Kombinovaný kotel
Hybrid BIOMASS

na dřevo, pelety, brikety, štěpku a piliny

 • Rotační spalovací komora, bezúdržbové řešení spalování pelet.
 • Rozdělení vzduchu na primární a sekundární spalování s možností nastavení. PATENTOVÁNO.
 • Speciální uložení ložisek pro plynulý chod otáček. PATENTOVÁNO.
 • Možnost bezproblémového spalování pelet a agropelet i horší kvality.
 • Ekvitermní řídící jednotka s modulem ecoNET pro vzdálený přístup, obsluhu a servis.

Všechny přednosti kotle BLAZE HARMONY jsou rozšířeny o rotační hořák s automatickým přechodem na spalování pelet.

Toto řešení zajistí nepřetržitý provoz vytápění kotlem s možností jednoduchého přechodu na opětovné ruční přikládání, kdy se peletový hořák automaticky vypne.

Speciální konstrukce hořáku s rotační spalovací komorou umožňuje spalovat pelety i horší kvality a také agropelety.

Tato kombinace možnosti spalování různých paliv v ručním i automatickém režimu činí z kotle Hybrid BIOMASS® nejuniverzálnější kotel na trhu.

Hybrid BIOMASS

 
 

Kombinovaný kotel Hybrid BIOMASS

 •  Dřevo
 •  Brikety
 •  Pelety
 •  Štěpka
 •  Piliny
 • Class 5
 • ECO DESIGN

S rotačním hořákem pro spalování pelet a agropelet

Hořák BLAZE HARMONY

Přednosti hořáku s rotační spalovací komorou

 • Důmyslně navržená konstrukce hořáku umožňuje spalování pelet i nižší kvality a agropelet.
 • Rotační spalovací komora, bezúdržbové řešení spalování pelet. Dostačující je kontrola před topnou sezónou.
 • Bezešvá spalovací komora, v nejtenčím místě 4 mm. Pouze žáruvzdorná trubka, bez svařovaných částí.
 • Modulová konstrukce, velmi jednoduchá a rychlá montáž hořáku a servis. Rychlý přístup ke všem komponentům.
 • Uložení ložisek, patentovaný systém. Podélná kuličková ložiska s přenosem radiálního zatížení, která zajišťují plynulý chod otáček hořáku, bez jakéhokoliv otěru kov/kov - přenos zatížení na minimálně 50 kuliček (dle velikosti hořáku). To znamená pro uživatele a servis vysokou životnost (nižší zatížení ložisek) a žádný otěr kovových částí hořáku.
 • Rozdělení vzduchu na primární a sekundární spalování, patentovaný systém, který zajišťuje vyšší účinnost hoření a možnost nastavení optimálního spalování pro různé druhy pelet. Od výkonu 25 kW.
 • Provzdušňovací komora, automatické čištění provzdušňovací komory probíhá společným otáčením spalovací a provzdušňo¬vací komory. Tento způsob automatického čištění zcela vylučuje nutnost ručního čištění. To odbourává pravidelné rozebírání hořáku a servis. Zajištuje čistou komoru a přetlak v hořáku.
 • Spalování různých pelet/agro pelet, kdy nevznikají problémy a optimalizuje se proces spalování pomocí rozdělení vzduchu na primární a sekundární spalování.
 • Dělící clona ve spalovací komoře, použitá vzduchová clona ve spalovací komoře. To má za následek snížení přenosu tepla na vlastní hořák a zachování tohoto tepla ve spalovací komoře.
 • Žebra v provzdušňovací komoře, o které se opírá trubka ohniště - její menší zatížení.
 • Bezpečnostní čidlo podavače, umístěno přímo v podávací komoře, garantuje vysokou bezpečnost v případě zanesení hořáku.
 • Plná automatika, bezobslužný a bezúdržbový provoz.

Automatická
řídící jednotka

ecoMAX

Automatická řídící jednotka ecoMAX 860

Sofistikovaný řídící program regulátoru umožňuje přímo nastavit požadovaný výkon kotle v procentech a regulovat kotel kontinuálním provozem od 50 do 130 % nominálního výkonu. Nastavení výkonu na 50 % zajistí dlouhou dobu hoření v kotli, při srovnatelné kvalitě spalování, jako když je výkon nastaven na 100 %.

Toto řešení umožňuje provozovat kotel na nižších výkonech (důležité zejména v přechodném období) a také instalaci menšího objemu akumulační nádrže, což vede k finanční úspoře a také k úspoře prostoru.

Regulátor také vyhodnocuje hodnoty O2 naměřené lambda sondou a na základě toho řídí servopohon clony primárního, sekundárního a předsoušecího vzduchu, tak aby udržel nastavenou hodnotu zbytkového O2.

Funkce regulátoru:

 • regulování výkonu kotle v rozsahu 50–130 %
 • řízení odtahového ventilátoru
 • řízení podavače pelet
 • modulace výkonu peletového hořáku
 • čerpadlo kotle
 • čerpadlo TUV
 • cirkulační čerpadlo
 • čerpadlo směšovače
 • řízení směšovače
 • podpora termostatu
 • řízení ohřevu akumulační nádoby
 • letní/zimní režim
 • spalinové čidlo
 • ekvitermní řízení
 • časové programy
 • havarijní termostat STB
 • spínání dalšího zdroje tepla
 • inteligentní alarm

Internetový
systém

ecoNET

Internetový systém ecoNET
ecoNET


Internetový systém ecoNET, umožňuje uživateli vzdálenou správu a monitoring kotle a topného systému. Díky tomuto systému má uživatel možnost měnit parametry kotle a topného systému, ale také nahlédnout do historie provozu kotle a topného systému, která je zobrazena na přehledném grafu.

Vzdálený přístup k regulátoru je možný ze všech zařízení, které jsou připojeny k internetu, ať už se jedná o tablet, počítač, nebo mobilní telefon. Nastavení probíhá přes internetový prohlížeč na stránce www.econet24.com nebo přes mobilní aplikaci, která je dostupná pro Android a iOS.

Internetový systém

Online servis. Internetový systém neslouží pouze uživateli. Využije jej také servisní firma, která může mít přístup k datům kotle a v případě potřeby zasáhnout do nastavení topného systému nebo řízení kotle a tím výrazně snížit náklady na servis.

Další příslušenství regulátoru:

ecoSTER TOUCH

ecoSTER TOUCH

Dálkový ovládací panel s funkcí pokojového termostatu ecoSTER TOUCH umožňuje ovládat a měnit nastavení kotle z míst, kde je panel instalován, například obývací pokoj.

Internetový modul

Rozšiřující modul pro řízení dalších topných okruhů

Umožňuje ovládání dalších dvou směšovacích ventilů a jejich čerpadel. Dále také zpřístupní funkci pro řízení cirkulačního čerpadla TUV.

Rozměry

Kombinovaný kotel Hybrid BIOMASS rozměry
  HB 13 HB 18 HB 25 HB 33
  (mm) (mm) (mm) (mm)
A Ø147 Ø147 Ø147 Ø147
B 1104 1404 1404 1404
C 1262 1262 1462 1462
D 544 544 544 544
E 594 594 794 794
F 1232 1232 1253 1253
G 1417 1417 1417 1417
H 51° 51° 51° 51°
I G6/4" G6/4" G6/4" G6/4"
J Q1/2" Q1/2" Q1/2" Q1/2"
K 903 903 903 903
L 470 670 670 670
M 295 295 295 295
N 138 138 138 138
O 155 155 145 145

Základní technické parametry

  HB13 HB18 HB25 HB33
Regulovatelný výkon – dřevo (kW) 7–18 10–23 15–32 16–35
Regulovatelný výkon – pelety (kW) 5–17 5–18 7,5–25 9,5–34
Účinnost (%) 92 92 92 91
Emisní třída 5. + ecodesign 5. + ecodesign 5. + ecodesign 5. + ecodesign
Průměr pelet (mm) 6–8 6–8 6–8 6–8
Délka polen (mm) 350 350 500 500
Objem přikládací komory (m3) 70 100 150 150
Hmotnost kotle (kg) 380 430 580 590
Maximální provozní tlak (bar) 3 3 3 3
Objem vodního prostoru (l) 45 50 60 60
Objem zásobníku paliva (l) 370