Kombinovaný kotel na dřevo a pelety BLAZE GREEN COMBI

Kombinovaný kotel
BLAZE GREEN COMBI

na kusové dřevo a pelety

 • Mimořádně ekologický kotel na dřevo a pelety
 • Rotační spalovací komora, bezúdržbové řešení spalování pelet
 • Speciální uložení ložisek pro plynulý chod otáček. PATENTOVÁNO
 • Možnost bezproblémového spalování pelet i horší kvality
 • Automatický přechod na spalování pelet
 • Výhodná cena, nízká spotřeba paliva
 • Možnost samotížného zapojení
 • Kompaktní rozměry
 • 7 let záruka na kotlové těleso
 • Splňuje ECODESIGN, energetická třída kotle A+
 • Certifikovaný kotel dle ČSN EN 303-5, 5. emisní třída
 • ECODESIGN
 • Class 5

Všechny přednosti kotle BLAZE GREEN jsou rozšířeny o rotační hořák s automatickým přechodem na spalování pelet.

Toto řešení zajistí nepřetržitý provoz vytápění kotlem s možností jednoduchého přechodu na opětovné ruční přikládání, kdy se peletový hořák automaticky vypne.

Speciální konstrukce hořáku s rotační spalovací komorou umožňuje spalovat pelety i horší kvality.

Tato kombinace možnosti spalování různých paliv v ručním i automatickém režimu činí z kotle BLAZE GREEN COMBI jeden z nejuniverzálnějších a nejekologičtějších kotlů na trhu.

Kotel s rotačním hořákem pro spalování pelet

Rotační hořák na pelety BLAZE HARMONY

Přednosti hořáku s rotační spalovací komorou

 1. Důmyslně navržená konstrukce hořáku

  Umožňuje spalování pelet i nižší kvality.

 2. Rotační spalovací komora

  Bezúdržbové řešení spalování pelet. Dostačující je kontrola před topnou sezónou.

 3. Bezešvá spalovací komora

  V nejtenčím místě 4 mm. Pouze žáruvzdorná trubka, bez svařovaných částí.

 4. Modulová konstrukce

  Velmi jednoduchá a rychlá montáž hořáku a servis. Rychlý přístup ke všem komponentům.

 5. Uložení ložisek

  PATENTOVÁNO

  Patentovaný systém. Podélná kuličková ložiska s přenosem radiálního zatížení, která zajišťují plynulý chod otáček hořáku, bez jakéhokoliv otěru kov/kov - přenos zatížení na minimálně 50 kuliček (dle velikosti hořáku). To znamená pro uživatele a servis vysokou životnost (nižší zatížení ložisek) a žádný otěr kovových částí hořáku.

 6. Rozdělení vzduchu na primární a sekundární spalování

  PATENTOVÁNO

  Patentovaný systém, který zajišťuje vyšší účinnost hoření a možnost nastavení optimálního spalování pro různé druhy pelet. Od výkonu 25 kW.

 7. Provzdušňovací komora

  Automatické čištění provzdušňovací komory probíhá společným otáčením spalovací a provzdušňovací komory. Tento způsob automatického čištění zcela vylučuje nutnost ručního čištění. To odbourává pravidelné rozebírání hořáku a servis. Zajištuje čistou komoru a přetlak v hořáku.

 8. Spalování různých pelet i horší kvality

  Nevznikají problémy a optimalizuje se proces spalování pomocí rozdělení vzduchu na primární a sekundární spalování.

 9. Dělící clona ve spalovací komoře

  Použitá vzduchová clona ve spalovací komoře má za následek snížení přenosu tepla na vlastní hořák a zachování tohoto tepla ve spalovací komoře.

 10. Žebra v provzdušňovací komoře,

  o které se opírá trubka ohniště - její menší zatížení.

 11. Bezpečnostní čidlo podavače

  Je umístěno přímo v podávací komoře, garantuje vysokou bezpečnost v případě zanesení hořáku.

 12. Plná automatika

  Bezobslužný a bezúdržbový provoz.

Porovnání parametrů kombinovaných kotlů

  BLAZE GREEN COMBI Běžný kotel
Regulovatelný výkon ANO NE
Samotížné zapojení ANO NE
Provoz při výpadku el. energie ANO NE
Možnost spalovat sypké palivo ANO NE
Možnost spalovat vlhké palivo ANO NE
Možnost automatického přechodu na spalování pelet ANO NE
Doba hoření na jedno přiložení (max. naplněná komora) 3–8 hod 2–5 hod
Využitelný objem přikládací komory cca 90 % cca 70 % (čelní přikládání)
Spotřeba paliva 0,25–0,35 kg/kWh 0,35–0,45 kg/kWh
Kotel na dřevo a pelety BLAZE GREEN COMBI

Rozměry kotle

Schéma kotle na pelety BLAZE GREEN COMBI
  BGC 17 BGC 24
  mm mm
A Ø147 Ø147
B 1193 1193
C 1104 1288
D 544 544
E 530 714
F 1294 1294
G 1417 1417
H 45° 45°
I G6/4" G6/4"
J G1/2" G1/2"
K 956 956
L 937 937
M 367 367
N 127 127
O 127 127

Technické parametry

  BGC 17 BGC 24
Kotlíkové dotace (SVT kód) SVT33759 SVT33760
Regulovatelný výkon dřevo (kW) 8,9–18 12,7–26
Jmenovitý výkon dřevo (kW) 18 26
Regulovatelný výkon pelety (kW) 5–20 5–25
Jmenovitý výkon pelety (kW) 15 20
Účinnost dřevo / pelety (%) 91 / 94 91 / 94
Emisní třída 5
Ecodesign ano
Energetická třída A+
Délka polen (mm) 330 500
Průměr pelet (mm) 6–8
Objem přikládací komory (l) 80 120
Hmotnost kotle (kg) 360 470
Maximální provozní tlak (bar) 3
Objem vodního prostoru (l) 40 55
Objem zásobníku paliva (l) volitelné

Emise

Palivo dřevo BGC 17 BGC 24
CO (13% O2) mg/m3 22 19
OGC/THC (13% O2) mg/m3 <1 <1
NOx (13% O2) mg/m3 115 110
Prach (13% O2) mg/m3 13 14
Palivo pelety BGC 17 BGC 24
CO (13% O2)  mg/m3 46 46
OGC/THC (13% O2)  mg/m3 1 1
NOx (13% O2)  mg/m3 113 114
Prach (13% O2)  mg/m3 10 12
 

Automatická
řídící jednotka
ecoMAX 860D3 TOUCH

Automatická řídící jednotka ecoMAX 860D3 TOUCH

Sofistikovaný řídící program regulátoru umožňuje přímo nastavit požadovaný výkon kotle v procentech a regulovat kotel kontinuálním provozem. Rozsah možného nastavení výkonu závisí na typu kotle. Nastavení nižšího výkonu než 100 % zajistí dlouhou dobu hoření v kotli, při srovnatelné kvalitě spalování, jako při 100% výkonu.

Toto řešení umožňuje provozovat kotel na nižších výkonech (důležité zejména v přechodném období) a také instalaci menšího objemu akumulační nádrže, což vede k finanční úspoře a také k úspoře prostoru.

Regulátor také vyhodnocuje hodnoty O2 naměřené lambda sondou (pokud je instalována) a na základě toho řídí servopohon clony primárního, sekundárního a předsoušecího vzduchu, tak aby udržel nastavenou hodnotu zbytkového O2.

Po připojení rozšiřujícího modulu pro obsluhu hořáku na pelety řídí tento regulátor také provoz hořáku a proces spalování pelet, kdy plynule moduluje výkon hořáku v celém jeho rozsahu a tím udržuje požadovanou teplotu kotle.

Funkce řídící jednotky

 • Regulace výkonu kotle
 • Řízení odtahového ventilátoru
 • Spalinové čidlo
 • Čerpadlo kotle
 • Řízení ohřevu akumulační nádoby: horní i spodní čidlo pro řízení aku
 • Čerpadlo směšovače: 2
 • Řízení směšovače: 2
 • Čerpadlo TUV
 • Cirkulační čerpadlo TUV
 • Podpora termostatu
 • Ekvitermní řízení
 • Letní/zimní režim
 • Časové programy
 • Havarijní termostat STB
 • Spínání dalšího zdroje
 • Řízení podavače pelet
 • Modulace výkonu peletového hořáku
 • Čidlo horních dvířek
 • ecoSTER TOUCH
 • ecoSTER X80
 • ecoSTER X40
 

Internetový
systém
ecoNET

Internetový systém ecoNET
ecoNET

Internetový systém ecoNET, umožňuje uživateli vzdálenou správu a monitoring kotle a topného systému. Díky tomuto systému má uživatel možnost měnit parametry kotle a topného systému, ale také nahlédnout do historie provozu kotle a topného systému, která je zobrazena na přehledném grafu.

Vzdálený přístup k regulátoru je možný ze všech zařízení, které jsou připojeny k internetu, ať už se jedná o tablet, počítač, nebo mobilní telefon. Nastavení probíhá přes internetový prohlížeč na stránce www.econet24.com nebo přes mobilní aplikaci, která je dostupná pro Android a iOS.

Internetový systém

Online servis. Internetový systém neslouží pouze uživateli. Využije jej také servisní firma, která může mít přístup k datům kotle a v případě potřeby zasáhnout do nastavení topného systému nebo řízení kotle a tím výrazně snížit náklady na servis.

Další příslušenství regulátoru

ecoSTER TOUCH

ecoSTER TOUCH

Dálkový ovládací panel s funkcí pokojového termostatu ecoSTER TOUCH umožňuje ovládat a měnit nastavení kotle z míst, kde je panel instalován, například obývací pokoj.

eSTER x40

eSTER x40

Bezdrátový pokojový termostat s možností nastavení základních parametrů kotle a topného systému.

Internetový modul pro online ovládání

Rozšiřující modul pro řízení dalších topných okruhů

Umožňuje ovládání dalších dvou směšovacích ventilů a jejich čerpadel. Dále také zpřístupní funkci pro řízení cirkulačního čerpadla TUV.

Dokumenty ke stažení

PDF Katalog BLAZE HARMONY - Dřevozplyňující, kombinované a automatické kotle na dřevo a pelety
PDF Návod k obsluze a instalaci kotle BLAZE GREEN COMBI
PDF Technický list kotle BLAZE GREEN COMBI

KOTLÍKOVÉ DOTACE

Kombinovaný kotel na dřevo a pelety BLAZE GREEN COMBI je zařazen do dotačního programu Kotlíkové dotace

Typ kotle SVT kód
BLAZE GREEN COMBI 17 SVT33759
BLAZE GREEN COMBI 24 SVT33760

Více informací