Zplynovací
kotle na dřevo

Nová generace úsporných kotlů na dřevo

Zplyňovací kotle na dřevo českého výrobce BLAZE HARMONY nabízí unikátní řešení pro vytápění vašeho domu. Patentované technologie a promyšlená konstrukce kotlů umožňují komfortní, čistý a téměř bezobslužný provoz při nízké spotřebě paliva i emisích. Dokonalé technické řešení.

VYBERTE SI NEJLEPŠÍ KOTEL

Inovativní způsob vytápění

Řez zplynovacím kotlem na dřevo BLAZE HARMONY

Výhody zplynovacích kotlů na dřevo BLAZE

 1. První kotle na trhu s mechanickou detekcí zbytkového paliva

  PATENTOVÁNO

  Tento unikátní systém zabezpečuje v kotli automatický stáložár tak, že při poklesu objemu paliva v přikládací komoře dojde k vypnutí ventilátoru a tím je zastaven proces hoření. Tato přesná detekce udrží stáložárnou vrstvu ve spalovací komoře několik hodin a tím se několikanásobně sníží počet roztápění v kotli za sezónu. V případě, že uživatel nepřiloží včas, zůstane v topeništi vrstva nespálených uhlíků (v podobě dřevěného uhlí), která je ideální pro další roztápění v kotli, bez nutnosti čištění topeniště. Stačí vrstvu zapálit kusem papíru a je možné přiložit další palivo. Originální řešení, které je patentově chráněno.

 2. První kotel na trhu s ochranou před nízkoteplotní korozí, bez nutnosti instalace zabezpečovací sestavy

  PATENTOVÁNO

  Zabudovaný termostat s nastavenou teplotou 60°C a speciální konstrukce směšování v tělese kotle, zajišťují ochranu kotle na dřevo. Možné je samotížné zapojení do akumulační nádrže bez nutnosti čerpadel. Značná úspora při instalaci a bezpečný provoz. Záruka 7 let na těleso kotle, bez dalších podmínek. Originální řešení, které je patentově chráněno.

 3. První kotle na trhu s třípásmovým přívodem vzduchu do zplynovací komory

  PATENTOVÁNO

  Třípásmový přívod vzduchu zajišťuje rovnoměrné odhořívání paliva a umožňuje kvalitní spalování paliv různých rozměrů. Předsoušecí vzduch, který je (v případě potřeby) přiváděn do horní části komory snižuje vlhkost přiloženého paliva na ideální hodnotu. Tím je zaručeno jeho kvalitní spálení a zachování vysoké účinnosti kotle i nízkých emisních hodnot.

 4. Protikorozní ochrana systémem izolované kompaktní teplé komory

  V izolované nerezové kompaktní přikládací komoře nejsou stěny přímo ochlazovány vodou – mají vyšší teplotu, což zabraňuje kondenzaci. Životnost kotlů této koncepce je několikanásobná oproti běžným zplynovacím kotlům. Umožňuje také spalování vlhčího paliva, bez výrazného snížení životnosti kotle. Díky vyšší teplotě stěn, nedochází k nepříjemnému usazování dehtu v přikládací komoře. Kompaktní zplynovací komora je samostatným prvkem, který je izolován od stěn kotle s vodou a navíc je vyrobena z nerezového materiálu pro ještě delší životnost. Komoru je možné vyměnit.

 5. Objemná přikládací komora

  Doba hoření až 8 hodin. Spolu se stáložárem až 24 hodin do dalšího přiložení bez vyhasnutí.

 6. Speciální mechanické turbulátory

  Ovládají se vnější pákou, mají originální a přesnou konstrukci. Zajišťují stálou čistotu výměníku a provoz kotle s maximální účinností po celou dobu provozu.

 7. Spádované dno zplynovací komory

  Zajišťuje samočinné odvádění popela ze spalovací komory v průběhu hoření a zcela odpadá nutnost čištění před novým roztápěním.

 8. Horní přikládací dvířka

  Pro komfortní přikládání paliva různých rozměrů v celém objemu spalovací komory. Při přikládání shora palivo nevypadává a okolí kotle zůstává čisté.

 9. Špičková regulovatelnost výkonu kotle

  Umožňuje přímo nastavit požadovaný výkon kotle v procentech a regulovat kotel kontinuálním provozem od 50 do 130 % výkonu. Nastavení výkonu na 50 % zajistí dlouhou dobu hoření v kotli, při srovnatelné kvalitě spalování, jako když je výkon nastaven na 100 %. Toto řešení umožňuje provozovat kotel na nižších výkonech (důležité zejména v přechodném období) a také instalaci menšího objemu akumulační nádrže, což vede k finanční úspoře a také k úspoře prostoru. Regulátor je připraven k připojení modulu pro rozšíření kotle o hořák na pelety.

 10. Lambda sonda

  Lambda sondaZajišťuje kvalitní spalování a nízké emisní hodnoty, ať už spalujete tvrdé nebo měkké dřevo. Lambda sonda je důležitým prvkem, který snímá hodnotu zbytkového kyslíku a následně pomocí servopohonu reguluje množství a druh přiváděného vzduchu pro hoření.

 

Jediné kotle na trhu s třípásmovým přívodem spalovacího vzduchu

Vzájemný poměr vzduchů určuje multifunkční přesuvná clona, ovládaná manuálně nebo lambda sondou prostřednictvím servopohonu.

Narozdíl od běžných kotlů na dřevo, u kotlů BLAZE lze snadno řídit rozložení vzduchu vstupujícího do paliva (předsoušecího vzduchu přiváděného nad vrstvu paliva). Kotel je proto možné přizpůsobit i různorodým palivům. Díky tomu efektivně spaluje paliva, která snadno nahořívají (menší odřezky měkkého dřeva), i paliva, která nahořívají obtížně (velká polena tvrdého dříví).

 

Regulace třípásmového přívodu vzduchu

Předsoušecí a primární vzduch otevřen na 100 %, sekundární vzduch zcela uzavřen.

V této pozici se nachází clona přívodu vzduchu v případě předsoušení paliva nebo velkých kusů polen.

Sekundární vzduch otevřen na 100 %, předsoušecí a primární vzduch zcela uzavřen.

V této pozici se nachází clona přívodu vzduchu v případě spalování suchého tvrdého dřeva nebo briket, kde je potřeba vyšší množství sekundárního vzduchu pro účinné spalování.

Primární a sekundární vzduch otevřen na 50 %, předsoušecí vzduch zcela uzavřen.

V této poloze se nachází clona při spalování běžného paliva.

Poloautomatický provoz pyrolytického kotle

Přiložení
Po 8 hodinách
Po 24 hodinách
Po 24 a více hodinách
Po krátké době

1

Přiložení - po přiložení paliva v celém objemu přikládací komory je doba hoření až 8 hodin v závislosti na typu paliva a zvoleném výkonu kotle.

2

Po 8 hodinách - jakmile poklesne úroveň hladiny paliva pod práh detekce, čidlo dá signál a regulátor vypíná ventilátor. Tím zastavuje proces hoření.

3

Do 24 hodin od prvního přiložení jsou v kotli stále žhavé uhlíky, takže stačí přiložit rovnou větší kusy paliva, zapnout ventilátor a kotel pokračuje v provozu.

4

Po 24 a více hodinách od prvního přiložení již v komoře nebudou žhavé uhlíky, pokud uživatel nepřiloží včas. Zůstanou zde ale zbytky paliva v podobě dřevěného uhlí. V tomto případě je ale dostačující zapnout ventilátor, kouskem papíru zapálit vrstvu dřevěného uhlí, která v komoře zůstala.

5

Po krátké době dojde k rozhoření dřevěného uhlí a následně je možné přiložit rovnou větší kusy paliva. Pomocí mechanismu detekce zbytkového paliva je zajištěn vysoký komfort obsluhy vzhledem k absenci nových roztápěn, kdy uživatel musí kotel čistit, štípat malé třísky a čekat, než se kotel rozhoří.

Automatická
řídící jednotka
ecoMAX

Automatická řídící jednotka ecoMAX 860 TOUCH

Sofistikovaný řídící program regulátoru umožňuje přímo nastavit požadovaný výkon kotle v procentech a regulovat kotel kontinuálním provozem. Rozsah možného nastavení výkonu závisí na typu kotle. Nastavení nižšího výkonu než 100 % zajistí dlouhou dobu hoření v kotli, při srovnatelné kvalitě spalování, jako při 100% výkonu.

Toto řešení umožňuje provozovat kotel na nižších výkonech (důležité zejména v přechodném období) a také instalaci menšího objemu akumulační nádrže, což vede k finanční úspoře a také k úspoře prostoru.

Regulátor také vyhodnocuje hodnoty O2 naměřené lambda sondou (pokud je instalována) a na základě toho řídí servopohon clony primárního, sekundárního a předsoušecího vzduchu, tak aby udržel nastavenou hodnotu zbytkového O2.

Po připojení rozšiřujícího modulu pro obsluhu hořáku na pelety řídí tento regulátor také provoz hořáku a proces spalování pelet, kdy plynule moduluje výkon hořáku v celém jeho rozsahu a tím udržuje požadovanou teplotu kotle.

Funkce řídící jednotky

 • Regulace výkonu kotle
 • Řízení odtahového ventilátoru
 • Řízení podavače pelet
 • Modulace výkonu peletového hořáku
 • Čerpadlo kotle
 • Čerpadlo TUV
 • Cirkulační čerpadlo
 • Čerpadlo směšovače
 • Řízení směšovače
 • Podpora termostatu
 • Řízení ohřevu akumulační nádoby
 • Letní/zimní režim
 • Spalinové čidlo
 • Ekvitermní řízení
 • Časové programy
 • Havarijní termostat STB
 • Spínání dalšího zdroje tepla
 • Inteligentní alarm
 

Internetový
systém
ecoNET

Internetový systém ecoNET
ecoNET

Internetový systém ecoNET, umožňuje uživateli vzdálenou správu a monitoring kotle a topného systému. Díky tomuto systému má uživatel možnost měnit parametry kotle a topného systému, ale také nahlédnout do historie provozu kotle a topného systému, která je zobrazena na přehledném grafu.

Vzdálený přístup k regulátoru je možný ze všech zařízení, které jsou připojeny k internetu, ať už se jedná o tablet, počítač, nebo mobilní telefon. Nastavení probíhá přes internetový prohlížeč na stránce www.econet24.com nebo přes mobilní aplikaci, která je dostupná pro Android a iOS.

Internetový systém

Online servis. Internetový systém neslouží pouze uživateli. Využije jej také servisní firma, která může mít přístup k datům kotle a v případě potřeby zasáhnout do nastavení topného systému nebo řízení kotle a tím výrazně snížit náklady na servis.

Další příslušenství regulátoru

ecoSTER TOUCH

ecoSTER TOUCH

Dálkový ovládací panel s funkcí pokojového termostatu ecoSTER TOUCH umožňuje ovládat a měnit nastavení kotle z míst, kde je panel instalován, například obývací pokoj.

eSTER x40

eSTER x40

Bezdrátový pokojový termostat s možností nastavení základních parametrů kotle a topného systému.

Internetový modul pro online ovládání

Rozšiřující modul pro řízení dalších topných okruhů

Umožňuje ovládání dalších dvou směšovacích ventilů a jejich čerpadel. Dále také zpřístupní funkci pro řízení cirkulačního čerpadla TUV.

Dokumenty ke stažení

PDF Katalog BLAZE HARMONY - Dřevozplyňující, kombinované a automatické kotle na dřevo a pelety