Automatické kotle na pelety
ROTARY PELL

s rotačním hořákem

Automatické kotle na pelety nabízí bezúdržbové spalování pelet. Rotační hořák se samočistící spalovací komorou umožňuje také spalování pelet nižší kvality. Kotle navržené s maximálním důrazem na detail.

VYBERTE SI...

Řada automatických kotlů ROTARY PELL používá technologii hořáků s rotační spalovací komorou

Hořák na pelety BLAZE HARMONY

Přednosti hořáku na pelety
s rotační spalovací komorou:

 • Důmyslně navržená konstrukce hořáku

  Umožňuje spalování pelet i nižší kvality.

 • Rotační spalovací komora

  Bezúdržbové řešení spalování pelet. Dostačující je kontrola před topnou sezónou.

 • Bezešvá spalovací komora

  V nejtenčím místě 4 mm. Pouze žáruvzdorná trubka, bez svařovaných částí.

 • Modulová konstrukce

  Velmi jednoduchá a rychlá montáž hořáku a servis. Rychlý přístup ke všem komponentům.

 • Uložení ložisek

  Patentovaný systém. Podélná kuličková ložiska s přenosem radiálního zatížení, která zajišťují plynulý chod otáček hořáku, bez jakéhokoliv otěru kov/kov - přenos zatížení na minimálně 50 kuliček (dle velikosti hořáku). To znamená pro uživatele a servis vysokou životnost (nižší zatížení ložisek) a žádný otěr kovových částí hořáku.

 • Rozdělení vzduchu na primární a sekundární spalování

  Patentovaný systém, který zajišťuje vyšší účinnost hoření a možnost nastavení optimálního spalování pro různé druhy pelet. Od výkonu 25 kW.

 • Provzdušňovací komora

  Automatické čištění provzdušňovací komory probíhá společným otáčením spalovací a provzdušňovací komory. Tento způsob automatického čištění zcela vylučuje nutnost ručního čištění. To odbourává pravidelné rozebírání hořáku a servis. Zajištuje čistou komoru a přetlak v hořáku.

 • Spalování různých pelet

  Nevznikají problémy a optimalizuje se proces spalování pomocí rozdělení vzduchu na primární a sekundární spalování.

 • Dělící clona ve spalovací komoře

  Ve spalovací komoře je použita vzduchová clona. To má za následek snížení přenosu tepla na vlastní hořák a zachování tohoto tepla ve spalovací komoře.

 • Žebra v provzdušňovací komoře

  O žebra se opírá trubka ohniště, což znamená menší zatížení provzdušňovací komory.

 • Bezpečnostní čidlo podavače

  Umístěno přímo v podávací komoře, garantuje vysokou bezpečnost v případě zanesení hořáku.

 • Plná automatika

  Bezobslužný a bezúdržbový provoz kotle.

ROTARY PELL PREMIUM

PŘEDNOSTI NOVÉHO KOTLE ROTARY PELL PREMIUM:

Vysoká účinnost a komfort

 • Až 94 %
 • Zajišťuje velmi nízkou spotřebu paliva

Nízké emise a ekologický provoz

 • 5. emisní třída a ecodesign
 • Splňuje požadavky všech evropských dotačních programů (BAFA (DE), Flame Verte 7* (FRA), 4 Stelle (IT), atd.)

Možnost automatického čištění výměníku a odpopelnění.
Bezúdržbový hořák s rotační spalovací komorou.
Spalování řízené kvalitním odtahovým ventilátorem kotle a měřidlem průtoku vzduchu.
Bezpečný provoz díky podtlaku ve spalovací komoře.

Více >

Automatický kotel na pelety ROTARY PELL PREMIUM

 

Automatická
řídící jednotka
ecoMAX

Automatická řídící jednotka ecoMAX 860

Sofistikovaný řídící program regulátoru umožňuje přímo nastavit požadovaný výkon kotle v procentech a regulovat kotel kontinuálním provozem od 50 do 130 % nominálního výkonu. Nastavení výkonu na 50 % zajistí dlouhou dobu hoření v kotli, při srovnatelné kvalitě spalování, jako když je výkon nastaven na 100 %.

Toto řešení umožňuje provozovat kotel na nižších výkonech (důležité zejména v přechodném období) a také instalaci menšího objemu akumulační nádrže, což vede k finanční úspoře a také k úspoře prostoru.

Regulátor také vyhodnocuje hodnoty O2 naměřené lambda sondou a na základě toho řídí servopohon clony primárního, sekundárního a předsoušecího vzduchu, tak aby udržel nastavenou hodnotu zbytkového O2.

Funkce regulátoru:

 • regulování výkonu kotle v rozsahu 50–130 %
 • řízení odtahového ventilátoru
 • řízení podavače pelet
 • modulace výkonu peletového hořáku
 • čerpadlo kotle
 • čerpadlo TUV
 • cirkulační čerpadlo
 • čerpadlo směšovače
 • řízení směšovače
 • podpora termostatu
 • řízení ohřevu akumulační nádoby
 • letní/zimní režim
 • spalinové čidlo
 • ekvitermní řízení
 • časové programy
 • havarijní termostat STB
 • spínání dalšího zdroje tepla
 • inteligentní alarm
 

Internetový
systém
ecoNET

Internetový systém ecoNET
ecoNET

Internetový systém ecoNET, umožňuje uživateli vzdálenou správu a monitoring kotle a topného systému. Díky tomuto systému má uživatel možnost měnit parametry kotle a topného systému, ale také nahlédnout do historie provozu kotle a topného systému, která je zobrazena na přehledném grafu.

Vzdálený přístup k regulátoru je možný ze všech zařízení, které jsou připojeny k internetu, ať už se jedná o tablet, počítač, nebo mobilní telefon. Nastavení probíhá přes internetový prohlížeč na stránce www.econet24.com nebo přes mobilní aplikaci, která je dostupná pro Android a iOS.

Internetový systém

Online servis. Internetový systém neslouží pouze uživateli. Využije jej také servisní firma, která může mít přístup k datům kotle a v případě potřeby zasáhnout do nastavení topného systému nebo řízení kotle a tím výrazně snížit náklady na servis.

Další příslušenství regulátoru

ecoSTER TOUCH

ecoSTER TOUCH

Dálkový ovládací panel s funkcí pokojového termostatu ecoSTER TOUCH umožňuje ovládat a měnit nastavení kotle z míst, kde je panel instalován, například obývací pokoj.

Internetový modul

Rozšiřující modul pro řízení dalších topných okruhů

Umožňuje ovládání dalších dvou směšovacích ventilů a jejich čerpadel. Dále také zpřístupní funkci pro řízení cirkulačního čerpadla TUV.