalších topných okruhů

Umožňuje ovládání dalších dvou směšovacích ventilů a jejich čerpadel. Dále také zpřístupní funkci pro řízení cirkulačního čerpadla TUV.

Dokumenty ke stažení

PDF Katalog BLAZE HARMONY - Dřevozplyňující, kombinované a automatické kotle na dřevo a pelety
PDF Příručka k instalaci, zapojení a spuštění kotle BLAZE GREEN
PDF Návod k obsluze a instalaci kotle BLAZE GREEN
PDF Technický list kotle BLAZE GREEN

Chcete tento kotel?

Přečtěte si, jak postupovat, pokud se vám líbí některý z našich kotlů a chcete si jej pořídit. Prodej a instalace našich kotlů probíhá pouze prostřednictvím proškolených topenářů.

Vyhledejte topenáře

Na naší mapce můžete vyhledat svého nejbližšího topenáře a kontaktovat jej. Topenář vám doporučí nejvhodnější řešení vašeho vytápění a také pomůže vybrat nejlepší model kotle pro váš dům.

Máte dotaz?

Chcete poradit s výběrem kotle, nebo se zeptat na další pobrobnosti? Neváhejte a napište nám! Můžete si také domluvit návštěvu našeho showroomu v Trnávce u Lipníka nad Bečvou.

KOTLÍKOVÉ DOTACE

Zplynovací kotel na dřevo BLAZE GREEN je zařazen do dotačního programu Kotlíkové dotace

Typ kotle SVT kód
BLAZE GREEN 10 SVT35493
BLAZE GREEN 18 SVT32032
BLAZE GREEN 26 SVT32033
BLAZE GREEN 33 SVT35494

Více informací