Kotel na dřevo BLAZE NATURAL PLUS

Zplynovací kotel
BLAZE NATURAL PLUS

na kusové dřevo

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Unikátní kotel na dřevo s odtahovým ventilátorem a řídící jednotkou
  pro regulaci výkonu
 • Certifikovaná regulovatelnost výkonu 30–100 % umožňuje instalaci
  BEZ akumulační nádrže
    (více zde)
 • 4 patenty v jediném kotli
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Jednoduchá výměna stávajících nevyhovujících kotlů
 • Účinnost 90 % v celém rozsahu výkonu
 • Nízká spotřeba paliva, dlouhá životnost kotle
 • 7 let záruka na kotlové těleso
 • Splňuje Ecodesign, energetická třída kotle A+
 • Certifikovaný kotel dle ČSN EN 303-5, emisní třída 5
 • Velmi nízká spotřeba el. energie
  Při dostatečném komínovém tahu je možný provoz zcela bez ventilátoru
 • Požadovaný komínový tah 10 Pa

Regulátor umožňuje jednoduché nastavení požadovaného výkonu kotle pomocí otočného ovladače. Regulace řídí výkon podle teploty spalin. Samostatné tlačítko přepne odtahový ventilátor na maximální výkon pro bezproblémové přiložení paliva bez zakouření místnosti.

V závislosti na komínovém tahu a nastaveném výkonu kotle je u této řady také možný provoz bez elektrického proudu a to tak, že v případě dosažení požadovaného výkonu kotle (teploty spalin) regulátor automaticky snižuje otáčky ventilátoru až jej vypne úplně a kotel spaluje jen pomocí komínového tahu.

V případě výpadku elektřiny je kotel také schopen plnohodnotného provozu, pokud je dostačující komínový tah.

 • ECODESIGN
 • Class 5

Instalace kotle bez akumulační nádrže není vhodná do každého objektu. Závisí na tepelných ztrátách vytápěného domu a dalších vlastnostech konkrétního topného okruhu. Více informací ohledně možné instalace kotle bez akumulační nádrže najdete v Návodu k obsluze a instalaci kotle nebo u vaší montážní firmy.

Výhody zplynovacího kotle na dřevo
BLAZE NATURAL PLUS

 1. PATENTOVÁNO

  Mechanická detekce zbytkového paliva

  Tento unikátní systém zabezpečuje automatický stáložár tak, že při poklesu objemu paliva v přikládací komoře dojde k vypnutí ventilátoru a tím je zastaven proces hoření. Tato přesná detekce udrží stáložárnou vrstvu ve spalovací komoře několik hodin a tím se několikanásobně sníží počet roztápění v kotli za sezonu. V případě, že uživatel nepřiloží včas, zůstane v topeništi vrstva nespálených uhlíků (v podobě dřevěného uhlí), která je ideální pro další roztápění v kotli, bez nutnosti čištění topeniště. Stačí vrstvu zapálit kusem papíru a je možné přiložit další palivo. Originální řešení, které je patentově chráněno.

 2. PATENTOVÁNO

  Paprskovitá tryska

  Patentovaná paprskovitá tryska se vyznačuje výtečným hořením, velkou regulovatelností, skvělým odvodem popela. Kotel pracuje s bezprecedentně nízkou spotřebou elektrické energie a díky patentované paprskovité trysce je schopen dokonce pracovat pouze na komínový tah (přičemž provozní bezpečnost i funkce stáložáru jsou plnohodnotně zachovány i při provozu bez elektřiny).

 3. PATENTOVÁNO

  Ochrana před nízkoteplotní korozí

  Zabudovaný termostat s nastavenou teplotou 60°C a speciální konstrukce směšování v tělese kotle zajišťují ochranu kotle. Možné je samotížné zapojení do akumulační nádrže bez nutnosti čerpadel. Značná úspora při instalaci a bezpečný provoz. Záruka 7 let na těleso kotle, bez dalších podmínek (volitelné příslušenství).

 4. PATENTOVÁNO

  Třípásmový přívod vzduchu

  Přívod vzduchu zajišťuje rovnoměrné odhořívání paliva a umožňuje kvalitní spalování paliv různých rozměrů. Předsoušecí vzduch, který je přiváděn (v případě potřeby) do horní části komory snižuje vlhkost paliva na ideální hodnotu, aby jej bylo možné kvalitně spálit a zachovat vysokou účinnost kotle a nízké emisní hodnoty.

 5. Protikorozní ochrana systémem izolované kompaktní teplé komory

  V izolované kompaktní přikládací komoře nejsou stěny přímo ochlazovány vodou – mají vyšší teplotu, což zabraňuje kondenzaci. Životnost kotlů této koncepce je několikanásobná oproti běžným zplynovacím kotlům. Umožňuje také spalování vlhčího paliva, bez výrazného snížení životnosti kotle. Díky vyšší teplotě stěn, nedochází k nepříjemnému usazování dehtu v přikládací komoře. Kompaktní zplynovací komora je samostatným prvkem, který je izolován od stěn kotle s vodou pro ještě delší životnost. Komoru je možné vyměnit.

 6. Spádované dno zplynovací komory

  Zajišťuje samočinné odvádění popela ze spalovací komory v průběhu hoření a zcela odpadá nutnost čištění před novým roztápěním.

 7. Špičková regulovatelnost výkonu kotle

  Umožňuje přímo nastavit požadovaný výkon kotle v procentech a regulovat kotel kontinuálním provozem. Nastavení sníženého výkonu zajistí dlouhou dobu hoření v kotli, při srovnatelné kvalitě spalování, jako když je výkon nastaven na 100 %. Umožňuje instalaci akumulační nádrže až o polovičním objemu, oproti běžným kotlům.

 8. Možnost instalace kotle bez akumulační nádrže

  Díky výjimečné regulovatelnosti 30–100 % splňují kotle BLAZE NATURAL PLUS zákonnou podmínku pro instalaci bez akumulační nádrže. Zapojení bez akumulační nádrže však doporučujeme jen v instalacích (objektech), kde jsou pro to vhodné podmínky.

 

Třípásmový přívod spalovacího vzduchu

U kotle lze snadno řídit rozložení vzduchu vstupujícího do paliva (předsoušecího vzduchu přiváděného nad vrstvu paliva). Kotel je proto možné přizpůsobit i různorodým palivům. Díky tomu efektivně spaluje paliva, která snadno nahořívají (například menší odřezky měkkého dřeva), i paliva, která nahořívají obtížně (velká polena tvrdého dříví).

Kotel na dřevo Blaze s třípásmovým přívodem vzduchu

Poloautomatický provoz pyrolytického kotle

Přiložení
Po 8 hodinách
Po 24 hodinách
Po 24 a více hodinách
Po krátké době

1

Přiložení - po přiložení paliva v celém objemu přikládací komory je doba hoření až 8 hodin v závislosti na typu paliva a zvoleném výkonu kotle.

2

Po 8 hodinách - jakmile poklesne úroveň hladiny paliva pod práh detekce, čidlo dá signál a regulátor vypíná ventilátor. Tím zastavuje proces hoření.

3

Do 24 hodin od prvního přiložení jsou v kotli stále žhavé uhlíky, takže stačí přiložit rovnou větší kusy paliva, zapnout ventilátor a kotel pokračuje v provozu.

4

Po 24 a více hodinách od prvního přiložení již v komoře nebudou žhavé uhlíky, pokud uživatel nepřiloží včas. Zůstanou zde ale zbytky paliva v podobě dřevěného uhlí. V tomto případě je ale dostačující zapnout ventilátor, kouskem papíru zapálit vrstvu dřevěného uhlí, která v komoře zůstala.

5

Po krátké době dojde k rozhoření dřevěného uhlí a následně je možné přiložit rovnou větší kusy paliva. Pomocí mechanismu detekce zbytkového paliva je zajištěn vysoký komfort obsluhy vzhledem k absenci nových roztápěn, kdy uživatel musí kotel čistit, štípat malé třísky a čekat, než se kotel rozhoří.

Rozměry kotle

Schéma zplynovacího kotle na dřevo BLAZE NATURAL PLUS
  BNP 25 BNP 35
  mm mm
A 1200 1200
B 530 714
C 664 664
D Ø 149 Ø 149
E G6/4" G6/4"
F 104 104
G 939 939
H G1/2" G1/2"
I 721 721
J 471 471
K G2 1/2" * G2 1/2" *
L 370 370
M 130 130
N 113 113
O 995 995
P 200 200
Q 120 120
R Ø 141 Ø 141
S 18 18
U 1040 1040
V 1176 1176
W 680 870
X 850** 850**
Y 265 324
Z 707 707

* vstup studené vody do kotle redukovaný redukcí na G6/4"
** maximální přepravní rozměr po sundání ventilátoru

Technické parametry

  BNP 25 BNP 35
Kotlíková dotace (SVT kód) SVT31570 SVT31569
Jmenovitý výkon (kW) 26 40
Regulovatelný výkon (kW) 7,6–26 12–40
Účinnost (%) 90 90
Emisní třída 5.
Ecodesign ano
Energetická třída A+
Délka polen (mm) 330 500
Objem přikládací komory (l) 80 120
Hmotnost kotle (kg) 340 440
Maximální provozní tlak (bar) 3 3
Objem vodního prostoru (l) 40 55
Požadovaný komínový tah (Pa) 10 10

Dokumenty ke stažení

PDF Katalog BLAZE HARMONY - Dřevozplyňující, kombinované a automatické kotle na dřevo a pelety
PDF Návod k obsluze a instalaci kotle BLAZE NATURAL PLUS
PDF Technický list kotle BLAZE NATURAL PLUS

KOTLÍKOVÉ DOTACE

Zplynovací kotel na dřevo BLAZE NATURAL PLUS je zařazen do dotačního programu Kotlíkové dotace

Typ kotle SVT kód
BLAZE NATURAL PLUS 25 SVT31570
BLAZE NATURAL PLUS 35 SVT31569

Více informací