Kotlíková dotace

Dotační program známý jako kotlíkové dotace byl vyhlášen Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Majitelé rodinných domů v něm mohou žádat o finanční příspěvek na výměnu starých, neekologických kotlů na pevná paliva. Dotaci můžete získat i na kotle od BLAZE HARMONY.

Cílem programu je do roku 2020 (2022) snížit emise znečišťujících látek do ovzduší z lokálních topenišť výměnou minimálně 85 tisíc starých kotlů. Celkově bude z fondů EU domácnostem rozděleno ve 3 výzvách 9 miliard korun.

Typy podporovaných zařízení a výše podpory

 • Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
 • Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč

Konkrétní dotované výrobky najdete v Seznamu registrovaných kotlů / výrobků. Seznam má doporučující charakter.

Bonusy

 • Prioritní oblasti – bonus 7 500 Kč
 • Kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 20 000 Kč

Co můžete z dotace uhradit?

 • Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • Novou otopnou soustavu
 • Rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • Projektovou dokumentaci

Kde a kdy můžete žádat?

Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvu pro občany. Kontakty na kraje

K obecným dotazům můžete využít informační e-mail: kotliky@sfzp.cz.

SVT kódy

Zplyňovací kotel na dřevo BLAZE HARMONY:

 • BLAZE HARMONY 12 - SVT22992
 • BLAZE HARMONY 18 - SVT22993
 • BLAZE HARMONY 25 - SVT22994
 • BLAZE HARMONY 33 - SVT22995

Zplyňovací kotel na dřevo BLAZE COMFORT:

 • BLAZE COMFORT 15 - SVT24334
 • BLAZE COMFORT 20 - SVT24335
 • BLAZE COMFORT 25 - SVT24336
 • BLAZE COMFORT 30 - SVT24337

Zplyňovací kotel na dřevo BLAZE PRAKTIK:

 • BLAZE PRAKTIK 25 - SVT24782
 • BLAZE PRAKTIK 40 - SVT24783

Kombinovaný kotel na dřevo a pelety HYBRID BIOMASS:

 • HYBRID BIOMASS 13 - SVT22648
 • HYBRID BIOMASS 18 - SVT22649
 • HYBRID BIOMASS 25 - SVT22650
 • HYBRID BIOMASS 33 - SVT22651

Kombinovaný kotel na dřevo a pelety BLAZE COMFORT COMBI:

 • BLAZE COMFORT COMBI 15 - SVT24338
 • BLAZE COMFORT COMBI 20 - SVT24339
 • BLAZE COMFORT COMBI 25 - SVT24340
 • BLAZE COMFORT COMBI 30 - SVT24341

Kombinovaný kotel na dřevo a pelety BLAZE PRAKTIK COMBI:

 • BLAZE PRAKTIK COMBI 25 - SVT24784
 • BLAZE PRAKTIK COMBI 40 - SVT24785

Automatický kotel na pelety ROTARY PELL COMPACT:

 • ROTARY PELL COMPACT 15 - SVT24771
 • ROTARY PELL COMPACT 20 - SVT24772
 • ROTARY PELL COMPACT 25 - SVT24773
 • ROTARY PELL COMPACT 30 - SVT24774

Všechny SVT kódy najdete v Seznamu registrovaných kotlů.

Kotlíková dotace - 3. vlna

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.