Kotlíkové dotace 2023

Od září 2024 začne platit zákaz provozu starých nevyhovujících kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy a také kotlů bez označení. Majitele čeká povinná výměna takových kotlů za moderní ekologické zdroje tepla, převážně za kotle na pevná paliva 5. emisní třídy. Je tedy nejvyšší čas s výměnou kotle začít!

Domácnostem, které nemají z důvodu nižších příjmů dostatek financí na výměnu starého kotle, poskytuje Ministerstvo životního prostředí štědrou podporu z fondů EU prostřednictvím kotlíkových dotací. Od léta 2023 běží nová vlna kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti, kdy mohou zájemci o kotlíkové dotace podávat žádosti na krajských úřadech. Ostatní majitelé nemovitostí s neekologickým vytápěním mohou na pořízení nového kotle využít dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Dotaci lze získat i na kotle od BLAZE HARMONY!

Kotlíkové dotace 2023

Domácnostem s nižším příjmem, jako jsou senioři nebo osoby pobírající příspěvek na bydlení, je vyhrazena celková částka 1,7 mld. Kč. Dotace na kotel může dosáhnout až 95 % způsobilých výdajů, a to až 180 tisíc korun podle typu nového zdroje. Peníze můžete získat předem, vyplácí je krajské úřady. Příjem žádostí o dotace spustily kraje postupně během léta 2023.

Co je cílem kotlíkové dotace?

Kotlíkové dotace jsou určeny na finanční podporu výměny nevyhovujících zdrojů tepla. Staré kotle mají nízkou účinnost, produkují více kouře a škodlivých emisí. Znečišťují tak ovzduší a v zimních měsících významně zhoršují jeho kvalitu.

Cílem programu Kotlíkové dotace je snížit emise znečišťujících látek do ovzduší z lokálních topenišť výměnou minimálně 85 tisíc starých kotlů za nové, ekologičtější a úspornější kotle. Celkově bude z fondů EU domácnostem rozděleno v pěti výzvách 14 miliard korun.

Kdo může žádat o dotaci?

Kotlíkové dotace jsou v roce 2023 přímo určeny pro nízkopříjmové domácnosti, konkrétně pro vlastníky rodinných domů a trvale obývaných rekreačních objektů, kteří jsou nejvíce ohroženi energetickou chudobou.

Nárok na kotlíkovou dotaci mají domácnosti, ve kterých:

 • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně
 • žadatel nebo jiný člen domácnosti v období od 1.1.2022 do doby podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

Pro podání žádosti není nutné mít výměnu starého kotle hotovou. Na výměnu budete mít 2 roky od schválení žádosti.

Výše podpory a typy zařízení

Výše kotlíkové dotace je až 95 % (včetně souvisejících nákladů), maximálně však podle typu zařízení:

Typ zdroje Maximální dotace
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže 130 000 Kč
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130 000 Kč
Tepelné čerpadlo 180 000 Kč

Žadatelé mohou žádat a získat dotace jak po výměně zdroje, tak i zálohově, tedy před výměnou zdroje. Cílem je co nejvíce zjednodušit cestu k novému ekologickému zdroji tepla.

Bonusy

 • Prioritní oblasti – bonus 7 500 Kč
 • Kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 20 000 Kč

Co můžete z dotace uhradit?

 • Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • Novou otopnou soustavu
 • Rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • Projektovou dokumentaci

Kdy a jak si podat žádost o dotaci?

Žádost o dotaci je možné podat poté, co váš kraj vyhlásí výzvu pro občany, nejpozději do 31. srpna 2022 na příslušném krajském úřadu. Pokud byste si se žádostí nevěděli rady, nemusíte se bát. Krajští úředníci totiž budou nabízet odborné poradenství. Pro urychlení vyřízení žádosti je dobré donést na úřad následující dokumenty:

 • formulář žádosti o poskytnutí kotlíkové dotace
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla
 • doklad o vlastnictví nemovitosti, kde je/bude nový zdroj tepla realizován
 • fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

Informace dle krajů

Podrobnější informace, termíny i vzory žádostí naleznete na stránkách jednotlivých krajských úřadů:

Obecné a souhrnné informace nabízí stránka Kotlíkové dotace Ministerstva životního prostředí.

K obecným dotazům můžete využít informační e-mail: kotliky@sfzp.cz.

SVT kódy kotlů od BLAZE HARMONY

Zplynovací kotel na dřevo BLAZE GREEN

 • BLAZE GREEN 17 - SVT32032
 • BLAZE GREEN 24 - SVT32033

Zplynovací kotel na dřevo BLAZE NATURAL PLUS

 • BLAZE NATURAL PLUS 25 - SVT31570
 • BLAZE NATURAL PLUS 35 - SVT31569

Zplynovací kotel na dřevo BLAZE PRAKTIK

 • BLAZE PRAKTIK 25 - SVT24782
 • BLAZE PRAKTIK 40 - SVT24783

Zplynovací kotel na dřevo BLAZE COMFORT

 • BLAZE COMFORT 15 - SVT24334
 • BLAZE COMFORT 20 - SVT24335
 • BLAZE COMFORT 25 - SVT24336
 • BLAZE COMFORT 30 - SVT24337

Zplynovací kotel na dřevo BLAZE HARMONY

 • BLAZE HARMONY 12 - SVT22992
 • BLAZE HARMONY 18 - SVT22993
 • BLAZE HARMONY 25 - SVT22994
 • BLAZE HARMONY 33 - SVT22995

Kombinovaný kotel na dřevo a pelety BLAZE GREEN COMBI

 • BLAZE GREEN COMBI 17 - SVT33759
 • BLAZE GREEN COMBI 24 - SVT33760

Kombinovaný kotel na dřevo a pelety BLAZE PRAKTIK COMBI

 • BLAZE PRAKTIK COMBI 25 - SVT24784
 • BLAZE PRAKTIK COMBI 40 - SVT24785

Kombinovaný kotel na dřevo a pelety BLAZE COMFORT COMBI

 • BLAZE COMFORT COMBI 15 - SVT24338
 • BLAZE COMFORT COMBI 20 - SVT24339
 • BLAZE COMFORT COMBI 25 - SVT24340
 • BLAZE COMFORT COMBI 30 - SVT24341

Kombinovaný kotel na dřevo a pelety HYBRID BIOMASS

 • HYBRID BIOMASS 13 - SVT22648
 • HYBRID BIOMASS 18 - SVT22649
 • HYBRID BIOMASS 25 - SVT22650
 • HYBRID BIOMASS 33 - SVT22651

Automatický kotel na pelety ROTARY PELL COMPACT

 • ROTARY PELL COMPACT 15 - SVT24771
 • ROTARY PELL COMPACT 20 - SVT24772
 • ROTARY PELL COMPACT 25 - SVT24773
 • ROTARY PELL COMPACT 30 - SVT24774

Všechny SVT kódy najdete v Seznamu registrovaných kotlů.

Kotlíkové dotace 2023