Kotlíkové dotace

Aktuální výzva kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti sice skončila, ale dotační program známý jako kotlíkové dotace bude pokračovat. Ministerstvo životního prostředí připravuje další výzvu, která by měla být vypsána již během listopadu 2022. Majitelé rodinných domů budou moci nadále žádat o finanční příspěvek na výměnu starých neekologických kotlů na pevná paliva. Dotaci lze získat i na kotle od BLAZE HARMONY.

Kotlíkové dotace 2022

Jaké jsou cíle kotlíkové dotace?

Kotlíkové dotace jsou určeny na finanční podporu výměny nevyhovujících zdrojů tepla. Staré kotle mají nízkou účinnost, produkují více kouře a škodlivých emisí. Znečišťují tak ovzduší a v zimních měsících významné zhoršují jeho kvalitu.

Cílem programu Kotlíkové dotace je snížit emise znečišťujících látek do ovzduší z lokálních topenišť výměnou minimálně 85 tisíc starých kotlů za nové, ekologičtější a úspornější kotle. Celkově bude z fondů EU domácnostem rozděleno v pěti výzvách 14 miliard korun.

Kdo může žádat o dotaci?

Kotlíkové dotace jsou v roce 2022 přímo určeny pro nízkopříjmové domácnosti.

Žadatelem o kotlíkovou dotaci může být fyzická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, a v této nemovitosti trvale bydlí. Pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč.

Domácnost, kterou tvoří POUZE důchodci se starobním nebo invalidním důchodem, je automaticky způsobilá k získání podpory, výše příjmu nehraje roli.

Pro podání žádosti není nutné mít výměnu starého kotle hotovou. Na výměnu budete mít 2 roky od schválení žádosti. I přes prodloužení zákazu používání neekologických kotlů do září 2024, si žádost podejte již nyní. Jedná se zřejmě o poslední výzvu kotlíkových dotací. Případné odstoupení je možné kdykoliv.

Výše podpory a typy zařízení

Výše kotlíkové dotace je až 95 %, maximálně však podle typu zařízení:

 • Kotel na biomasu – nejvýše 130 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo – nejvýše 180 000 Kč
 • Plynový kondenzační kotel – nejvýše 100 000 Kč, avšak pouze v případě, že již proběhla výměna, nebo byla vystavena závazná objednávka do 30.4.2022

Bonusy

 • Prioritní oblasti – bonus 7 500 Kč
 • Kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 20 000 Kč

Co můžete z dotace uhradit?

 • Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • Novou otopnou soustavu
 • Rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • Projektovou dokumentaci

Kdy a jak si podat žádost o dotaci?

Žádost o dotaci je možné podat poté, co váš kraj vyhlásí výzvu pro občany, nejpozději do 31. srpna 2022 na příslušném krajském úřadu. Pokud byste si se žádostí nevěděli rady, nemusíte se bát. Krajští úředníci totiž budou nabízet odborné poradenství. Pro urychlení vyřízení žádosti je dobré donést na úřad následující dokumenty:

 • formulář žádosti o poskytnutí kotlíkové dotace
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla
 • doklad o vlastnictví nemovitosti, kde je/bude nový zdroj tepla realizován
 • fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

Informace dle krajů

Podrobnější informace, termíny i vzory žádostí naleznete na stránkách jednotlivých krajských úřadů:

Obecné a souhrnné informace nabízí stránka Kotlíkové dotace Ministerstva životního prostředí.

K obecným dotazům můžete využít informační e-mail: kotliky@sfzp.cz.

SVT kódy

Zplynovací kotel na dřevo BLAZE HARMONY

 • BLAZE HARMONY 12 - SVT22992
 • BLAZE HARMONY 18 - SVT22993
 • BLAZE HARMONY 25 - SVT22994
 • BLAZE HARMONY 33 - SVT22995

Zplynovací kotel na dřevo BLAZE COMFORT

 • BLAZE COMFORT 15 - SVT24334
 • BLAZE COMFORT 20 - SVT24335
 • BLAZE COMFORT 25 - SVT24336
 • BLAZE COMFORT 30 - SVT24337

Zplynovací kotel na dřevo BLAZE PRAKTIK

 • BLAZE PRAKTIK 25 - SVT24782
 • BLAZE PRAKTIK 40 - SVT24783

Zplynovací kotel na dřevo BLAZE NATURAL PLUS

 • BLAZE NATURAL PLUS 25 - SVT31570
 • BLAZE NATURAL PLUS 35 - SVT31569

Zplynovací kotel na dřevo BLAZE GREEN

 • BLAZE GREEN 17 - SVT32032
 • BLAZE GREEN 24 - SVT32033

Kombinovaný kotel na dřevo a pelety HYBRID BIOMASS

 • HYBRID BIOMASS 13 - SVT22648
 • HYBRID BIOMASS 18 - SVT22649
 • HYBRID BIOMASS 25 - SVT22650
 • HYBRID BIOMASS 33 - SVT22651

Kombinovaný kotel na dřevo a pelety BLAZE COMFORT COMBI

 • BLAZE COMFORT COMBI 15 - SVT24338
 • BLAZE COMFORT COMBI 20 - SVT24339
 • BLAZE COMFORT COMBI 25 - SVT24340
 • BLAZE COMFORT COMBI 30 - SVT24341

Kombinovaný kotel na dřevo a pelety BLAZE PRAKTIK COMBI

 • BLAZE PRAKTIK COMBI 25 - SVT24784
 • BLAZE PRAKTIK COMBI 40 - SVT24785

Kombinovaný kotel na dřevo a pelety BLAZE GREEN COMBI

 • BLAZE GREEN COMBI 17 - SVT33759
 • BLAZE GREEN COMBI 24 - SVT33760

Automatický kotel na pelety ROTARY PELL COMPACT

 • ROTARY PELL COMPACT 15 - SVT24771
 • ROTARY PELL COMPACT 20 - SVT24772
 • ROTARY PELL COMPACT 25 - SVT24773
 • ROTARY PELL COMPACT 30 - SVT24774

Všechny SVT kódy najdete v Seznamu registrovaných kotlů.

Kotlíková dotace - 3. vlna