Kombinovaný kotol
Hybrid BIOMASS

na drevo, pelety, brikety, štiepku a piliny

 •  
 •  
 •  
 •  
 • +
 •  
 • Rotačná spaľovacia komora, bezúdržbové riešenie spaľovanie peliet
 • Rozdelenie vzduchu na primárne a sekundárne spaľovanie s možnosťou nastavenia. PATENTOVANÉ
 • Špeciálne uloženie ložísk pre plynulý chod otáčok. PATENTOVANÉ
 • Možnosť bezproblémového spaľovanie peliet a agropeliet aj horšej kvality
 • Ekvitermná riadiaca jednotka s modulom ecoNET pre vzdialený prístup, obsluhu a servis
 • Class 5
 • ECO DESIGN

Všetky prednosti kotla BLAZE HARMONY sú rozšírené o rotačný horák s automatickým prechodom na spaľovanie peliet.

Toto riešenie zaistí nepretržitú prevádzku vykurovania kotlom s možnosťou jednoduchého prechodu na opätovné ručné prikladanie, kedy sa peletový horák automaticky vypne.

Špeciálna konštrukcia horáku s rotačnou spaľovacou komorou umožňuje spaľovať pelety aj horšej kvality a tiež agropelety.

Táto kombinácia možností spaľovania rôznych palív v ručnom aj automatickom režime robí kotol Hybrid BIOMASS® najuniverzálnejším kotlom na trhu.

Kombinovaný kotol na pelety Hybrid BIOMASS

Hybrid BIOMASS

S rotačným horákom pre spaľovane peliet a agropeliet

Burner BLAZE HARMONY

Prednosti horáku s rotačnou spaľovacou komorou

 1. Dômyselne navrhnutá konštrukcia horáku

  Umožňuje spaľovanie peliet aj nižšej kvality a agropeliet.

 2. Rotačná spaľovacia komora

  Bezúdržbove riešenie spaľovania peliet. Dostačujúca je kontrola pred vykurovacou sezónou.

 3. Bezšvová spaľovacia komora

  V najtenšom mieste 4 mm. Žiaruvzdorná rúra, bez zváraných častí.

 4. Modulová konštrukcia

  Veľmi jednoduchá a rýchla montáž horáku a servis. Rýchly prístup ku všetkým komponentom.

 5. Uloženie ložísk

  PATENTOVANÉ

  Pozdĺžne guľôčkové ložiská s prenosom radiálneho zaťaženia, ktoré zaisťujú plynulý chod otáčok horáku, bez akéhokoľvek oteru kov/kov - prenos zaťaženia na minimálne 50 guľôčok (podľa veľkosti horáku). To znamená pre užívateľa a servis vysokú životnosť (nižšie zaťaženie ložísk) a žiadny oter kovových častí horáku.

 6. Rozdelenie vzduchu na primárne a sekundárne spaľovanie

  PATENTOVANÉ

  Zaisťuje vyššiu účinnosť horenia a možnosť nastavenia optimálneho spaľovania pre rôzne druhy peliet. Od výkonu 25 kW.

 7. Prevzdušňovacia komora

  Automatické čistenie prevzdušňovacej komory prebieha spoločným otáčaním spaľovacej a prevzdušňovacej komory. Tento spôsob automatického čistenia celkom vylučuje potrebu ručného čistenia. To odbúrava časté rozoberanie horáku a servis. Zaisťuje čistú komoru a pretlak v horáku.

 8. Spaľovanie rôznych peliet/agro peliet

  Nevznikajú problémy a optimalizuje sa proces spaľovania pomocou rozdelenia vzduchu na primárne a sekundárne spaľovanie.

 9. Deliaca clona v spaľovacej komore

  Použitá vzduchová clona v spaľovacej komore. To má za následok zníženie prenosu tepla na motorovú časť horáku a uchovanie tohto tepla v spaľovacej komore.

 10. Rebrá v prevzdušňovacej komore

  O ktoré se opiera trubka ohniska = jej menšie zaťaženie.

 11. Bezpečnostné čidlo podávača

  Umiestnené priamo v podávacej komore, garantuje vysokú bezpečnosť v prípade zanesenia horáku.

 12. Plná automatika

  Bezobslúžna a bezúdržbová prevádzka.

Automatická
riadiaca jednotka

ecoMAX

Automatická riadiaca jednotka ecoMAX 860

Sofistikovaný riadiaci program regulátora umožňuje priamo nastaviť požadovaný výkon kotla v percentách a regulovať kotol kontinuálnou prevádzkou od 50 do 130 % nominálneho výkonu pri spaľovaní dreva. Nastavene výkonu na 50 % zaistí dlhú dobu horenia v kotly, pri zrovnateľnej kvalite spaľovania, ako keď je výkon nastavený na 100 %.

Toto riešenie umožňuje prevádzkovať kotol na nižších výkonoch (dôležité najmä v prechodnom období) a tiež inštaláciu menšieho objemu akumulačnej nádrže, čo znamená finančnú úsporu a tiež úsporu priestoru.

Regulátor tiež vyhodnocuje hodnoty O2 namerané lambda sondou a na základe toho riadi servopohon clony primárneho, sekundárneho a predsúšacieho vzduchu, tak aby udržal nastavenú hodnotu zbytkoveho O2.

Funkcie regulátoru:

 • regulovanie výkonu kotla v rozsahu 50–130 %
 • riadenie odťahového ventilátoru
 • riadenie podávača peliet
 • modulácia výkonu peletového horáku
 • čerpadlo kotla
 • čerpadlo TUV
 • cirkulačné čerpadlo
 • čerpadlo zmiešavača
 • riadenie zmiešavača (servo)
 • podpora termostatu
 • riadenie ohrevu akumulačnej nádrže
 • letný/zimný režim
 • spalinové čidlo
 • ekvitermné riadenie
 • časové programy
 • havarijný termostat STB
 • spínanie ďalšieho zdroja tepla
 • inteligentný alarm

Internetový
systém

ecoNET

Internetový systém ecoNET
ecoNET


Internetový systém ecoNET, umožňuje užívateľovi vzdialenú správu a monitoring kotla a vykurovacieho systému. Vďaka tomuto systému má užívateľ možnosť meniť parametre kotla a vykurovacieho systému, ale aj nahliadať do histórie prevádzky kotla a vykurovacieho systému, ktorá je zobrazená na prehľadnom grafe.

Vzdialený prístup k regulátoru je možný zo všetkých zariadení, ktoré sú pripojene k internetu, či už sa jedná o tablet, počítač, alebo mobilný telefón. Nastavenie prebieha cez internetový prehliadač na stránke www.econet24.com alebo cez mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná pre Android a iOS.

Internetový systém

Online servis. Internetový systém slúži tak užívateľovi ako aj servisnej firme, ktorá môže mať zriadený prístup k vybraným dátam kotla a v prípade potreby zasiahnúť do nastavení vykurovacieho systému, alebo kotla a tým výrazne znížiť náklady na servis. (O prístupe/neprístupe servisnej firmy rozhoduje užívateľ.)

Ďalšie príslušenstvo regulátora:

ecoSTER TOUCH

ecoSTER TOUCH

Diaľkový ovládací panel s funkciou priestorového termostatu ecoSTER TOUCH umožňuje ovládať a meniť nastavenia kotla z miesta, kde je panel nainštalovaný, napríklad obývacia izba.

Internetový modul

Rozširujúci modul pre riadenie ďalších vykurovacích okruhov

Umožňuje ovládanie ďalších dvoch zmiešavacích ventilov a ich čerpadiel. Ďalej tiež sprístupní funkciu pre riadenie cirkulačného čerpadla TUV.

Rozmery

Kombinovaný kotol Hybrid BIOMASS rozmery
  HB 13 HB 18 HB 25 HB 33
  (mm) (mm) (mm) (mm)
A Ø147 Ø147 Ø147 Ø147
B 1104 1404 1404 1404
C 1262 1262 1462 1462
D 544 544 544 544
E 594 594 794 794
F 1232 1232 1253 1253
G 1417 1417 1417 1417
H 51° 51° 51° 51°
I G6/4" G6/4" G6/4" G6/4"
J Q1/2" Q1/2" Q1/2" Q1/2"
K 903 903 903 903
L 470 670 670 670
M 295 295 295 295
N 138 138 138 138
O 155 155 145 145

Základné technické parametre

  HB13 HB18 HB25 HB33
Menovitý výkon – drevo (kW) 12 18 25 33
Menovitý výkon – pelety (kW) 16,7 18 25 25
Regulovateľný výkon – drevo (kW) 7–18 10–23 15–32 16–35
Regulovateľný výkon – pelety (kW) 4–17 5–18 6–25 6–25
Účinnosť (%) 92 92 92 91
Emisná trieda 5. + ecodesign 5. + ecodesign 5. + ecodesign 5. + ecodesign
Priemer peliet (mm) 6–8 6–8 6–8 6–8
Dĺžka polien (mm) 350 350 500 500
Objem prikladacej komory (dm³) 70 100 150 150
Hmotnosť kotla (kg) 380 430 580 590
Maximálny prevádzkový tlak (bar) 3 3 3 3
Objem vodného priestoru (l) 45 50 60 60
Objem zásobníku paliva (l) 370