Kombinovaný kotel
Hybrid BIOMASS

na dřevo, pelety, brikety, štěpku a piliny

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Rotační spalovací komora, bezúdržbové řešení spalování pelet.
 • Rozdělení vzduchu na primární a sekundární spalování s možností nastavení. PATENTOVÁNO
 • Speciální uložení ložisek pro plynulý chod otáček. PATENTOVÁNO
 • Možnost bezproblémového spalování pelet a agropelet i horší kvality.
 • Ekvitermní řídící jednotka s modulem ecoNET pro vzdálený přístup, obsluhu a servis.

Všechny přednosti kotle BLAZE HARMONY jsou rozšířeny o rotační hořák s automatickým přechodem na spalování pelet.

Toto řešení zajistí nepřetržitý provoz vytápění kotlem s možností jednoduchého přechodu na opětovné ruční přikládání, kdy se peletový hořák automaticky vypne.

Speciální konstrukce hořáku s rotační spalovací komorou umožňuje spalovat pelety i horší kvality a také agropelety.

Tato kombinace možnosti spalování různých paliv v ručním i automatickém režimu činí z kotle Hybrid BIOMASS® nejuniverzálnější kotel na trhu.

Hybrid BIOMASS

 
 

Kombinovaný kotel Hybrid BIOMASS

 • Class 5
 • ECO DESIGN

S rotačním hořákem pro spalování pelet a agropelet

Hořák BLAZE HARMONY

Přednosti hořáku s rotační spalovací komorou:

 • Důmyslně navržená konstrukce hořáku

  Umožňuje spalování pelet i nižší kvality a agropelet.

 • Rotační spalovací komora

  Bezúdržbové řešení spalování pelet. Dostačující je kontrola před topnou sezónou.

 • Bezešvá spalovací komora

  V nejtenčím místě 4 mm. Pouze žáruvzdorná trubka, bez svařovaných částí.

 • Modulová konstrukce

  Velmi jednoduchá a rychlá montáž hořáku a servis. Rychlý přístup ke všem komponentům.

 • Uložení ložisek

  Patentovaný systém. Podélná kuličková ložiska s přenosem radiálního zatížení, která zajišťují plynulý chod otáček hořáku, bez jakéhokoliv otěru kov/kov - přenos zatížení na minimálně 50 kuliček (dle velikosti hořáku). To znamená pro uživatele a servis vysokou životnost (nižší zatížení ložisek) a žádný otěr kovových částí hořáku.

 • Rozdělení vzduchu na primární a sekundární spalování

  Patentovaný systém, který zajišťuje vyšší účinnost hoření a možnost nastavení optimálního spalování pro různé druhy pelet. Od výkonu 25 kW.

 • Provzdušňovací komora

  Automatické čištění provzdušňovací komory probíhá společným otáčením spalovací a provzdušňovací komory. Tento způsob automatického čištění zcela vylučuje nutnost ručního čištění. To odbourává pravidelné rozebírání hořáku a servis. Zajištuje čistou komoru a přetlak v hořáku.

 • Spalování různých pelet/agropelet

  Nevznikají problémy a optimalizuje se proces spalování pomocí rozdělení vzduchu na primární a sekundární spalování.

 • Dělící clona ve spalovací komoře

  Použitá vzduchová clona ve spalovací komoře má za následek snížení přenosu tepla na vlastní hořák a zachování tohoto tepla ve spalovací komoře.

 • Žebra v provzdušňovací komoře,

  o které se opírá trubka ohniště - její menší zatížení.

 • Bezpečnostní čidlo podavače

  Je umístěno přímo v podávací komoře, garantuje vysokou bezpečnost v případě zanesení hořáku.

 • Plná automatika

  Bezobslužný a bezúdržbový provoz.

Automatická
řídící jednotka

ecoMAX

Automatická řídící jednotka ecoMAX 860

Sofistikovaný řídící program regulátoru umožňuje přímo nastavit požadovaný výkon kotle v procentech a regulovat kotel kontinuálním provozem od 50 do 130 % nominálního výkonu. Nastavení výkonu na 50 % zajistí dlouhou dobu hoření v kotli, při srovnatelné kvalitě spalování, jako když je výkon nastaven na 100 %.

Toto řešení umožňuje provozovat kotel na nižších výkonech (důležité zejména v přechodném období) a také instalaci menšího objemu akumulační nádrže, což vede k finanční úspoře a také k úspoře prostoru.

Regulátor také vyhodnocuje hodnoty O2 naměřené lambda sondou a na základě toho řídí servopohon clony primárního, sekundárního a předsoušecího vzduchu, tak aby udržel nastavenou hodnotu zbytkového O2.

Funkce regulátoru:

 • regulování výkonu kotle v rozsahu 50–130 %
 • řízení odtahového ventilátoru
 • řízení podavače pelet
 • modulace výkonu peletového hořáku
 • čerpadlo kotle
 • čerpadlo TUV
 • cirkulační čerpadlo
 • čerpadlo směšovače
 • řízení směšovače
 • podpora termostatu
 • řízení ohřevu akumulační nádoby
 • letní/zimní režim
 • spalinové čidlo
 • ekvitermní řízení
 • časové programy
 • havarijní termostat STB
 • spínání dalšího zdroje tepla
 • inteligentní alarm

Internetový
systém

ecoNET

Internetový systém ecoNET
ecoNET


Internetový systém ecoNET, umožňuje uživateli vzdálenou správu a monitoring kotle a topného systému. Díky tomuto systému má uživatel možnost měnit parametry kotle a topného systému, ale také nahlédnout do historie provozu kotle a topného systému, která je zobrazena na přehledném grafu.

Vzdálený přístup k regulátoru je možný ze všech zařízení, které jsou připojeny k internetu, ať už se jedná o tablet, počítač, nebo mobilní telefon. Nastavení probíhá přes internetový prohlížeč na stránce www.econet24.com nebo přes mobilní aplikaci, která je dostupná pro Android a iOS.

Internetový systém

Online servis. Internetový systém neslouží pouze uživateli. Využije jej také servisní firma, která může mít přístup k datům kotle a v případě potřeby zasáhnout do nastavení topného systému nebo řízení kotle a tím výrazně snížit náklady na servis.

Další příslušenství regulátoru:

ecoSTER TOUCH

ecoSTER TOUCH

Dálkový ovládací panel s funkcí pokojového termostatu ecoSTER TOUCH umožňuje ovládat a měnit nastavení kotle z míst, kde je panel instalován, například obývací pokoj.

Internetový modul

Rozšiřující modul pro řízení dalších topných okruhů

Umožňuje ovládání dalších dvou směšovacích ventilů a jejich čerpadel. Dále také zpřístupní funkci pro řízení cirkulačního čerpadla TUV.

Rozměry

Kombinovaný kotel Hybrid BIOMASS rozměry
  HB 13 HB 18 HB 25 HB 33
  (mm) (mm) (mm) (mm)
A Ø147 Ø147 Ø147 Ø147
B 1104 1404 1404 1404
C 1262 1262 1462 1462
D 544 544 544 544
E 594 594 794 794
F 1232 1232 1253 1253
G 1417 1417 1417 1417
H 51° 51° 51° 51°
I G6/4" G6/4" G6/4" G6/4"
J Q1/2" Q1/2" Q1/2" Q1/2"
K 903 903 903 903
L 470 670 670 670
M 295 295 295 295
N 138 138 138 138
O 155 155 145 145

Základní technické parametry

  HB13 HB18 HB25 HB33
Nominální výkon – dřevo (kW) 12 18 25 33
Nominální výkon – pelety (kW) 16,7 18 25 33
Regulovatelný výkon – dřevo (kW) 7–18 10–23 15–32 16–35
Regulovatelný výkon – pelety (kW) 5–17 5–18 7,5–25 9,5–34
Účinnost (%) 92 92 92 91
Emisní třída 5. + ecodesign 5. + ecodesign 5. + ecodesign 5. + ecodesign
Průměr pelet (mm) 6–8 6–8 6–8 6–8
Délka polen (mm) 350 350 500 500
Objem přikládací komory (dm³) 70 100 150 150
Hmotnost kotle (kg) 380 430 580 590
Maximální provozní tlak (bar) 3 3 3 3
Objem vodního prostoru (l) 45 50 60 60
Objem zásobníku paliva (l) 370