Ekologie je v BLAZE HARMONY hlavní téma

Obavy ze zhoršení kvality ovzduší vyplývající z návratu mnoha domácností k vytápění tuhými palivy se nenaplnily. Přesto v BLAZE HARMONY považujeme ekologii za hlavní téma při výrobě našich kotlů. Naším cílem je i nadále snižovat emise vznikající při hoření dřeva v našich kotlích na nejnižší možnou úroveň. Jedním z důkazů je nový, mimořádně ekologický, kotel na dřevo BLAZE GREEN.

Ekologie je v BLAZE HARMONY hlavní téma

V posledních letech se často hovoří o obavách z emisí, které vznikají při spalování pevných paliv v domácnostech. Tyto obavy se často používají jako hlavní argument pro omezení využívání pevných paliv, včetně biomasy, jako zdroje tepla pro vytápění. Je však důležité si uvědomit, že kvalita ovzduší se v průběhu posledních 20 let značně zlepšila, a tento trend bude pokračovat i díky postupnému vyřazování starých nevyhovujících kotlů spalujících uhlí a dřevo.

Hysterie, která se spojovala s návratem k primitivnímu spalování pevných paliv na venkově v důsledku energetické krize, se naštěstí ukázala jako neopodstatněná. Díky moderním technologiím a inovacím, jako je náš zplynovací kotel na dřevo Blaze Green, se dnes můžeme spolehnout na efektivní a ekologicky šetrné vytápění, které minimalizuje emise a přispívá ke zlepšování kvality ovzduší.

TZB-Info: Energetická krize nepřinesla očekávané zhoršení kvality ovzduší

Přečtěte si: Energetická krize nepřinesla očekávané zhoršení kvality ovzduší

V roce 2022 byly naměřeny nejnižší roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu B(a)P za celou historii jejich sledování, roční průměrné koncentrace suspendovaných pevných částic byly výrazně nižší než požadované imisní limity.

Mimořádně ekologický kotel na dřevo

Společnost Blaze Harmony je známá svými technologicky vyspělými produkty v oblasti vytápění. Ekologie je jedním z hlavních témat, které rezonuje napříč celým výzkumem a vývojem našich produktů. Náš nejnovější a nejekologičtější výrobek je zplynovací kotel na dřevo s názvem BLAZE GREEN. Tento kotel představuje novou generaci technologií pro dokonalé spalování a minimalizaci emisí.

Kotel Blaze Green se pyšní čtyřmi patentovanými inovacemi, které ho odlišují od konkurence. Jednou z klíčových funkcí je také lambda sonda, která automaticky reguluje přívod vzduchu a zajišťuje tak optimální hoření. Díky této sondě je kotel schopen dosáhnout vysoké účinnosti až 91 % v celém rozsahu výkonu. To znamená, že se palivo využívá efektivně a minimalizuje se jeho spotřeba. Důležitým faktorem je také životnost kotle. Blaze Green je navržen tak, aby vydržel dlouhé roky bez potřeby časté údržby či výměny. Výrobce tak má takovou důvěru ve svůj produkt, že poskytuje záruku na kotlové těleso až 7 let.

Mimořádně ekologický kotel na dřevo BLAZE GREEN

Dalším důležitým aspektem je certifikace kotle dle normy ČSN EN 303-5 s emisní třídou 5. Tím splňuje nejpřísnější ekologické normy a podporuje udržitelné vytápění. Navíc je kotel v souladu s ECODESIGN a energetickou třídou kotle A+, což zaručuje jeho šetrnost k životnímu prostředí a energetickou úspornost.

Hlavní výhodou zplynovacího kotle Blaze Green jsou však jeho mimořádně nízké emise při spalování dřeva. Díky nově patentované paprskové trysce a řízení spalování pomocí lambda sondy dosahuje tento kotel emisních hodnot, které jsou na samé hranici měřitelnosti, což je značným úspěchem v oblasti ekologického vytápění. Přitom Blaze Green stále spaluje obnovitelnou a dostupnou biomasu – dřevo.

I v našich kancelářích kontrolujeme čistý vzduch

Pro nás v Blaze Harmony je klíčové nejenom nabízet moderní a inovativní produkty, ale také přispívat ke zlepšení kvality ovzduší a ochraně životního prostředí. Proto jsme se rozhodli spolupracovat s firmou Birdie, která vyvinula produkt pro monitorování hladiny CO2 v místnostech a aktivně přispívá ke zlepšení pracovního prostředí. Tento produkt upozorňuje našich zaměstnance na příliš vysokou úroveň CO2 a motivuje je k vyvětrání místnosti. Tím se zvyšuje koncentrace a produktivita, zlepšuje kvalita spánku a obecně se častěji zajišťuje přísun čerstvého vzduchu. Máme velký zájem o to, aby vytápění dřevem bylo co nejšetrnější k životnímu prostředí a kvalitě ovzduší, a proto je pro nás důležité, aby i naši zaměstnanci měli povědomí o nutnosti pravidelného větrání a zajištění čerstvého vzduchu.

Birdie
Birdie
Birdie

Společnost Blaze Harmony je hrdá na své inovace a snahu o minimalizaci emisí při vytápění. Kotel Blaze Green je skvělým příkladem toho, jak lze dosáhnout vysoké účinnosti, dlouhé životnosti a nízkých emisí. Pokud se zajímáte o ekologické vytápění, určitě byste měli zvážit zplynovací kotel Blaze Green od společnosti Blaze Harmony.