Zplynovací kotel na dřevo BLAZE PRAKTIK

Kotel na dřevo
BLAZE PRAKTIK

Úsporný zplynovací kotel na dřevo s certifikovanou regulovatelností výkonu 30–100 %

 • ECODESIGN
 • Class 5
 • Certifikovaná regulovatelnost výkonu 30–100 % umožňuje instalaci
  BEZ akumulační nádrže
    (více zde)
 • 3 patenty
 • Vysoká účinnost, kompaktní rozměry
 • Výhodná cena, nízká spotřeba paliva
 • Komfortní poloautomatický provoz a obsluha
 • Možnost samotížného zapojení
 • Splňuje EKODESIGN, energetická třída kotle A+
 • 5. emisní třída, certifikovaný kotel dle ČSN EN 303-5

Instalace kotle bez akumulační nádrže není vhodná do každého objektu. Závisí na tepelných ztrátách vytápěného domu a dalších vlastnostech konkrétního topného okruhu. Více informací ohledně možné instalace kotle bez akumulační nádrže najdete v Návodu k obsluze a instalaci kotle nebo u vaší montážní firmy.

Výhody zplyňovacího kotle na dřevo
BLAZE PRAKTIK

 1. PATENTOVÁNO

  Mechanická detekce zbytkového paliva

  Tento unikátní systém zabezpečuje automatický stáložár tak, že při poklesu objemu paliva v přikládací komoře dojde k vypnutí ventilátoru a tím je zastaven proces hoření. Tato přesná detekce udrží stáložárnou vrstvu ve spalovací komoře několik hodin a tím se několikanásobně sníží počet roztápění v kotli za sezonu. V případě, že uživatel nepřiloží včas, zůstane v topeništi vrstva nespálených uhlíků (v podobě dřevěného uhlí), která je ideální pro další roztápění v kotli, bez nutnosti čištění topeniště. Stačí vrstvu zapálit kusem papíru a je možné přiložit další palivo. Originální řešení, které je patentově chráněno.

 2. PATENTOVÁNO

  Ochrana před nízkoteplotní korozí

  Zabudovaný termostat s nastavenou teplotou 60°C a speciální konstrukce směšování v tělese kotle zajišťují ochranu kotle. Možné je samotížné zapojení do akumulační nádrže bez nutnosti čerpadel. Značná úspora při instalaci a bezpečný provoz. Záruka 7 let na těleso kotle, bez dalších podmínek (volitelné příslušenství).

 3. PATENTOVÁNO

  Třípásmový přívod vzduchu

  Přívod vzduchu zajišťuje rovnoměrné odhořívání paliva a umožňuje kvalitní spalování paliv různých rozměrů. Předsoušecí vzduch, který je přiváděn (v případě potřeby) do horní části komory snižuje vlhkost paliva na ideální hodnotu, aby jej bylo možné kvalitně spálit a zachovat vysokou účinnost kotle a nízké emisní hodnoty.

 4. Protikorozní ochrana systémem izolované kompaktní teplé komory

  V izolované kompaktní přikládací komoře nejsou stěny přímo ochlazovány vodou – mají vyšší teplotu, což zabraňuje kondenzaci. Životnost kotlů této koncepce je několikanásobná oproti běžným zplynovacím kotlům. Díky vyšší teplotě stěn, nedochází k nepříjemnému usazování dehtu v přikládací komoře. Kompaktní zplynovací komora je samostatným prvkem, který je izolován od stěn kotle s vodou pro ještě delší životnost. Komoru je možné vyměnit.

 5. Spádované dno zplynovací komory

  Zajišťuje samočinné odvádění popela ze spalovací komory v průběhu hoření a zcela odpadá nutnost čištění před novým roztápěním.

 6. Špičková regulovatelnost výkonu kotle

  Umožňuje přímo nastavit požadovaný výkon kotle v procentech a regulovat kotel kontinuálním provozem. Nastavení sníženého výkonu zajistí dlouhou dobu hoření v kotli, při srovnatelné kvalitě spalování, jako když je výkon nastaven na 100 %. Umožňuje instalaci akumulační nádrže až o polovičním objemu, oproti běžným kotlům.

 7. Možnost instalace kotle bez akumulační nádrže

  Díky výjimečné regulovatelnosti 30–100 % splňuje kotel BLAZE PRAKTIK zákonnou podmínku pro instalaci bez akumulační nádrže. Zapojení bez akumulační nádrže však doporučujeme jen v instalacích a objektech, kde jsou pro to vhodné podmínky.

 

Třípásmový přívod spalovacího vzduchu

U kotle lze snadno řídit rozložení vzduchu vstupujícího do paliva (předsoušecího vzduchu přiváděného nad vrstvu paliva). Kotel je proto možné přizpůsobit i různorodým palivům. Díky tomu efektivně spaluje paliva, která snadno nahořívají (například menší odřezky měkkého dřeva), i paliva, která nahořívají obtížně (velká polena tvrdého dříví).

Kotel na dřevo Blaze s třípásmovým přívodem vzduchu

Regulace třípásmového přívodu vzduchu

Předsoušecí a primární vzduch otevřen na 100 %, sekundární vzduch zcela uzavřen.

V této pozici se nachází clona přívodu vzduchu v případě předsoušení paliva nebo velkých kusů polen.

Sekundární vzduch otevřen na 100 %, předsoušecí a primární vzduch zcela uzavřen.

V této pozici se nachází clona přívodu vzduchu v případě spalování suchého tvrdého dřeva nebo briket, kde je potřeba vyšší množství sekundárního vzduchu pro účinné spalování.

Primární a sekundární vzduch otevřen na 50 %, předsoušecí vzduch zcela uzavřen.

V této poloze se nachází clona při spalování běžného paliva.

Poloautomatický provoz pyrolytického kotle

Přiložení
Po 8 hodinách
Po 24 hodinách
Po 24 a více hodinách
Po krátké době

1

Přiložení - po přiložení paliva v celém objemu přikládací komory je doba hoření až 8 hodin v závislosti na typu paliva a zvoleném výkonu kotle.

2

Po 8 hodinách - jakmile poklesne úroveň hladiny paliva pod práh detekce, čidlo dá signál a regulátor vypíná ventilátor. Tím zastavuje proces hoření.

3

Do 24 hodin od prvního přiložení jsou v kotli stále žhavé uhlíky, takže stačí přiložit rovnou větší kusy paliva, zapnout ventilátor a kotel pokračuje v provozu.

4

Po 24 a více hodinách od prvního přiložení již v komoře nebudou žhavé uhlíky, pokud uživatel nepřiloží včas. Zůstanou zde ale zbytky paliva v podobě dřevěného uhlí. V tomto případě je ale dostačující zapnout ventilátor, kouskem papíru zapálit vrstvu dřevěného uhlí, která v komoře zůstala.

5

Po krátké době dojde k rozhoření dřevěného uhlí a následně je možné přiložit rovnou větší kusy paliva. Pomocí mechanismu detekce zbytkového paliva je zajištěn vysoký komfort obsluhy vzhledem k absenci nových roztápěn, kdy uživatel musí kotel čistit, štípat malé třísky a čekat, než se kotel rozhoří.

Porovnání parametrů zplynovacích kotlů

  BLAZE PRAKTIK Běžný kotel
Možnost instalace bez akumulační nádrže ANO NE
Regulovatelný výkon ANO NE
Samotížné zapojení ANO NE
Provoz při výpadku el. energie ANO NE
Doba hoření na jedno přiložení (max. naplněná komora) 3–8 hod 2–5 hod
Využitelný objem přikládací komory cca 90 % cca 70 % (čelní přikládání)
Spotřeba paliva 0,25–0,35 kg/kWh 0,35–0,45 kg/kWh
Kotel na dřevo BLAZE PRAKTIK

Rozměry kotle

Rozměry kotle na dřevo BLAZE PRAKTIK
  BP 25 BP 40
  mm mm
A 1200 1200
B 530 714
C 402 586
D Ø147 Ø147
E 89 89
F 972 972
G 250 250
H 87 87
I 240 240
J 177 177
K 644 644
L 897 897
M 108 108
N G1/2" G1/2"
O G2 1/2" G2 1/2"
P G6/4" G6/4"

Technické parametry

  BP 25 BP 40
Kotlíková dotace (SVT kód) SVT24782 SVT24783
Jmenovitý výkon (kW) 25 40
Regulovatelný výkon (kW) 7,5–25 12–40
Účinnost (%) 93 94
Emisní třída 5
Ecodesign ano
Energetická třída A+
Délka polen (mm) 330 500
Objem přikládací komory (l) 80 120
Hmotnost kotle (kg) 340 440
Maximální provozní tlak (bar) 3 3
Objem vodního prostoru (l) 40 55

Automatické
řídící jednotky
ecoMAX

Sofistikovaný řídící program regulátoru umožňuje přímo nastavit požadovaný výkon kotle v procentech a regulovat kotel kontinuálním provozem. Rozsah možného nastavení výkonu závisí na typu kotle. Nastavení nižšího výkonu než 100 % zajistí dlouhou dobu hoření v kotli, při srovnatelné kvalitě spalování, jako při 100% výkonu.

Toto řešení umožňuje provozovat kotel na nižších výkonech (důležité zejména v přechodném období) a také instalaci menšího objemu akumulační nádrže, což vede k finanční úspoře a také k úspoře prostoru.

Regulátor také vyhodnocuje hodnoty O2 naměřené lambda sondou (pokud je instalována) a na základě toho řídí servopohon clony primárního, sekundárního a předsoušecího vzduchu, tak aby udržel nastavenou hodnotu zbytkového O2.

Po připojení rozšiřujícího modulu pro obsluhu hořáku na pelety řídí tento regulátor také provoz hořáku a proces spalování pelet, kdy plynule moduluje výkon hořáku v celém jeho rozsahu a tím udržuje požadovanou teplotu kotle.

Automatická řídící jednotka ecoMAX 800D
Automatická řídící jednotka ecoMAX 860

ecoMAX 800D3

základní řídící jednotka

 • Regulovatelný výkon 50–100 %
 • Řízení odtahového ventilátoru
 • Spalinové čidlo
 • Čerpadlo kotle
 • Řízení ohřevu akumulační nádoby: horní čidlo - info o teplotě
 • Čerpadlo směšovače: 1
 • Řízení směšovače: 1
 • Čerpadlo TUV
 • Cirkulační čerpadlo TUV
 • Podpora termostatu
 • Ekvitermní řízení
 • Letní/zimní režim
 • Časové programy
 • Havarijní termostat STB
 • Spínání dalšího zdroje
   
 • ecoSTER 200

ecoMAX 860D3 TOUCH

příplatková řídící jednotka

 • Regulovatelný výkon 50–100 %
 • Řízení odtahového ventilátoru
 • Spalinové čidlo
 • Čerpadlo kotle
 • Řízení ohřevu akumulační nádoby: horní i spodní čidlo pro řízení aku
 • Čerpadlo směšovače: 2
 • Řízení směšovače: 2
 • Čerpadlo TUV
 • Cirkulační čerpadlo TUV
 • Podpora termostatu
 • Ekvitermní řízení
 • Letní/zimní režim
 • Časové programy
 • Havarijní termostat STB
 • Spínání dalšího zdroje
   
 • Řízení podavače pelet
 • Modulace výkonu peletového hořáku
 • Čidlo horních dvířek
 • ecoSTER TOUCH
 • ecoSTER X80
 • ecoSTER X40
 

Internetový
systém
ecoNET

Internetový systém ecoNET
ecoNET

Internetový systém ecoNET, umožňuje uživateli vzdálenou správu a monitoring kotle a topného systému. Díky tomuto systému má uživatel možnost měnit parametry kotle a topného systému, ale také nahlédnout do historie provozu kotle a topného systému, která je zobrazena na přehledném grafu.

Vzdálený přístup k regulátoru je možný ze všech zařízení, které jsou připojeny k internetu, ať už se jedná o tablet, počítač, nebo mobilní telefon. Nastavení probíhá přes internetový prohlížeč na stránce www.econet24.com nebo přes mobilní aplikaci, která je dostupná pro Android a iOS.

Internetový systém

Online servis. Internetový systém neslouží pouze uživateli. Využije jej také servisní firma, která může mít přístup k datům kotle a v případě potřeby zasáhnout do nastavení topného systému nebo řízení kotle a tím výrazně snížit náklady na servis.

Další příslušenství regulátoru

ecoSTER TOUCH

ecoSTER TOUCH

Dálkový ovládací panel s funkcí pokojového termostatu ecoSTER TOUCH umožňuje ovládat a měnit nastavení kotle z míst, kde je panel instalován, například obývací pokoj.

eSTER x40

eSTER x40

Bezdrátový pokojový termostat s možností nastavení základních parametrů kotle a topného systému.

Internetový modul pro online ovládání

Rozšiřující modul pro řízení dalších topných okruhů

Umožňuje ovládání dalších dvou směšovacích ventilů a jejich čerpadel. Dále také zpřístupní funkci pro řízení cirkulačního čerpadla TUV.

Dokumenty ke stažení

PDF Katalog BLAZE HARMONY - Dřevozplyňující, kombinované a automatické kotle na dřevo a pelety
PDF Příručka k instalaci, zapojení a spuštění kotle BLAZE PRAKTIK
PDF Návod k obsluze a instalaci kotle BLAZE PRAKTIK
PDF Technický list kotle BLAZE PRAKTIK
PDF Návod k řídící jednotce ecoMAX 800D3-E
PDF Návod k řídící jednotce ecoMAX 860D3

Chcete tento kotel?

Přečtěte si, jak postupovat, pokud se vám líbí některý z našich kotlů a chcete si jej pořídit. Prodej a instalace našich kotlů probíhá pouze prostřednictvím proškolených topenářů.

Vyhledejte topenáře

Na naší mapce můžete vyhledat svého nejbližšího topenáře a kontaktovat jej. Topenář vám doporučí nejvhodnější řešení vašeho vytápění a také pomůže vybrat nejlepší model kotle pro váš dům.

Máte dotaz?

Chcete poradit s výběrem kotle, nebo se zeptat na další pobrobnosti? Neváhejte a napište nám! Můžete si také domluvit návštěvu našeho showroomu v Trnávce u Lipníka nad Bečvou.

KOTLÍKOVÉ DOTACE

Kotel na dřevo BLAZE PRAKTIK je zařazen do dotačního programu Kotlíkové dotace.

Typ kotle SVT kód
BLAZE PRAKTIK 25 SVT24782
BLAZE PRAKTIK 40 SVT24783

Více informací