Automatické kotle na pelety
ROTARY PELL

s rotačním hořákem

Automatické kotle na pelety nabízí bezúdržbové spalování pelet. Rotační hořák se samočistící spalovací komorou umožňuje také spalování pelet nižší kvality. Kotle navržené s maximálním důrazem na detail.

VYBERTE SI NEJLEPŠÍ KOTEL

Řada automatických kotlů ROTARY PELL používá technologii hořáků s rotační spalovací komorou

Hořák na pelety BLAZE HARMONY

Přednosti hořáku na pelety
s rotační spalovací komorou

 • Důmyslně navržená konstrukce hořáku

  Umožňuje spalování pelet i nižší kvality.

 • Rotační spalovací komora

  Bezúdržbové řešení spalování pelet. Dostačující je kontrola před topnou sezónou.

 • Bezešvá spalovací komora

  V nejtenčím místě 4 mm. Pouze žáruvzdorná trubka, bez svařovaných částí.

 • Modulová konstrukce

  Velmi jednoduchá a rychlá montáž hořáku a servis. Rychlý přístup ke všem komponentům.

 • Uložení ložisek

  PATENTOVÁNO

  Podélná kuličková ložiska s přenosem radiálního zatížení, která zajišťují plynulý chod otáček hořáku, bez jakéhokoliv otěru kov/kov - přenos zatížení na minimálně 50 kuliček (dle velikosti hořáku). To znamená pro uživatele a servis vysokou životnost (nižší zatížení ložisek) a žádný otěr kovových částí hořáku.

 • Rozdělení vzduchu na primární a sekundární spalování

  PATENTOVÁNO

  Systém, který zajišťuje vyšší účinnost hoření a možnost nastavení optimálního spalování pro různé druhy pelet. Od výkonu 25 kW.

 • Provzdušňovací komora

  Automatické čištění provzdušňovací komory probíhá společným otáčením spalovací a provzdušňovací komory. Tento způsob automatického čištění zcela vylučuje nutnost ručního čištění. To odbourává pravidelné rozebírání hořáku a servis. Zajištuje čistou komoru a přetlak v hořáku.

 • Spalování různých pelet

  Nevznikají problémy a optimalizuje se proces spalování pomocí rozdělení vzduchu na primární a sekundární spalování.

 • Dělící clona ve spalovací komoře

  Ve spalovací komoře je použita vzduchová clona. To má za následek snížení přenosu tepla na vlastní hořák a zachování tohoto tepla ve spalovací komoře.

 • Žebra v provzdušňovací komoře

  O žebra se opírá trubka ohniště, což znamená menší zatížení provzdušňovací komory.

 • Bezpečnostní čidlo podavače

  Umístěno přímo v podávací komoře, garantuje vysokou bezpečnost v případě zanesení hořáku.

 • Plná automatika

  Bezobslužný a bezúdržbový provoz kotle.

 
 
 • Integrovaná čerpadlová skupina (čerpadlo kotle, ohřev TUV, ochrana zpátečky)
 • Čidlo otevření dvířek = bezpečnost
 • Spalování řízené odtahovým ventilátorem kotle a měřičem průtoku vzduchu
 • Automatické odpopelnění možné
 
 
 • Vysoký výkon – vhodný pro hotely, výrobní haly, školy, a komerční objekty s vyšší tepelnou ztrátou
 • Odpopelnění v základní výbavě
 • Jednoduchá obsluha a servis
 • Internetový modul ecoNET součástí balení
 

Automatická
řídící jednotka
ecoMAX

Automatická řídící jednotka ecoMAX 860

Sofistikovaný řídící program regulátoru umožňuje přímo nastavit požadovaný výkon kotle v procentech a regulovat kotel kontinuálním provozem. Rozsah možného nastavení výkonu závisí na typu kotle. Nastavení nižšího výkonu než 100 % zajistí dlouhou dobu hoření v kotli, při srovnatelné kvalitě spalování, jako při 100% výkonu.

Toto řešení umožňuje provozovat kotel na nižších výkonech (důležité zejména v přechodném období) a také instalaci menšího objemu akumulační nádrže, což vede k finanční úspoře a také k úspoře prostoru.

Regulátor také vyhodnocuje hodnoty O2 naměřené lambda sondou (pokud je instalována) a na základě toho řídí servopohon clony primárního, sekundárního a předsoušecího vzduchu, tak aby udržel nastavenou hodnotu zbytkového O2.

Po připojení rozšiřujícího modulu pro obsluhu hořáku na pelety řídí tento regulátor také provoz hořáku a proces spalování pelet, kdy plynule moduluje výkon hořáku v celém jeho rozsahu a tím udržuje požadovanou teplotu kotle.

Funkce řídící jednotky:

 • Regulace výkonu kotle
 • Řízení odtahového ventilátoru
 • Řízení podavače pelet
 • Modulace výkonu peletového hořáku
 • Čerpadlo kotle
 • Čerpadlo TUV
 • Cirkulační čerpadlo
 • Čerpadlo směšovače
 • Řízení směšovače
 • Podpora termostatu
 • Řízení ohřevu akumulační nádoby
 • Letní/zimní režim
 • Spalinové čidlo
 • Ekvitermní řízení
 • Časové programy
 • Havarijní termostat STB
 • Spínání dalšího zdroje tepla
 • Inteligentní alarm
 

Internetový
systém
ecoNET

Internetový systém ecoNET
ecoNET

Internetový systém ecoNET, umožňuje uživateli vzdálenou správu a monitoring kotle a topného systému. Díky tomuto systému má uživatel možnost měnit parametry kotle a topného systému, ale také nahlédnout do historie provozu kotle a topného systému, která je zobrazena na přehledném grafu.

Vzdálený přístup k regulátoru je možný ze všech zařízení, které jsou připojeny k internetu, ať už se jedná o tablet, počítač, nebo mobilní telefon. Nastavení probíhá přes internetový prohlížeč na stránce www.econet24.com nebo přes mobilní aplikaci, která je dostupná pro Android a iOS.

Internetový systém

Online servis. Internetový systém neslouží pouze uživateli. Využije jej také servisní firma, která může mít přístup k datům kotle a v případě potřeby zasáhnout do nastavení topného systému nebo řízení kotle a tím výrazně snížit náklady na servis.

Další příslušenství regulátoru

ecoSTER TOUCH

ecoSTER TOUCH

Dálkový ovládací panel s funkcí pokojového termostatu ecoSTER TOUCH umožňuje ovládat a měnit nastavení kotle z míst, kde je panel instalován, například obývací pokoj.

eSTER x40

eSTER x40

Bezdrátový pokojový termostat s možností nastavení základních parametrů kotle a topného systému.

Internetový modul pro online ovládání

Rozšiřující modul pro řízení dalších topných okruhů

Umožňuje ovládání dalších dvou směšovacích ventilů a jejich čerpadel. Dále také zpřístupní funkci pro řízení cirkulačního čerpadla TUV.

Dokumenty ke stažení

PDF Katalog BLAZE HARMONY - Dřevozplyňující, kombinované a automatické kotle na dřevo a pelety