Zplynovací kotel na dřevo BLAZE HARMONY

Zplynovací kotel
BLAZE HARMONY

na kusové dřevo

 • Mechanická detekce paliva zajišťuje stáložár několik hodin. PATENTOVÁNO
 • Komplexní ochrana proti korozi, 7 let záruka na kotlové těleso. PATENTOVÁNO
 • Třípásmový přívod vzduchu. PATENTOVÁNO
 • Izolovaná nerezová přikládací komora
 • Integrované směšování vratné vody
 • Komfortní poloautomatický provoz
 • Nízká spotřeba paliva, účinnost 92 % v celém rozsahu výkonu
 • Speciální turbulátory - jednoduché a účinné čištení výměníku
 • Spádované dno zplyňovací komory pro samočinný odvod popela
 • Možnost samotížného zapojení
 • Splňuje EKODESIGN, energetická třída kotle A+
 • 5. emisní třída, certifikovaný kotel dle ČSN EN 303-5
 • ECO DESIGN
 • Class 5
 • BAFA BimSchV 2.
 • CONTO TERMICO 2.0
 • 4 stelle

Inovativní způsob vytápění

Řez zplyňovacím kotlem BLAZE HARMONY

Výhody zplynovacího kotle
BLAZE HARMONY

 1. První kotel na trhu s mechanickou detekcí zbytkového paliva

  PATENTOVÁNO

  Tento unikátní systém zabezpečuje automatický stáložár tak, že při poklesu objemu paliva v přikládací komoře dojde k vypnutí ventilátoru a tím je zastaven proces hoření. Tato přesná detekce udrží stáložárnou vrstvu ve spalovací komoře několik hodin a tím se několikanásobně sníží počet roztápění v kotli za sezonu. V případě, že uživatel nepřiloží včas, zůstane v topeništi vrstva nespálených uhlíků (v podobě dřevěného uhlí), která je ideální pro další roztápění v kotli, bez nutnosti čištění topeniště. Stačí vrstvu zapálit kusem papíru a je možné přiložit další palivo. Originální řešení, které je patentově chráněno.

 2. První kotel na trhu s ochranou před nízkoteplotní korozí, bez nutnosti instalace zabezpečovací sestavy

  PATENTOVÁNO

  Zabudovaný termostat s nastavenou teplotou 60°C a speciální konstrukce směšování v tělese kotle, zajišťují ochranu kotle. Možné je samotížné zapojení do akumulační nádrže bez nutnosti čerpadel. Značná úspora při instalaci a bezpečný provoz. Záruka 7 let na těleso kotle, bez dalších podmínek. Originální řešení, které je patentově chráněno.

 3. První kotel na trhu s třípásmovým přívodem vzduchu do zplyňovací komory

  PATENTOVÁNO

  Přívod vzduchu zajišťuje rovnoměrné odhořívání paliva a umožňuje kvalitní spalování paliv různých rozměrů. Předsoušecí vzduch, který je přiváděn (v případě potřeby) do horní části komory snižuje vlhkost paliva na ideální hodnotu, aby jej bylo možné kvalitně spálit a zachovat vysokou účinnost kotle a nízké emisní hodnoty.

 4. Protikorozní ochrana systémem izolované kompaktní teplé komory

  V izolované nerezové kompaktní přikládací komoře nejsou stěny přímo ochlazovány vodou – mají vyšší teplotu, což zabraňuje kondenzaci. Životnost kotlů této koncepce je několikanásobná oproti běžným zplyňovacím kotlům. Díky vyšší teplotě stěn, nedochází k nepříjemnému usazování dehtu v přikládací komoře. Kompaktní zplyňovací komora je samostatným prvkem, který je izolován od stěn kotle s vodou a navíc je vyrobena z nerezového materiálu pro ještě delší životnost. Komoru je možné vyměnit.

 5. Objemná přikládací komora

  Doba hoření až 8 hodin. Spolu se stáložárem až 24 hodin do dalšího přiložení bez vyhasnutí.

 6. Speciální mechanické turbulátory

  Ovládají se vnější pákou, mají originální a přesnou konstrukci. Zajišťují stálou čistotu výměníku a provoz kotle s maximální účinností po celou dobu provozu.

 7. Spádované dno zplyňovací komory

  Zajišťuje samočinné odvádění popela ze spalovací komory v průběhu hoření a zcela odpadá nutnost čištění před novým roztápěním.

 8. Šikmá horní přikládací dvířka

  Pro komfortní přikládání paliva různých rozměrů v celém objemu spalovací komory. Při přikládání shora palivo nevypadává a okolí kotle zůstává čisté.

 9. Špičková regulovatelnost výkonu kotle

  Umožňuje přímo nastavit požadovaný výkon kotle v procentech a regulovat kotel kontinuálním provozem. Rozsah možného nastavení výkonu závisí na typu instalovaného kotle. Nastavení nižšího výkonu než 100 % zajistí dlouhou dobu hoření v kotli, při srovnatelné kvalitě spalování, jako když je výkon nastaven na 100 % Toto řešení umožňuje provozovat kotel na nižších výkonech (důležité zejména v přechodném období) a také instalaci menšího objemu akumulační nádrže, což vede k finanční úspoře a také k úspoře prostoru.

 10. Lambda sonda

  Lambda sondaZajišťuje kvalitní spalování a nízké emisní hodnoty, ať už spalujete tvrdé nebo měkké dřevo. Lambda sonda je důležitým prvkem, který snímá hodnotu zbytkového kyslíku a následně pomocí servopohonu reguluje množství a druh přiváděného vzduchu pro hoření.

Regulace třípásmového přívodu vzduchu

Předsoušecí a primární vzduch otevřen na 100 %, sekundární vzduch zcela uzavřen.

V této pozici se nachází clona přívodu vzduchu v případě předsoušení paliva nebo velkých kusů polen.

Sekundární vzduch otevřen na 100 %, předsoušecí a primární vzduch zcela uzavřen.

V této pozici se nachází clona přívodu vzduchu v případě spalování suchého tvrdého dřeva nebo briket, kde je potřeba vyšší množství sekundárního vzduchu pro účinné spalování.

Primární a sekundární vzduch otevřen na 50 %, předsoušecí vzduch zcela uzavřen.

V této poloze se nachází clona při spalování běžného paliva.

První kotel na trhu s třípásmovým přívodem spalovacího vzduchu

Vzájemný poměr vzduchů určuje multifunkční přesuvná clona, ovládaná manuálně nebo lambda sondou prostřednictvím servopohonu.

Narozdíl od jiných kotlů, u kotlů BLAZE HARMONY lze snadno řídit rozložení vzduchu vstupujícího do paliva (předsoušecího vzduchu přiváděného nad vrstvu paliva). Kotel je proto možné přizpůsobit i různorodým palivům. Díky tomu efektivně spaluje paliva, která snadno nahořívají (menší odřezky měkkého dřeva), i paliva, která nahořívají obtížně (velká polena tvrdého dříví).

První POLOAUTOMATICKÝ provoz pyrolytického kotle

Přiložení

Přiložení - po přiložení paliva v celém objemu přikládací komory je doba hoření až 8 hodin v závislosti na typu paliva a zvoleném výkonu kotle.

Po 8 hodinách

Po 8 hodinách - jakmile poklesne úroveň hladiny paliva pod práh detekce, čidlo dá signál a regulátor vypíná ventilátor. Tím zastavuje proces hoření.

Po 24 hodinách

Po 24 hodinách od prvního přiložení jsou v kotli stále žhavé uhlíky, takže stačí přiložit rovnou větší kusy paliva, zapnout ventilátor a kotel pokračuje v provozu.

Po 24 a více hodinách

Po 24 a více hodinách od prvního přiložení již v komoře nebudou žhavé uhlíky, pokud uživatel nepřiloží včas. Zůstanou zde ale zbytky paliva v podobě dřevěného uhlí. V tomto případě je ale dostačující zapnout ventilátor, kouskem papíru zapálit vrstvu dřevěného uhlí, která v komoře zůstala.

Po krátké době

Po krátké době dojde k rozhoření dřevěného uhlí.

Další přiložení

Následně je možné přiložit rovnou větší kusy paliva. Přiložením dojde k aktivaci mechanismu detekce paliva. Tímto provozem je zajištěn vysoký komfort obsluhy. Nejsou potřebná běžná roztápění (čištění kotle, štípání třísek, zdlouhavé rozhořívání).

Přestavba zplynovacího kotle na dřevo BLAZE HARMONY ...

... na kombinovaný kotel na dřevo a pelety Hybrid BIOMASS

Zplynovací kotle BLAZE HARMONY jsou připraveny na pozdější přestavbu na automatický kotel kombinovaný, který umožňuje také spalování pelet. Toto řešení znamená pro uživatele zvýšení komfortu po instalaci peletového hořáku, kdy po dohoření dřeva pokračuje automaticky provoz kotle spalováním pelet.

Pro přestavbu kotle na dřevo na automatický kotel na dřevo a pelety stačí zakoupit přestavbovou sadu která obsahuje:

 1. hořák s podavačem pelet
 2. spodní dvířka kotle s otvorem pro hořák
 3. rozšiřující modul pro řízení provozu hořáku

Kotle BLAZE HARMONY
jsou vybaveny řídící jednotkou, která je po přidání modulu pro řízení hořáku schopná řídit také spalování pelet a ovládat prvky hořáku včetně podavače paliva. Není tedy třeba měnit celou řídící jednotku kvůli této přestavbě.

Kotel Hybrid BIOMASS

Rozměry kotle

Rozměry zplynovacího kotle BLAZE HARMONY
  BH 18 BH 25 BH 33
  mm mm mm
A 568 752 752
B Ø147 Ø147 Ø147
C 1365 1365 1365
D 1404 1404 1404
E 424 608 608
F 138 138 138
G 295 295 295
H 670 670 670
I 880 880 880
J 640 640 640
K 526 526 526
L 50 50 50
X,Y G6/4" G6/4" G6/4"
Z G1/2" G1/2" G1/2"

Technické parametry

  BH 18 BH 25 BH 33
Kotlíková dotace (SVT kód) SVT22993 SVT22994 SVT22995
Jmenovitý výkon (kW) 18 25 33
Účinnost (%) 92 92 91
Emisní třída 5
Ecodesign ano
Energetická třída A+
Délka polen (mm) 330 500 500
Objem přikládací komory (l) 100 150 150
Hmotnost kotle (kg) 400 550 560
Maximální provozní tlak (bar) 3
Objem vodního prostoru (l) 50 60 60
 

Automatická
řídící jednotka
ecoMAX

Automatická řídící jednotka ecoMAX 860

Sofistikovaný řídící program regulátoru umožňuje přímo nastavit požadovaný výkon kotle v procentech a regulovat kotel kontinuálním provozem. Rozsah možného nastavení výkonu závisí na typu kotle. Nastavení nižšího výkonu než 100 % zajistí dlouhou dobu hoření v kotli, při srovnatelné kvalitě spalování, jako při 100% výkonu.

Toto řešení umožňuje provozovat kotel na nižších výkonech (důležité zejména v přechodném období) a také instalaci menšího objemu akumulační nádrže, což vede k finanční úspoře a také k úspoře prostoru.

Regulátor také vyhodnocuje hodnoty O2 naměřené lambda sondou (pokud je instalována) a na základě toho řídí servopohon clony primárního, sekundárního a předsoušecího vzduchu, tak aby udržel nastavenou hodnotu zbytkového O2.

Po připojení rozšiřujícího modulu pro obsluhu hořáku na pelety řídí tento regulátor také provoz hořáku a proces spalování pelet, kdy plynule moduluje výkon hořáku v celém jeho rozsahu a tím udržuje požadovanou teplotu kotle.

Funkce řídící jednotky

 • regulace výkonu kotle
 • řízení odtahového ventilátoru
 • řízení podavače pelet
 • modulace výkonu peletového hořáku
 • čerpadlo kotle
 • čerpadlo TUV
 • cirkulační čerpadlo
 • čerpadlo směšovače
 • řízení směšovače
 • podpora termostatu
 • řízení ohřevu akumulační nádoby
 • letní/zimní režim
 • spalinové čidlo
 • ekvitermní řízení
 • časové programy
 • havarijní termostat STB
 • spínání dalšího zdroje tepla
 • inteligentní alarm
 

Internetový
systém
ecoNET

Internetový systém ecoNET
ecoNET

Internetový systém ecoNET, umožňuje uživateli vzdálenou správu a monitoring kotle a topného systému. Díky tomuto systému má uživatel možnost měnit parametry kotle a topného systému, ale také nahlédnout do historie provozu kotle a topného systému, která je zobrazena na přehledném grafu.

Vzdálený přístup k regulátoru je možný ze všech zařízení, které jsou připojeny k internetu, ať už se jedná o tablet, počítač, nebo mobilní telefon. Nastavení probíhá přes internetový prohlížeč na stránce www.econet24.com nebo přes mobilní aplikaci, která je dostupná pro Android a iOS.

Internetový systém

Online servis. Internetový systém neslouží pouze uživateli. Využije jej také servisní firma, která může mít přístup k datům kotle a v případě potřeby zasáhnout do nastavení topného systému nebo řízení kotle a tím výrazně snížit náklady na servis.

Další příslušenství regulátoru

ecoSTER TOUCH

ecoSTER TOUCH

Dálkový ovládací panel s funkcí pokojového termostatu ecoSTER TOUCH umožňuje ovládat a měnit nastavení kotle z míst, kde je panel instalován, například obývací pokoj.

eSTER x40

eSTER x40

Bezdrátový pokojový termostat s možností nastavení základních parametrů kotle a topného systému.

Internetový modul pro online ovládání

Rozšiřující modul pro řízení dalších topných okruhů

Umožňuje ovládání dalších dvou směšovacích ventilů a jejich čerpadel. Dále také zpřístupní funkci pro řízení cirkulačního čerpadla TUV.

Dokumenty ke stažení

PDF Katalog BLAZE HARMONY - Dřevozplyňující, kombinované a automatické kotle na dřevo a pelety
PDF Příručka k instalaci, zapojení a spuštění kotle BLAZE HARMONY
PDF Návod k obsluze a instalaci kotle BLAZE HARMONY
PDF Technický list kotle BLAZE HARMONY
PDF Návod k řídící jednotce ecoMAX 860D3

Chcete tento kotel?

Přečtěte si, jak postupovat, pokud se vám líbí některý z našich kotlů a chcete si jej pořídit. Prodej a instalace našich kotlů probíhá pouze prostřednictvím proškolených topenářů.

Vyhledejte topenáře

Na naší mapce můžete vyhledat svého nejbližšího topenáře a kontaktovat jej. Topenář vám doporučí nejvhodnější řešení vašeho vytápění a také pomůže vybrat nejlepší model kotle pro váš dům.

Máte dotaz?

Chcete poradit s výběrem kotle, nebo se zeptat na další pobrobnosti? Neváhejte a napište nám! Můžete si také domluvit návštěvu našeho showroomu v Trnávce u Lipníka nad Bečvou.